18.05.2012, 00:00

On sınıf insana dikkat!

Bismillahirrahmanirrahim Yaratıcımız, yaşatıcımız ve yöneticimiz Allah (c.c) Kur’an-ı Kerim’de; “Çok yemin eden, değersiz, alçak, kusur araştırıp leke süren, ikiyüzlülük edip söz taşıyan, hayra, hayırlı işlere ve iyiliklere hep engel olan, saldırgan olup hakları çiğneyen, günaha dadanmışa! Kaba ve şereften yoksun ve sonra da babası belli olmayan soysuz hiçbir kimseye -mal, makam ve oğullar sahibi de olsa- iltifat edip boyun eğme” (Kalem S.10-14) ilahi mesajıyla, gerçek dostlarımızın tesbitinde bizlere ölçüler vermektedir. Ülkemizin maddi ve manevi çöküşünde sorumluluğu olan kadrolar artık tasfiye edilmelidir. Başarısızlığın faturası sadece geçmiş siyasilere yüklenirse, bürokrasideki beceriksiz, ehliyetsiz kadrolar geçmiş iktidarlar gibi bu iktidarın da sonunu hazırlayabilirler. Dost, arkadaş, danışman ve yönetici seçiminde dikkatli davranmamız gerektiği hususu, ana hayat yasamız Kur’an-ı Kerim’in Kalem Suresi’nde haber verilmektedir. Siyasi, iktisadi, içtimai ve eğitim sahalarında ilkelerinden ödün vermeden çalışan, ülkemizin kalkınması ve nesillerimizin Allah’a, vatanına ve milletine bağımlı nesiller olarak yetişmesi için gayret sarfeden dostlarımız, hepimiz aşağıda özetlenen 10 sınıfa dikkat etmeli ve bu sınıfa giren insanları çevremizden uzaklaştırmalıyız: ¥ Sözünde durmayan, yalanı meslek edindiği için lüzumsuz yere yemin üstüne yemin eden, ¥ Bayağı, değersiz, basit, lüzumsuz kişi veya bu tip kişilerle devamlı gezip arkadaşlık eden, ¥ Kusur araştırıp leke süren, alaycı, ayıplayan, laf taşıyan; insanların arkasından dudak büken, ¥ İkiyüzlülük edip, söz taşıyan, tefrikadan ve ihtilaftan zevk alan, ¥ Hayra ve hayırlı işlere hep engel olan, iyiliği daima önleyen, İslâmî ve ilmi faaliyetlere engel olan, merhametsiz ve cimri, ¥ Haklara saldırgan, emanetlere ihanet eden, insan hak ve özgürlüklerini çiğneyip yasaklayan, görevleri ehliyetsiz kişilere veren, ¥ Günaha dadanmış, bilerek günah işlemekte ısrar eden, (yalancı, hırsız, rüşvetçi, faizci, sarhoş, zinakar, kumarbaz, uyuşturucu bağımlısı gibi büyük günahlar bataklığına dalan) ¥ Kaba ve şereften yoksun, zorba, gururlu ve makamına geleni ayakta bekleten, halkın haklı işlerini yokuşa süren, zorlaştıran ve insanlara tepeden bakan, mütekebbir, ¥ Sevgiden yoksun, kabadayı, ceberut, kötülük yapan, zalim, ¥ Soyunu, milletini, medeniyetini ve bağlı olduğu değerleri inkar eden, gizleyen, kişiliksiz. Bu sayılan kişilere iltifat ve itaat etmememiz emredilmektedir. Ve her iktidarda gözüken ve görülen bu bukalemunlara karşı dikkatli ve uyanık olmamız gerekmektedir. Ayrıca tüm bürokraside, siyasi, sivil teşkilat başkan ve yönetimlerinde, milletvekili, belediye başkanı, meclis üyeleri hatta mahalle muhtarı adaylarının tespitinde ve onlara oy vermede, yukarıda on maddede sayılan İslami kriterlere mutlaka uymamız gerekmektedir. Bu Rabbimiz Allah’ın (c.c) emridir. Teşkilatların, yönetimlerin ve iktidarların başarılı ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Unutmayalım ki ezilen halkların

hakkını korumak ve herkese adil davranmak emanet, ehliyet ve sadakat şuurundaki kadrolarla mümkündür. “Allah size (akıl, can, namus, inanç, malların korunması ve makam gibi) emanetleri (kamu görevlerini, devlet işlerini, sorumluluk gerektiren meseleleri) mutlaka ehline (kabiliyetli, liyâkatli, bilgili, dürüst ve güvenilir kimselere) vermenizi emrediyor. Ve insanlar arasında (hakem-hâkim, idareci olduğunuz zaman), adâletle icraat yapmanızı, hüküm vermenizi emrediyor. Allah size ne güzel öğütler veriyor, sorumluluklarınız konusunda sizi uyarıyor. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir, görür; doğru olanı duyurur, doğruları gösterir. (Ennisa S. 58)” ayeti kerimesi ehliyet, liyakat ve adalet ilkelerine uymamızı bize emretmektedir. Aksi halde “(Her türlü emanetler, sosyal, ticari, siyasi işler, vazifeler ve makamlar) ehliyetsiz kişilere verildiğinde (boşanmaları, iflasları ve siyasi fitneleri, ihtilafları, kavgaları ve çöküş felaketi) kıyameti bekleyiniz” hadisi şerifinin haber verdiği felaketleri yeniden yaşayanlardan oluruz. Allah korusun ve ilahi derslere ve ikazlarına uyanlardan eylesin. Amin. Gerçek dost acı yazar. Ama ne yazarsa, dostunu sevdiği için yazar

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@