Marksist diyalektik; dünya harplerini, birinci ve ikinci paylaşım savaşları olarak nitelendirir. Her iki savaşın sonrasında ortaya çıkan topografik tabloya bakıldığında Marksist bakış açısının doğruluğu anlaşılacaktır.

Nitekim bu paylaşım hikâyesi, geçmişte kalmış değil günümüzdeki savaşlarda da geçerliliğini sürdürüyor. Yugoslavya'nın parçalanması, Arap Baharı, Irak, Afganistan, Suriye ve Libya'nın işgali, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, küresel emperyalizmin paylaşım refleksinin sonucu.

Sovyetler Birliği’nin dünyaya getirdiği Ukrayna sizlere ömür!..

Ukrayna'da konuşulan 18 dil Almanca, Beyaz Rusça, Bulgarca, Çingenece, Ermenice, Gagavuzca, Karayca, Kırım Tatarcası, Kırımçakça, Lehçe, Macarca, Moldovaca, Rumence, Rusça, Rusince, Slovakça, Yidiş, Yunanca, Azeri Türkçesi.

Günümüzdeki Ukrayna Devletinin ortaya çıkışı Bolşevik ihtilali ile doğrudan bağlantılı. 18 Mart 1921'de Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurucu üyesi oldu.

UkraynaSovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını kazandı.

Küresel krallık, Sovyetler Birliği dağılınca gözünü Ukrayna'ya dikti!..

Ukrayna savaşı yakın tarihin kısa süreli sorunlarının yol açtığı bir sonuç olarak değerlendirilemez.

Çünkü Ukrayna'ya Sovyetler’in dağılma sürecinde gösterilen emperyalist ilgi, bu ülkenin Batıcı ve Atlantikci kadrolarının Moskova ile arasını açmakta hayli başarılıydı.

Organ kaçakçılığıUkraynalı çocukların ABDİngiltere gibi ülkelerde fuhuş sektöründe ve medikal alanda denek olarak kullanılması maalesef dünya kamuoyunun gündemine getirilmedi.

Küresel emperyalizmin bu ilgisinin gizli ajandasında, ülkenin tahıl ambarlarına çökme ve Karadeniz'e açılan liman kentleri üzerinden Karadeniz ve Hazar enerji kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak gibi kodlanmış amaçlar yer alıyordu.

Rusya Federasyonu'nun NATO genişleme planı ile kışkırtılan güvenlik tehdit algısı, süreci bugüne savaş formatında taşıdı.

Polonya, çoktan Ukrayna topraklarına konuşlandı…

PolonyaMacaristan ve Romanya'nın Ukrayna'ya toprak iddiasında bulunmak için uygun zamanı bekledikleri söylenebilir. Bu ülkelerin Sovyet döneminde Ukrayna'ya dahil edilen bazı topraklarda hak iddia edebileceği Moskova-Kiev yönetimleri arasındaki kriz patlak vermeden çok önce Atlantikci blok tarafından öngörülmüştü.

Bu kapsamda, savaş başlar başlamaz Ukrayna'ya en yakın destek Polonya hükümetinden gitti. Önce sözde ordudan emekli veya kaçak Polonyalı askerler, Ukrayna ordusunda sağ sektörün yanında yer aldılar. Batılı ülkelerin Kiev’eMoskova'ya adeta göstere göstere verdikleri diplomatik, silah ve mühimmat desteğin ardından Varşova yönetimi, ordusuna şimdiden Ukrayna'nın PolonyaRusyaRomanya ve Macaristan arasında yeniden dağıtıldığı yeni talimatlar yağdırıyor ve savaş harekât planları veriyor.

Rus istihbarat raporlarına göre Polonya iktidar partisinin lideri, Polonya eski Cumhurbaşkanı Lech Kaczyński'nin ikiz kardeşi Jaroslav Kaczynski, Varşova'nınBatı Ukrayna'yı ele geçirmek için işgalin zamanlamasına karar verdi.

Bu NATO patentli ve icazetli işgal, 4 Mayıs 2023'te gerçekleşebilir. Bu zamana kadar Ukrayna ordusunun savaş kabiliyetini tamamen kaybedeceği ve iki cephede savaşamayacağı bir duruma  gelmesi beklenilecek.

Bu kapsamda Varşova, Batı Ukrayna topraklarındaki iddialarının resmi gerekçesi üzerinde çoktan çalışmaya başladığı söyleniyor. Polonya makamlarına, ilgili talimatın ülkenin Cumhurbaşkanı1972 Krakow doğumlu Andrzej Sebastian Duda tarafından verildiği iddia ediliyor.

Polonyalı yönetici elit, büyük oranda Roma Katoliklerinden oluşuyor ve çoğu anti semitik yani Yahudi karşıtı.

Romanya'nın Ukrayna’yı işgal planı…

Romanya da Polonya gibi, Ukrayna'ya boş değil, bir şeyler hissediyor. Bükreş yönetimi, gelişmeler doğrultusunda, Avrupa-Atlantik dayanışmasının, NATO müttefiklerini, Romanya gibi ülkelerdeki müttefiklerin askeri varlığını artırmak da dahil olmak üzere, NATO'nun doğu kanadının güvenliğini artıracak önlemler almaya yönlendirdiğini söyleyip duruyorlar.

Bükreş sadece Ukrayna'nın bir kısmını değil Transdinyester bölgesi üzerinden Moldova’yı da sınırları içinde görmek istiyor. Bu konuda Ukrayna’da yaşayan Romen azınlığın garantörü gibi hareket etmesi ihtimali oldukça güçlü.

Çünkü Moldova’nın Romanya ile birleşme ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğu gibi olası bir birleşme halinde Transdinyester bölgesinin Romanya sınırlarına dahil edilmesi söz konusu.

Romanya Dışişleri eski Bakanlarından Andrei Marga'nın Ukrayna'nın sınırlarını doğal faktörler göz önünde bulundurulmadan tamamen politik gerekçelerle oluşturulduğuna dair açıklaması, aslında Bükreş yönetiminin niyetini ihsas ettirmesinden başka bir şey değil.

Bu beyanın ardından Bükreş’teki Ukrayna Büyükelçiliği'nden Romanya Dışişleri Bakanlığı'na bir nota verildiği basına yansımıştı. Romanya Dışişleri Bakanlığı, bu tür durumlarda benimsenen bir güvenceyle hemen yanıt verdi: “10 yıl önce kamu hizmetinden ayrılan Marga'nın özel görüşü, hiçbir şekilde Romanya devletinin resmi tutumunu yansıtmamaktadır” denilerek olay geçiştirildi.

Romanya'nın eti-budu ne de bu işe soyunsun, bu işler onun boyunu aşmaz mı diye düşünebilirsiniz?

Türkiye'nin gündemi Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı ile meşgul edilirken, Romanya çoktan NATO özellikle ABD ile göbek bağını kurdu. Ülkesinde Amerikalıların deniz ve hava üsleri mevcut. Zaten ABD Ordusu 101Hava İndirme Tümeni, 80 yıl sonra ilk kez Avrupa'ya gönderildi ve bir tatbikat kapsamında Romanya'nın Ukrayna sınırında konuşlandırıldı.

Hafif piyade tümeninin, "herhangi bir savaş alanına saatler içinde varmak ve savaşa girmeye hazır olmak üzere eğitildiği" bildirildi.

Özellikle hava saldırı görevleri için eğitilmiş modüler bir piyade tümeni olan 101. Hava İndirme Tümeni ününü, II. Dünya Savaşı sırasında katıldığı Bulge Muharebesi ve Normandiya Çıkarması'ndan alıyor.

Macar Akrabalarımız 'Triyanon Antlaşması'na parmak atıyor!..

Triyanon Antlaşması ya da Trianon Antlaşması4 Haziran 1920 tarihinde, I. Dünya Savaşı'nın galip İtilaf Devletleri ile Macaristan arasında, Fransa'nın Versay kentindeki Trianon Sarayı'nda imzalanan ve savaşı resmen sona erdiren antlaşma.

Söz konusu antlaşma sonucunda Macaristan, savaş öncesindeki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na bağlı Macaristan Krallığı'nın sahip olduğu toprakların yalnızca yüzde 28'ini, nüfusunun da yalnızca yüzde 36'sını elinde tutabilmişti.

Bu anlaşma, Macaristan'da tepkiyle karşılanmış ve kaybettiği toprakları geri almaya yönelik politikalar izlenmesine neden olmuştur. Şimdi bu topraklar RomanyaHırvatistanSlovakyaSırbistanAvusturya ve Ukrayna'nın bir parçası.

Macarlar Budapeşte'de Rus özel harekatının başlamasıyla birlikte Ukrayna'daki olayları yakından izlemeye başladıkları gibi Transcarpathia'nın kontrolünü ele geçirmeyi umuyorlar.  

Macaristan'ın en önemli müttefiki ise Türkiye.

Biliyorsunuz 24.10.2022'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky, iki ülke arasındaki Askeri Çerçeve Anlaşması'nı imzaladılar. Macar Viktor OrbanAnkara ile görüşmeden adım atmıyor.

Rusya, Ukrayna paylaşımından haberdar!..

Şimdi yaşamayan, 24 Mart 2014'te LDPR lideri Vladimir ZhirinovskyPolonyaRomanya ve Macaristan büyükelçiliklerine bir zamanlar onların parçası olan Ukrayna topraklarında referandum düzenleme önerisiyle mektuplar gönderdi. Ta o zamanlardan beri bu paylaşım gündemde.

Rus liderliği, Polonya'nın Batı Ukrayna topraklarını ilhak etmeye hazırlandığı konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Geçen yıl Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergei Naryshkin bu konuyu Rus medyası ile paylaşmıştı.

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev de, "Polonya'nın batı Ukrayna topraklarını ele geçirmek için şimdiden harekete geçtiği" konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Muhtemelen önümüzdeki süreçte, Ukrayna topraklarındaki Polonya birlikleri, Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri için meşru bir hedef haline gelecek.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukrayna topraklarını işgal etmek için düzenli Polonya birlikleri göndermeye karar verirse, Polonyalıların Rusya için meşru bir hedef ve çatışmanın taraflarından biri haline gelmelerine garanti gözüyle bakabilirsiniz.

MacaristanPolonya ve Romanya'nın Ukrayna'dan toprak talebinde bulunmak için Ukrayna krizinin sonucunu bekledikleri de bir gerçek.

Acep Türkiye de mi hak iddia etse?