İnsan öldürme, inançlara baskı, işkence, içki, kumar, zina, faiz, rüşvet zulüm … ve benzeri haramlar-yasaklar da meşrulaştırılamaz eylemlerdir.

Kur’ân, Yüce Dinimiz İslâm’ın temel kaynağıdır. O, söz ve anlam olarak Allah’ın Kitabıdır. Vahiy meleği Cibril aracılığı ile son ve evrensel Peygamber kılınan Hz. Muhammed’e indirilmiş, ardından da onun tarafından insanlığa sunulmuştur.

a.) Kur’ân, yaratıcımız olan Allah’ı yüzü aşkın sıfatıyla bize tanıtır.

Kur’ân’a göre Allah birdir, varlığını kendisinden alandır. Kum taneciklerinden galaksilere kadar bütün varlıkları yaratan ayrıca her an yaratmakta olandır. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Yarattığı hiçbir varlık O’nun eşi ve benzeri değildir. O, dilediğini yaratmaya gücü yetendir, bütün varlıklar O’na muhtaçtır. Yarattıkları üzerinde egemenlik hakkı O’nundur.

b.) Kur’ân evreni ve yer küresini tanıtır.

Onların yoktan var edildiğini ve Kıyamet olgusuyla birlikte köklü bir değişime uğratılarak kendilerine özgü ölümü tadacaklarını açıklar. Kur’ân fizik evrenin ötesinde Cennet ve Cehennemi içine alan daha mükemmel bir alemin varlığını bildirir. Bunun yanında ölümle başlayacak ahiret hayatının varlığını öğretir.

c.) Kur’ân insanı tanıtır.

Ona göre insan emirleri ve yasaklarına uyarak Allah’a ibadet etmesi için en güzel şekilde yaratılmıştır. Yeryüzündeki bütün varlıklar onun için halk edilmiştir. Güneş ay ve yıldızlar şüphesiz ona hizmet vermesi için yapılandırılmıştır. İnsan için kabir hayatıyla başlayacak ebedî bir hayat vardır. O, tüm iradeli inançları, sözleri, davranışları, işleri ve ilişkilerinden sorgulanacak, sonucunda mükâfat olarak Cennet’le, ceza olarak Cehennemle azaplandırılacak ebediliğe erdirilmiş sorumlu varlıktır.

d.) Kur’ân insanlığın ulu önderleri olan Peygamberleri tanıtır.

Onların şahsında insanlık tarihini özetler. Bunun yanı sıra zalimleşen nice inkârcı toplumun yıkıma uğratıldığını duyurur.

e.) Kur’ân, insanlığa, insanın insanı sömüremeyeceği adaletli ve erdemli bir yaşam düzeni sunar. 

Bu ilahî düzeni şöylece özetleyebiliriz:

“Yaratıcı Rab olarak Allah, yarattığı bütün varlıklar üzerinde egemendir. Renk ve dil farklılıkları içinde insanlar, elbette insan olarak hür ve eşit yaratılmışlardır.

Üstünlük inançta ve ayrıca erdemli yaşantıdadır. Allah’a açık isyan ve insan haklarına tecavüz eylemleri dışında hürriyetler sınırlandırılamaz. Can-mal dokunulmazlığı vicdan ve din hürriyeti, öğretim ve  örgütlenme, seçme ve seçilme hakları gibi temel haklar ve özgürlükler, Allah’ın doğuştan insana verdiği ve korunmalarını emrettiği görev nitelikli çiğnenemez değerlerdir.  

Hukuki ve sosyal adalet, liyakatlileri görevlendirme,  şûra (danışma, seçim),  faydalılara yönlendirip zararlılardan sakındırma,  toplumsal hayatın temel yasalarıdır. Barış, ilkedir. İnsanlara zulüm ve canlılara  işkence yasaktır.

Düşmanlara bile adalet kuraldır. Yasalar herkesi bağlar. Cezalar şahsidir. Yargı kararıyla suça bire  bir ceza  yöntemi  kutsal  ilkedir. Toplumsal   hayatın temeli ve nesillenmenin yöntemi, nikah akdine dayalı aile düzenidir. Miras haktır.

İnsan öldürme, inançlara baskı, işkence, içki, kumar, zina, faiz, rüşvet zulüm … ve benzeri haramlar-yasaklar da meşrulaştırılamaz eylemlerdir. (Ali Rıza Demircan Cuma Mesajları Beyan, İstanbul 2008)

Sevgili okurlar! Allah’ın Kitabı olduğuna inandığımız Kurân’ı daha iyi anlama ve yaşama kararını alarak hayatımıza beyaz bir sayfa açmalıyız ki dünyamızı ve âhiretimizi mutlu edebilelim.

Ali Rıza Demircan