Bismillahirrahmanirrahıım

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-î Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Mümin kardeşlerimize, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara, Din ve Vatan muhafızı Gazi ve Şehidlerimize salat ve selam olsun!

Bugün, Çanakkale ruhu yeniden Suriye'deki Mehmetçiğimizle ve tüm Milletimizin dirlik ve birliğiyle diriliyor elhamdülillah! Askere alınmayınca, polis olamayınca ‘’Şehid veya Gazi olamayacağım!’’ diye üzülen bir milleti ve bir Ümmeti kim yenebilir?

Biz doğuştan asker bir milletiz! Kalemle çizilen tüm suni haritalar Mehmetçiğin süngüsüyle ve Ümmetin ittihadıyla tarihin çöp sepetine atılacak İnşAllah!

Bu yeniden dirilişimiz ve yeniden Dünya Hilafet (Liderlik) makamına gelebilmek için; hepimize bir asırdır bilerek unutturulan ve bilerek anlatılmayan ‘’Cihad’’ ibadetini çok iyi bilip yaşamamız gerekiyor.

“Ey iman edenler! Sizi gayet acı bir azaptan kurtaracak, üstelik size çok kârlı bir ticaret sağlayacak bir iş bildireyim mi? Allah'a ve Elçisine inanır, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücahede edersiniz. Eğer bilirseniz bunu yapmak sizin için çok hayırlıdır.(Saf S.10-11.)

“Yoksa Allah, içinizden (Mallarıyla Canlarıyla) mücadele (cihad) edenleri ve Cihad ederken sabredenleri de bilmeden, ayırt etmeden Cennete gireceğinizi mi hesap etmiştiniz*? ( Ali İmran S. 142)

Cihad; Allah’ın Dini İslam, yeryüzünün tamamında egemen oluncaya ve terörün her çeşidi ortadan kaldırılıncaya kadar Maddi ve Manevi bütün gücümüzle çalışmaktır! Mücadele etmektir!

‘’Mü’minler ancak, Allah’a ve resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olan gerçek Mü’minler işte bunlardır.’’ (Hucurat s.15)

‘’Yoksa siz ey iman edenler, sizden önceki ümmetlerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden, öyle kolayca cennete girebileceğinizi mi sanıyordunuz? Sizden önceki ümmetler öyle zorluklarla, öyle sıkıntılarla karşılaşmış, öylesine çetin imtihânlarla sarsılmışlardı ki, nihâyet o zamanki Peygamber ve onunla birlikte inananlar, “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyecek hâle gelmişlerdi. İyi bilin ki, Allah’ın yardımı yakındır!’’ (Bakara S. 214 ayet meal ve tefsiri )

Hem Beden, Hem Mal ve Hem Can ile yapılan tek İbadet Cihad’dır!

Sadece Devletin yetkisi ve sorumluluğunda olan Din ve Vatan Muhafazası için Kıtal (savaş) Cihad’dır!

‘’Ey iman edenler! Allah’ın dinine karşı savaş açan, insanî ve ahlâkî değerleri hiçe sayan, inanç, ibâdet ve düşünce özgürlüğüne zincir vuran bütün fitne ve kötülük odakları tamamen yok edilip ortadan kaldırılıncaya ve yönetimde mutlak otorite ve egemenlik anlamına gelen din, tamamen ve yalnızca Allah’ın irâdesine uygun bir hâle gelinceye ve böylece, Kur’an’ın belirlediği adâlet, özgürlük ve barış ortamı tüm dünyada egemen oluncaya kadar o zalimlerle savaşın! Eğer zulüm ve haksızlıktan vazgeçerlerse, kendilerini kurtarmış olurlar. Unutmasınlar ki, Allah yaptıkları her şeyi görmektedir ve hak ettikleri mükâfâtı onlara elbet verecektir!’’ (Enfal S. 39 ayet meal ve tefsiri)

‘’ Temel hak ve özgürlüklere yapılan tecavüz, baskı, zulüm, işkence, fitne yok oluncaya; Allah için şer'î-hukukî düzeni kamu düzeni, ülkede tamamen yerleşip işler hale gelinceye kadar onlarla savaşın. Eğer akıllarını kullanarak inkârdan, küfürden, işkence ve zulümden vazgeçerlerse, inkâr ile, isyan ile baskıya, aleyhte propagandaya devam eden zalimlerden başkasına düşmanca davranmayın.’’ (Bakara S.193 ayet meal ve tefsiri)

Sayısız nimetleri lütfeden Allahımıza şükür! ( Teşekkür) sadece dille ve kalble değil, eylemledir;
Akıl ve İnsan olma nimetinin şükrü Namaz’dır! (Deliye Farz değil!)
Sağlığın şükrü Oruç’tur! (Hastaya Farz değil!)
Malın şükrü Zekât, İnfak, Sadaka ve Hac’tır! (Fakire Farz değil!)
Din, Vatan, Devlet, Can, Namus, Mal, Makam nimetlerinin şükrü ve sigortası ise Cihad’dır!
(Ölülere Farz değil!)

“Seni Yaradan Rabbinin adıyla Oku!” emrinden sonra Müddessir Suresinin başlangıç ayetleriyle İlk emredilen İbadet Cihad’dır!

En çok emredilen tek İbadet Cihad’dır!

Hayatımızın tüm zamanını kaplayan ve tüm İmkânlarımızı seferber ettiren Zamansız, Miktarsız tek İbadet Cihad’dır!

“Kolaylaştırın zorlaştırmayın! Müjdeleyin nefret ettirmeyin!” Nebevi metoduna dayalı Tebliğ ve Davetle Cihad! Nefislerimizi ve Nesillerimizi ıslahı ve terbiyesi için İlmi, Ahlakı ve Tasavvufi Cihad! Müzzemmil Suresinin sonunda teşvik edilen Savaş Sanayimizi güçlendirmek için İktisadi Cihad!

Emr-i bil Ma’ruf Nehy-i Ani’l Münker (İyilikleri, hayrı, barışı, sevgiyi hâkim kılmak! Kötülükleri zulmü her türlü terörü, fitne ve fesadı önlemek) için Siyasi Cihad! Hak ve Adaletin tecellisi için Hukuki Cihad! İmanımızın ve Kuvveti ele geçirmemizin gereğidir!

Ölümden korkan Şehadete koşsun! Çünkü Şehidler ölünce tekrar ölümsüzleşirler! Ve rızıklanırlar!

Günahlarından korkan Şehadete koşsun! Çünkü Şehidin günahları tartılmayacaktır!

Cehennemden korkan Şehadete koşsun! Çünkü Şehid hesabsız ve mizansız Cennet’e girecek! Ve Allah izniyle günahkâr Mü’minlere de şefaat edecek!

Dinsiz ve Vatansız kalmaktan korkan Şehadete koşsun! Çünkü, “ya İstiklal ya Şehadet!”’e âşık cesur bir toplumun asla esareti yoktur! Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün!

Bütün bu gerçekler ortadayken;

Devletimizin, Milletimizin bilhassa Mehmedçiklerimizin yüksek morale, maddi ve manevi desteğe bu kadar ihtiyacı olduğu bir zamanda, içimizdeki mandacı muhalefet kime hizmet ediyor? Neden yalan ve iftiralarla Ordumuzun ve Milletimizin moralini bozuyorlar?

Dün Suriye’li muhacir kardeşlerimizin Ülkemize Hicretinden rahatsız olanlar ve bir dilim ekmeğini paylaşmaktan korkanlar bugün ‘’Avrupa’ya niçin gönderiliyorlar’’ diye rol yapıyorlar!

Bu yalancı ahlaksızlarda hiç mi vicdan yok?

Hiç mi İman yok?

Hiç mi hayâ, edeb, utanma, ar ve namus yok?

Bizler ise yalan ve iftira dolu algı operasyonlarına ne de çabuk aldanıyoruz! Ve ne kadar unutkan bir milletiz!

'’Suriye’de Türkiye'nin ne işi var?’’ diyenlerin, ABD ve müttefiklerinin karargâhı çekiç gücü bu ülkeye davet eden aynı alçak ve aynı hain zihniyetler olduğunu ne çabuk unuttuk!

Kuyruklarına basılınca nasıl köpekler canhıraş havlarlarsa Suriye’nin darbeyle gelen işgalci zalim Yezidi İktidarının kuyruğuna bastığımız için havlamaları kuyruk acılarının gereğidir!

Dün olduğu gibi her zaman; “İt Üreyecek Kervan Yürüyecek İnşAllah! İt havlayacak, Kervan haklayacak İnşallah!’’

Şemsi Tebrizi’nin “Edep, aklın tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllı, Aklı kadar şerefli, Şerefi kadar kıymetlidir." dediği gibi kuyruk acısından veya hasedinden Korona Virüsü gibi şirazesinden çıkmış ağzı salyalı ifsad ehli hastalanmışlara sadece ıslahları için dua ederiz! Çünkü Hastaya değil Mikroba kızılır! Tedavileri için ve Dünya Nöbetini Şeytan ve yandaşlarından alma adına durma, usanma ve yorulma yok!

Cihad İbadeti ile yola devam İnşallah!

Allah(c.c), Din ve Vatan Muhafızı Şehidlerimize rahmet, gazilerimize şifa, ailelerine ve Milletimize sabır lütfetsin. Ve hepimize Şehadet Makamını ihsan buyursun! Amiin

Salı Akşam’ı saat 20.30'da Akit Tv ve Kanal 68 Tv’den canlı olarak yayınlanan “MİLLİ DİRİLİŞ!” programında buluşmak ve daha kapsamlı konuşmak duasıyla Allah'a emanet olunuz.

Hak, Adalet, İlim, İman ve Terbiyeyle oluşacak ahlak ve İrfan toplumuyla Fethin sembolü Ayasofya'mızın açılması, Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun.

Selam, sevgi ve duayla...

Şevki Yılmaz

www.sevkiyilmaz.net

www.habervakti.com

Twitter:

@sevkiyilmaz

Facebook:

@sevkiyilmaztr

@sevkiyilmaz1955