Dindar nesil değil çocuk tanrılar nesli

Günümüzde anne ve babalar liberal yada postmodern yaşamlarının etkisiyle çocuklarının narsizmlerini kutsadıkları için "insanlaşamamış" çocuk tanrılar yetiştirmektedirler. Çocuklarına tapan, depresyonundan çıkamamış anneler ve ergenliğini aşamamış babaların aile bağları günden güne çürümektedir. Eski zamanlardaki geniş aileler çoktan yok olmuşken toplumun en küçük birimi olan çekirdek aileler de gün geçtikçe tükenmektedir. Çocuk tanrılar öfkelerine esir olmuşlardır.Bu nedenle sosyal hayatlarında kurdukları iletişim şiddet içermektedir. Gerçeklikten uzak bir hayatı yaşayan yeni nesiller zihinlerinin içerisinde tasarladıkları tekil bir hayatı yaşamaktadırlar. Kendisi olamamış, toplumsallaşamamış, acıları ve dertleriyle baş edememiş, yalnızlık ve yabancılaşma sendromu yaşayan nesilleri kim nasıl eğitebilir?

Çocuk değil tanrı doğurmuş annelerinin ve "Otorite"si yerle bir edilmiş babalarının birbirleriyle çatışmalarını tiyatro seyreder gibi ömür boyu seyreden çocukların deist ve biseksüel bir nesil olmasına şaşırmamak gerekir. Önümüzdeki dönemde Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi”ni desteklemeye devam ederse, çocuklarımızın cinsiyetleri adeta kurban edilecek ve düzeltilemez çok büyük bir sorunla millet olarak karşı karşıya kalacağız..

Çocuk tanrıları nerde görebiliriz ve nasıl tanıyabiliriz?

Sokakta ve toplu taşıma araçlarında gençlerin gözlerine, ağızlarına, kulaklarına hatta duruma göre göğüslerine bakmak zorunda kalmaktayız. Başkalarının bakışını çekmek için takılan piercingler, çocuksu tanrılarımızın en önemli göstergesidir. Yahudilik ve Hristiyanlık bu süreçte ailevi değerleri açısından deprem etkisine çoktan girmiştir. İslamiyet ise öncü sarsıntıları yaşamaktadır. Bu öncü depremlere tedbirler alınmadığı takdirde büyük depremin yıkıcı etkisi kaçınılmaz olacaktır. Sosyolojik ve metafizik son uyarılarıların da dikkate alınması adına umudumuzu yine de hala diri tutalım.

Büyük çoğunluğu kabile ya da pagan inançları olan deniz aşırı ülkelerdeki bazı dinlerde piercing dini bir gereklilik olarak görülmektedir. Bu ritüeli inançlarına dahil eden insanlar vücutlarının belirli bölümlerini deldirerek bütünlük ve kenetlenmenin altını çizdiklerini düşünüyorlar.
Çocuksu tanrılar, kabile dinlerinin yani pagan inançların ritüeli olan piercing ile tarih öncesi ilkel çağlara dönme çabasındadırlar. Tahammülsüz, tatminsiz bir o kadar da bencil ve depresif bir hayat içinde bocalamaktadırlar.

Din ve eğitim kurumları da bu yeni nesli anlamakta zorlanmaktadır. Batı toplumlarında Hz Musa ve Hz İsa yol göstericiliğini çoktan kaybetmişlerdir. Hz Muhammet'in de etkisini yok etmek için bıkmadan usanmadan çabalayan ilahiyatçı hocaların çabaları zamanla toplumda güçlü karşılık bulursa Müslüman ve Türk memleketlerinde de İslamiyet kimlik belirleyicisi olma vasfını kaybedecektir.

Liberal yada postmodern yaşamlarda mutluluğu elde etmek için tükettikçe tüketmek artık yetersiz kalmaktadır. Değerlerimizi yitirdiğimiz için artık kendimizi unuturcasına ve kendimizi kaybedercesine geçici olarak kendimizi yok etmemiz gerekiyor. Piercing'li yeni nesil gençlerimiz acılarını dindirmek için artık sarhoş olana kadar alkol tüketmeyi yetmezse kendinden geçmeye varana değin uçucu ve uyuşturucu madde kullanmayı kaçınılmaz olarak denemektedirler.

Egemen Güçler Ekini ve nesli bozmaya başladılarsa, Köle kadınlar efendilerini doğurmaya başlamışsa ahir zaman yakın demektir. Dünyanın, insanlığın son günleri; kıyamete yakın yıllar ve günlerdeyiz. O mutlu günlerimiz mazide şimdi…

huseyinkacin@hotmail.com

Psikolog www.huseyinkacin.com

YORUM EKLE
YORUMLAR
ALİ TOPUZ
ALİ TOPUZ - 4 ay Önce

Hüseyin Bey gördüm ki yazınız kaldırılmış. Ben sizin yakın takipçiniz olarak bu duruma cesurca tepkimi göstermek isterim. Yazınızın kaldırılmasına üzülmeyin. Bahar geldiyse yaz da gelir.

~ Sadistlerden, Eşcinsellerden, Grinin Elli Tonundan, Asr-ı Saadet olur mu? ~

EVET OLUR. BAL GİBİ DE OLUR. REÇEL GİBİ DE OLUR.
Peygamberimiz(sav) bunu yapmış. Sadist kişilikli Hz. Ömer'i adaletin timsali haline getirmiş. Rehberimiz Kur'an olduğu sürece biz de yapabilirz. Rehberi "put" olanlar ise ancak cahiliye devrini getirir.

"Bilim ve sanat, itibar görmediği toplumları terk eder
Devir putçuluk devri. Herkesin bir putu var. Sözde müslüman olduklarını söyleyen putperestler var içimizde. Allah onların cahilliğinden bizleri muhafaza etsin.

Hz. İsa'yı putlaştıranlar, onu tanrısallaştırarak dini tahrif etmişlerdir. İşte asıl sapkınlık budur: Din adına yapılan sapkınlıklar.

Bu putperestler öyledir ki bazen çok itibarlı din alimleri olabilir. Çünkü bu putperestler sadece dinî ilimlere vakıf cahillerdir.
Örnek vermek gerekirse, bilmem ne tarikatının bilmem neli bilmem ne hocası, katıldığı bir TV programında kendisine Fatih Sultan Mehmed'in 5 yaşımda ki kardeşini katletmesinin caiz olup olmamasını sorması üzerine verdiği tepki mealen şöyledir:
"Ben hiç öyle bir şey duymadım. Fatih öyle bir şey yapmaz. Ben inanmıyorum. Dinen asla caiz değildir. O durumda kul hakkına girer ve haramdır." demiştir.
Oysa ki Fatih 5 yaşında ki kardeşini katletmesi tarihi bir vak'adır. İşte bir putçuluk örneği...
Senin ne haddine Fatih'in öyle bir eylemde bulunup bulunamayacağına söylemek! Ey gafil! Sen tarihten ne anlarsın! Sen psikolojiden ne anlarsın!

Biri de çıkmış diyor ki:
"Hz Ömer'i erotik bir filmde ki, bir karakterle kıyaslamanız, maksadı aşan bir durum."

Anahtar kelime: "kıyas" Putçuluk kodlarından biri.
Yahu ben sormak isterim "neden kıyas yapılamaz?"
Hz. Ömer veya Ashab-ı Kiram günahsız mıdır?
Somak isterim, Peygamber Efendimiz(sav) cahiliyyet devrinde ki sapkın bir topluluğu adam etmeye çalışmadı mı?
Madem Hz. Ömer'i, sapkın bir film karakteriyle kıyaslayamıyoruz, o halde Hz. Ömer neden kendisini iman etmeden önceki haliyle kıyaslıyor?
Bu topluluk bu kadar düzgündü de neden biz o devre Cahiliye Devri diyoruz?

Hz. Ömer söz konusu film karakteriyle kıyaslanamaz denildiğinde, Hz. Ömer'in cahiliye döneminde ki hayatını görmezden gelmek NE BÜYÜK HADSİZLİKTİR bu böyle.

Soruyorum bu kimseye,
Allah(cc) Kur'an-ı kerimde "iman edenler" ile "iman etmeyenleri" kıyaslandığında da mı -haşa güfte ile beste uymuyor.-?

Hüseyin Beyin yazısında ki kıyas bundan çok farklı değil.
Ya okuduğunuzu anlamıyorsunuz.
Ya da korkuyorsun.

Anlamamanız cahilliğinizdendir. Çok problem değil, zira yalnız da değilsiniz.

Ancak korktuğunuz için yazıyı kaldırdıysanız işte o büyük bir günahtır.
Zira Lut kavmi de böyle bir günah işlemişti.

Şaşırdınız değil mi?
Lut kavmi içinde livata eylemini yapan 40-50 kadar kişiymişler. Ama tüm bu kavim helak edildi. NEDEN? Çünkü diğerleri eşcinselliğin önlenmesi noktasında ellerini taşın altına koymaktan kaçındı.
Sorumluluktan kaçtıkları için, sadece livata yapanlar değil, dindar ve ahlaklı olanlar dahil tüm Lut kavmi helak edildi.

Bugün siz gazetecilerin de bir sorumluluğu var!

Neymiş efendim,
"Biz, bu durumu kendimize izah edemezken, kamuya ve hitap ettiğimiz kesimlere de izah edemeyiz."
SİZ BU KONUDA ÇEKİNGENLİK GÖSTERİRSENİZ, YARIN HİTAP EDEBİLECEĞİZ BİR NESİL KALMAZ.
Tercih edin: Dindar bir nesil mi? Tanrı rolü oynayan eşcinsel bir nesil mi?

Peygamber Efendimiz yaşadığı çağda hiç bir adamı sadist diye, sarhoş diye, sapkın diye dışlamadı. Onları İslamın nuruyla adam etti.
Şimdi ise herhangi bir cemaat ya da devlet kurumu bu tür insanları bünyesinde tutup adam etmez. Dışlarlar. Aşağılarlar. Ama asla problemin kaynağını kurutmazlar.
Çünkü bilmezler !
Bilseler, bu insanları önce adam ederler sonra ise topluma hizmet edecek cengaverlere dönüştürürler.
Sen bu insanları dışlarsan kapitalist sistem bu insanları kendi emelleri için kullanır. Örnek vermek gerekirse: GARGAMEL

Madem her şeyi siz biliyorsunuz. O halde eşcinselleşen nesli kurtarın.
Bunu Allah emrediyor. Hadi yapın!

Selim avez
Selim avez - 6 ay Önce

Valla. Çok doğru. Allah sonumuzu hayretsin. Toplum birçok bozukluklarla dolu.

Zeynep TEKELİ
Zeynep TEKELİ - 6 ay Önce

Artık yıllardır düzelmesi gereken eğitim sistemi,
ebeveynlerin var olan ama başka yerlerde kullandıkları( beyincikleri,)
inşAllah siz (Hüseyin Kaçın) bir yerlere dokunur artık birazda olsa akletmeye başlanır.

Ertuğrul Tulpar
Ertuğrul Tulpar - 6 ay Önce

Makalenizi büyük bir dikkat ve ilgiyle okuduk. Tespitlerinize katılmamak mümkün değil.

the PlayRoom
the PlayRoom - 6 ay Önce

Ve anneler cenneti ayaklar altına aldı.

Huseyi̇n Şaşmaz*uzun
Huseyi̇n Şaşmaz*uzun - 6 ay Önce

Çocuk tanrıları nerde görebiliriz ve nasıl tanıyabiliriz?
Sokakta ve toplu taşıma araçlarında gençlerin gözlerine, ağızlarına, kulaklarına hatta duruma göre göğüslerine bakmak zorunda kalmaktayız. Başkalarının bakışını çekmek için takılan piercingler, çocuksu tanrılarımızın en önemli göstergesidir. Yahudilik ve Hristiyanlık bu süreçte ailevi değerleri açısından deprem etkisine çoktan girmiştir. İslamiyet ise öncü sarsıntıları yaşamaktadır. Bu öncü depremlere tedbirler alınmadığı takdirde büyük depremin yıkıcı etkisi kaçınılmaz olacaktır. Sosyolojik ve metafizik son uyarılarıların da dikkate alınması adına umudumuzu yine de hala diri tutalım.
https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/LPh6yrLnaeV
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=618524368598968&id=100013242319421

Pınar Tecimen Demir
Pınar Tecimen Demir - 6 ay Önce

Kadın ve erkeğin kendisini bulmasıyla önce insan sonra aile ve toplum olarak bu yozlaşmaya karşı umarım tedbirler alabiliriz .Tesbitleriniz hepimizin yüzleşmek zorunda kaldığı sıkıntılarımızı ortaya çıkarmış.

banner5