19.05.2017, 00:00

Ne zaman hoş geleceksin?

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd, Başöğretmenimiz, Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-i Beyt’ine, Ashabına, canımız ana ve babamıza, mü’min kardeşlerimize ve Allah’ın (cc) ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara salat ve selam olsun. On bir ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’e her sene ‘’Hoş Geldin’’ diyoruz da, Kur’an-ı Kerim ‘e ne zaman ‘’Hoş Geldin’’ diyeceğiz!? Ramazan-ı Şerif ayına üstünlük veren ve otuz günlük oruçlarımızı üç yüz altmış beş günlük oruçtan üstün kılan anayasamız Kur’an-ı Kerim’dir! Ramazan-ı Şerif, Kur’an-ı Kerim’in bize emanet edildiği aydır! Kadir Gecesi’ni, ‘’bin aydan hayırlı’’ kılan da anayasamız Kur’an-ı Kerim’dir! ‘’Ölçü’’ ve ‘’paha biçilmez kıymet’’ manasına gelen (Leylet’ül Kadr) Kadir, Kur’an-ı Kerim’in iniş gayesini tek kelimeyle özetlemektedir! Kur’an-ı Kerim, Allah’ın (cc) üzerimizdeki sayısız nimetlerinin en kıymetlisi ve paha biçilmez hediyesidir! İnsan ve akıl sahibi olma nimetlerinden de üstün, en büyük nimet Kur’an-ı Kerim’dir! Kur’an-ı Kerim, ölçü ve ilke kitabımızdır! Hayatımızın oksijeni ve ilmi, ticari, siyasi, hukuki ve ahlaki tüm ölçülerimizin kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir! Kur’an-ı Kerim anayasamız, Sünnet ise anayasamıza uyum yasaları olan hukukumuzdur! Kur’an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye, Salih Ulema’nın icması, kıyas ve ictihadı tüm kanunlarımızın temel dayanağıdır! Eşyaların ustasını bilen insanoğlu kendi yegane ustası ve sanatkarı; yaratıcımız ve yaşatıcımız Allah’ımızın yöneticilik sıfatını unutarak terkettik! Ve büyük günahlarımız için şefaat dileyecek olan Sevgili Peygamberimizin (sav) “ … Ve Peygamber, ya Rabbi dedi, bu kavmim, şu Kur’an’ı ihmal etti, terkedilmiş bir hale getirdi’’ (Furkan 30) ifadeleriyle şikâyet ettiği toplumlardan olduk! “Onlar hala Cahiliyye dönemlerinin hükmünü mü arzuluyorlar? İnanan bir toplum için kimin hükmü ve hukuku Allah’ın hükmünden ve hukukundan daha güzeldir?!” (Maide 50) “Yaratan yönetmeyi bilmez mi?’’ (Mülk 14) “Dikkat edin! Yaratmak da yönetmek de sadece Allah’a aittir!”(A’raf 54) “Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden böyle yapanın cezası; dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet

gününde ise onlar, azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.!’’ (Bakara 85) “Kim zikrim olan ilkem İslam’dan Kitabım Kur’an’dan yüz çevirirse o kişi ve topluma tam bir hayat darlığı vardır! Onlar Kıyamet günü kör olarak diriltilip haşrolacaktır!” (Taha 124) “Ey Muhammed! Senin Rabb’in olan zatıma yemin olsun ki; Kur’an’ı bir kısmını serbest bir kısmını yasaklayarak parçalayanların hepsinden mutlaka hesabını soracağız ama mutlaka!!’’ (Hicr 91-92) ilahi mesajlarının ışığında; Nefsimiz, neslimiz, hanemiz, ticarethanemiz, mahkemelerimiz, meclimiz, askeriyemiz ve medyamız ne zaman Kur’an-ı Kerim’e hoş geldin sefalar getirdin diyeceğiz!? Ramazan ayı tek kelimeyle Kur’an-ı Kerim’e kavuşma ayıdır! Ramazan ayı; Kur’an ayı, Kur’an bayramıdır! Ama ne acı ki Kur’an, tam yüz yıldır hayattan kovuldu! Ona; siyasi, ictimai, ticari ve ahlaki tüm kapılar kapatıldı! Haramları serbest, birçok helali de yasaklatıldı! Ana hayat yasamız öğrenilmesin ve anlaşılmasın diye İslamî harflerimiz kaldırıldı! İslam medeniyetini övmek suç sayıldı! Öğretenler idam sehpalarında sallatıldı! Yeter artık! Yeter! Kur’an-ı Kerim’in tüm mü’minlere emanet edildiği Mekke-i Mükerreme’den haykırıyorum! Roma merkezli zulüm, şirk ve necis kanunlarını tarihin çöp sepetine ne zaman atacağız? Ne zaman; hanemizi, okulumuzu, adliyemizi, meclisimizi, kışlamızı, gönlümüzü Allah katında tek düzen olan İslam nizamına açacağız? Kabir başlarında sadece ölülere okunan kitap haline getirilen ana hayat yasamız Kur’an-ı Kerim, ölmüş kalblere, perişan nesillere, harabeye dönmüş ailelere, mazlumun ağladığı, zalimin güldüğü adalet saraylarına, ahlakımızı ve devletimizi çökertmekle görevli ahlaksız tapınak şövalyesi medyaya ne zaman okunacak!? Ana hayat yasamız Kur’an-ı Kerim’in yaşayan öğretmeni Hz. Muhammed (s.a) Efendimizin “Size iki emanet bırakıyorum! Allah’ın kitabı Kur’an ve benim Sünnetim! Bu emanetlere sahip çıktıkça ve ihanet etmedikçe asla şaşırmaz ve sapıtmazsınız ve saptırtmazsınız!” mesajlarına uyan sadıkların Ramazan’ı Şerif ayı mübarek olsun! Allah (c.c) bizleri; tüm azalarıyla, yasaklara uyarak oruç tutanlardan eylesin! Ramazan ayımızın evvelini rahmet, ortasını mağfiret, sonunu da cehennemden ve günahlardan azad kılsın! Amin! Salı akşamı saat 20:45’te, Akit TV (Kanal 34) ile Kocaeli TV’nin ortaklaşa yayınladığı “Milli Diriliş” programının canlı yayınında buluşmak üzere; Allah (c.c)’a emanet olunuz. Tatil olması dileğiyle Cuma bayramımız mübarek olsun. Selam ve duayla.

Yorumlar