banner5

18.02.2019, 14:12

Dindar nesil değil çocuk tanrılar nesli

Günümüzde anne ve babalar liberal yada postmodern yaşamlarının etkisiyle çocuklarının narsizmlerini kutsadıkları için "insanlaşamamış" çocuk tanrılar yetiştirmektedirler. Çocuklarına tapan, depresyonundan çıkamamış anneler ve ergenliğini aşamamış babaların aile bağları günden güne çürümektedir. Eski zamanlardaki geniş aileler çoktan yok olmuşken toplumun en küçük birimi olan çekirdek aileler de gün geçtikçe tükenmektedir. Çocuk tanrılar öfkelerine esir olmuşlardır.Bu nedenle sosyal hayatlarında kurdukları iletişim şiddet içermektedir. Gerçeklikten uzak bir hayatı yaşayan yeni nesiller zihinlerinin içerisinde tasarladıkları tekil bir hayatı yaşamaktadırlar. Kendisi olamamış, toplumsallaşamamış, acıları ve dertleriyle baş edememiş, yalnızlık ve yabancılaşma sendromu yaşayan nesilleri kim nasıl eğitebilir?

Çocuk değil tanrı doğurmuş annelerinin ve "Otorite"si yerle bir edilmiş babalarının birbirleriyle çatışmalarını tiyatro seyreder gibi ömür boyu seyreden çocukların deist ve biseksüel bir nesil olmasına şaşırmamak gerekir. Önümüzdeki dönemde Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi”ni desteklemeye devam ederse, çocuklarımızın cinsiyetleri adeta kurban edilecek ve düzeltilemez çok büyük bir sorunla millet olarak karşı karşıya kalacağız..

Çocuk tanrıları nerde görebiliriz ve nasıl tanıyabiliriz?

Sokakta ve toplu taşıma araçlarında gençlerin gözlerine, ağızlarına, kulaklarına hatta duruma göre göğüslerine bakmak zorunda kalmaktayız. Başkalarının bakışını çekmek için takılan piercingler, çocuksu tanrılarımızın en önemli göstergesidir. Yahudilik ve Hristiyanlık bu süreçte ailevi değerleri açısından deprem etkisine çoktan girmiştir. İslamiyet ise öncü sarsıntıları yaşamaktadır. Bu öncü depremlere tedbirler alınmadığı takdirde büyük depremin yıkıcı etkisi kaçınılmaz olacaktır. Sosyolojik ve metafizik son uyarılarıların da dikkate alınması adına umudumuzu yine de hala diri tutalım.

Büyük çoğunluğu kabile ya da pagan inançları olan deniz aşırı ülkelerdeki bazı dinlerde piercing dini bir gereklilik olarak görülmektedir. Bu ritüeli inançlarına dahil eden insanlar vücutlarının belirli bölümlerini deldirerek bütünlük ve kenetlenmenin altını çizdiklerini düşünüyorlar.
Çocuksu tanrılar, kabile dinlerinin yani pagan inançların ritüeli olan piercing ile tarih öncesi ilkel çağlara dönme çabasındadırlar. Tahammülsüz, tatminsiz bir o kadar da bencil ve depresif bir hayat içinde bocalamaktadırlar.

Din ve eğitim kurumları da bu yeni nesli anlamakta zorlanmaktadır. Batı toplumlarında Hz Musa ve Hz İsa yol göstericiliğini çoktan kaybetmişlerdir. Hz Muhammet'in de etkisini yok etmek için bıkmadan usanmadan çabalayan ilahiyatçı hocaların çabaları zamanla toplumda güçlü karşılık bulursa Müslüman ve Türk memleketlerinde de İslamiyet kimlik belirleyicisi olma vasfını kaybedecektir.

Liberal yada postmodern yaşamlarda mutluluğu elde etmek için tükettikçe tüketmek artık yetersiz kalmaktadır. Değerlerimizi yitirdiğimiz için artık kendimizi unuturcasına ve kendimizi kaybedercesine geçici olarak kendimizi yok etmemiz gerekiyor. Piercing'li yeni nesil gençlerimiz acılarını dindirmek için artık sarhoş olana kadar alkol tüketmeyi yetmezse kendinden geçmeye varana değin uçucu ve uyuşturucu madde kullanmayı kaçınılmaz olarak denemektedirler.

Egemen Güçler Ekini ve nesli bozmaya başladılarsa, Köle kadınlar efendilerini doğurmaya başlamışsa ahir zaman yakın demektir. Dünyanın, insanlığın son günleri; kıyamete yakın yıllar ve günlerdeyiz. O mutlu günlerimiz mazide şimdi…

huseyinkacin@hotmail.com

Psikolog www.huseyinkacin.com

Yorumlar (8)
ALİ TOPUZ 2 yıl önce
Hüseyin Bey gördüm ki yazınız kaldırılmış. Ben sizin yakın takipçiniz olarak bu duruma cesurca tepkimi göstermek isterim. Yazınızın kaldırılmasına üzülmeyin. Bahar geldiyse yaz da gelir.

~ Sadistlerden, Eşcinsellerden, Grinin Elli Tonundan, Asr-ı Saadet olur mu? ~

EVET OLUR. BAL GİBİ DE OLUR. REÇEL GİBİ DE OLUR.
Peygamberimiz(sav) bunu yapmış. Sadist kişilikli Hz. Ömer'i adaletin timsali haline getirmiş. Rehberimiz Kur'an olduğu sürece biz de yapabilirz. Rehberi "put" olanlar ise ancak cahiliye devrini getirir.

"Bilim ve sanat, itibar görmediği toplumları terk eder
Devir putçuluk devri. Herkesin bir putu var. Sözde müslüman olduklarını söyleyen putperestler var içimizde. Allah onların cahilliğinden bizleri muhafaza etsin.

Hz. İsa'yı putlaştıranlar, onu tanrısallaştırarak dini tahrif etmişlerdir. İşte asıl sapkınlık budur: Din adına yapılan sapkınlıklar.

Bu putperestler öyledir ki bazen çok itibarlı din alimleri olabilir. Çünkü bu putperestler sadece dinî ilimlere vakıf cahillerdir.
Örnek vermek gerekirse, bilmem ne tarikatının bilmem neli bilmem ne hocası, katıldığı bir TV programında kendisine Fatih Sultan Mehmed'in 5 yaşımda ki kardeşini katletmesinin caiz olup olmamasını sorması üzerine verdiği tepki mealen şöyledir:
"Ben hiç öyle bir şey duymadım. Fatih öyle bir şey yapmaz. Ben inanmıyorum. Dinen asla caiz değildir. O durumda kul hakkına girer ve haramdır." demiştir.
Oysa ki Fatih 5 yaşında ki kardeşini katletmesi tarihi bir vak'adır. İşte bir putçuluk örneği...
Senin ne haddine Fatih'in öyle bir eylemde bulunup bulunamayacağına söylemek! Ey gafil! Sen tarihten ne anlarsın! Sen psikolojiden ne anlarsın!

Biri de çıkmış diyor ki:
"Hz Ömer'i erotik bir filmde ki, bir karakterle kıyaslamanız, maksadı aşan bir durum."

Anahtar kelime: "kıyas" Putçuluk kodlarından biri.
Yahu ben sormak isterim "neden kıyas yapılamaz?"
Hz. Ömer veya Ashab-ı Kiram günahsız mıdır?
Somak isterim, Peygamber Efendimiz(sav) cahiliyyet devrinde ki sapkın bir topluluğu adam etmeye çalışmadı mı?
Madem Hz. Ömer'i, sapkın bir film karakteriyle kıyaslayamıyoruz, o halde Hz. Ömer neden kendisini iman etmeden önceki haliyle kıyaslıyor?
Bu topluluk bu kadar düzgündü de neden biz o devre Cahiliye Devri diyoruz?

Hz. Ömer söz konusu film karakteriyle kıyaslanamaz denildiğinde, Hz. Ömer'in cahiliye döneminde ki hayatını görmezden gelmek NE BÜYÜK HADSİZLİKTİR bu böyle.

Soruyorum bu kimseye,
Allah(cc) Kur'an-ı kerimde "iman edenler" ile "iman etmeyenleri" kıyaslandığında da mı -haşa güfte ile beste uymuyor.-?

Hüseyin Beyin yazısında ki kıyas bundan çok farklı değil.
Ya okuduğunuzu anlamıyorsunuz.
Ya da korkuyorsun.

Anlamamanız cahilliğinizdendir. Çok problem değil, zira yalnız da değilsiniz.

Ancak korktuğunuz için yazıyı kaldırdıysanız işte o büyük bir günahtır.
Zira Lut kavmi de böyle bir günah işlemişti.

Şaşırdınız değil mi?
Lut kavmi içinde livata eylemini yapan 40-50 kadar kişiymişler. Ama tüm bu kavim helak edildi. NEDEN? Çünkü diğerleri eşcinselliğin önlenmesi noktasında ellerini taşın altına koymaktan kaçındı.
Sorumluluktan kaçtıkları için, sadece livata yapanlar değil, dindar ve ahlaklı olanlar dahil tüm Lut kavmi helak edildi.

Bugün siz gazetecilerin de bir sorumluluğu var!

Neymiş efendim,
"Biz, bu durumu kendimize izah edemezken, kamuya ve hitap ettiğimiz kesimlere de izah edemeyiz."
SİZ BU KONUDA ÇEKİNGENLİK GÖSTERİRSENİZ, YARIN HİTAP EDEBİLECEĞİZ BİR NESİL KALMAZ.
Tercih edin: Dindar bir nesil mi? Tanrı rolü oynayan eşcinsel bir nesil mi?

Peygamber Efendimiz yaşadığı çağda hiç bir adamı sadist diye, sarhoş diye, sapkın diye dışlamadı. Onları İslamın nuruyla adam etti.
Şimdi ise herhangi bir cemaat ya da devlet kurumu bu tür insanları bünyesinde tutup adam etmez. Dışlarlar. Aşağılarlar. Ama asla problemin kaynağını kurutmazlar.
Çünkü bilmezler !
Bilseler, bu insanları önce adam ederler sonra ise topluma hizmet edecek cengaverlere dönüştürürler.
Sen bu insanları dışlarsan kapitalist sistem bu insanları kendi emelleri için kullanır. Örnek vermek gerekirse: GARGAMEL

Madem her şeyi siz biliyorsunuz. O halde eşcinselleşen nesli kurtarın.
Bunu Allah emrediyor. Hadi yapın!
Selim avez 2 yıl önce
Valla. Çok doğru. Allah sonumuzu hayretsin. Toplum birçok bozukluklarla dolu.
Zeynep TEKELİ 2 yıl önce
Artık yıllardır düzelmesi gereken eğitim sistemi,
ebeveynlerin var olan ama başka yerlerde kullandıkları( beyincikleri,)
inşAllah siz (Hüseyin Kaçın) bir yerlere dokunur artık birazda olsa akletmeye başlanır.
Ertuğrul Tulpar 2 yıl önce
Makalenizi büyük bir dikkat ve ilgiyle okuduk. Tespitlerinize katılmamak mümkün değil.
the PlayRoom 2 yıl önce
Ve anneler cenneti ayaklar altına aldı.
Huseyi̇n Şaşmaz*uzun 2 yıl önce
Çocuk tanrıları nerde görebiliriz ve nasıl tanıyabiliriz?
Sokakta ve toplu taşıma araçlarında gençlerin gözlerine, ağızlarına, kulaklarına hatta duruma göre göğüslerine bakmak zorunda kalmaktayız. Başkalarının bakışını çekmek için takılan piercingler, çocuksu tanrılarımızın en önemli göstergesidir. Yahudilik ve Hristiyanlık bu süreçte ailevi değerleri açısından deprem etkisine çoktan girmiştir. İslamiyet ise öncü sarsıntıları yaşamaktadır. Bu öncü depremlere tedbirler alınmadığı takdirde büyük depremin yıkıcı etkisi kaçınılmaz olacaktır. Sosyolojik ve metafizik son uyarılarıların da dikkate alınması adına umudumuzu yine de hala diri tutalım.
https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/LPh6yrLnaeV
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=618524368598968&id=100013242319421
Pınar Tecimen Demir 2 yıl önce
Kadın ve erkeğin kendisini bulmasıyla önce insan sonra aile ve toplum olarak bu yozlaşmaya karşı umarım tedbirler alabiliriz .Tesbitleriniz hepimizin yüzleşmek zorunda kaldığı sıkıntılarımızı ortaya çıkarmış.
Mehmet yılmaz 9 ay önce
Tesbit net ve dosdoğru , ,tukardski ,bakanlıkların ,bu duruma acil el atması laazım,.
10
açık
Günün Anketi Tümü
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Namaz Vakti 21 Ocak 2021
İmsak 06:48
Güneş 08:17
Öğle 13:20
İkindi 15:51
Akşam 18:14
Yatsı 19:38
Günün Karikatürü Tümü
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12