Kıymetli kardeşlerim. Mevsim geçişi dönemindeyiz ve gribal enfeksiyon toplumumuzda normalden daha da fazla arttı. Bizde yoğun mesaimizde yorgun düştük, halsiz kaldık, bünyemiz zafiyet geçirdi. Evde dinlendik, tedavi olmaya gayret ediyoruz. Akabinde bir takım tahlillerimiz için hastaneye geçtik ve doktor tavsiyesi ile birkaç gündür hastanede gözlem altındayız. Dualarınızla sağlığımız her geçen saat daha da iyiye gidiyor. Kısa vakitte hastaneden çıkarak tedavimize evde devam edeceğiz inşAllah! Bu dönemde her türlü iletişim imkanlarıyla bize ulaşmaya çalışan, gıyabımızda dualar eden kardeşlerimize kalbi teşekkürlerimi arzediyorum. Sağolsunlar! Varolsunlar! Dualarının bereketi daim olsun. Bu hafta köşemizde; Osmanlı medreselerinde talebelere okutulmuş ve bugün de Arap âleminde hâla okunup nakledilmekte olan Ebu Bekir Sıddık (ra) hazretlerinin meşhur kasidesini hissiyatımızı ifade etmesi adına ilginize arz ediyor, bu hakir kardeşiniz, ailesi ve tüm hastalarımız için dualarınızı bekliyoruz… Rabb’im tüm hastalarımıza Şafi ismi ile acilen ve lütfen ikramda bulunsun. Amin.

HZ. EBÛBEKİR (R.A)’IN KASİDESİ

Yâ İlâhî! Azığı az olan şu garibe lutfunla bol bol ihsanda bulun.

Ey Celîl olan Allah’ım, iflas etmiş olan bu kulun kapına sıdk ile gelmiştir.

Onun günahı çok büyük bir günahtır, Sen o büyük günahı mağfiret eyle.

O, garip bir şahıstır, günahkârdır, zelil bir kuldur.

Ondan; isyan, unutma, hata üstüne hata sâdır olmaktadır,

Sen’den ise, bol bol verdikten sonra bir de ihsan ve ikrâm zuhûr eder.

O der ki: Yâ Rabbî! Günahlarım kumlar gibi sayısızdır.

Bütün günahlarımı affeyle, hatalarımı güzel bir şekilde gizle, görmezden geliver.

Yâ İlâhî! Benim hâlim ne olacak, hayırlı bir amelim yok?!

Kötü amellerim pek çok, tâat ve ibadet azığım ise azın azı.

Bütün dertlerden kurtararak bana âfiyet ver, her türlü ihtiyacımı gider.

Benim hasta bir kalbim var, Sen ise hastalara şifâ verensin.

Yâ Rabbî! Benim hakkımda ateşe: “Serin ve selâmet ol!” de.

Hz. Halîl hakkında: “Ey ateş, serin ve selâmet ol, dedik” buyurduğun gibi.

Sen Şâfî (Şifâ veren)’sin, Sen Kâfî’sin bütün mühim işlerde.

Sen benim Rabbim’sin, Sen her hususta bana yetersin, Sen benim için ne güzel bir Vekîl’sin.

Ey Rabbim, ihsân hazînelerinden bana bol bol ikramda bulun, zira Sen çokça veren ve nihayetsiz kerem sahibisin,

Kalbimden geçenleri ihsân eyle, bana en güzel şekilde hayır yollarını göster.

Cennetine koyarak bizlere büyük bir saltanat ver ve böylece bütün korktuğumuz şeylerden bizi kurtar,

Ey Rabbimiz, Sen kâdî (hâkim), münâdî de Cebrâîl olduğu gün.

Nerede Mûsâ, nerede Îsâ, nerede Yahyâ, nerede Nûh?

Sen ey Sıddîk, isyankâr âsî! Celîl olan Mevlâ’ya tevbe et ve bütün varlığınla O’na yönel.