Tutukluluk döneminde ünlü sosyoloğumuz Ali Bulaç kardeşim hakkında bir yazı yazdım. Uşak Üniversitesi rektörlüğü sırasında ziyaret edip bilgisi ve beyefendiliğinden etkilendiğim Sait Çelik kardeşim hakkında da tutuklandığını öğrendiğimde bir yazı kaleme aldım. Üniversiteden  ihraç edilmesi sonrasında Prof. Dr. Ali Seyyar kardeşimi  Mirat Haber yazı kadrosuna buyur etmekte gecikmedim. Çünkü birbirinden değerli olan bu insanlar benim mağduriyetlerine inandığım iman kardeşlerimdi.

Fıtrat Kardeşim Selçuk Kozağaçlı

DHKP-C terör örgütüne üye olmakla suçlanıp ceza alan… ve halen tutukluğunun devam ettiğini Medyadan öğrendiğim  ‘Selçuk Kozağaçlı’nın neyim olduğunu sormayın. Çünkü  fıtrat kardeşi olmaktan başka hiçbir bağlantımız yok.

Önce “Bir Kuşluk Vaktinde GÜZEL KUL  OLMA MÜCADELEM” isimli  hatıratımın 304. sayfasından bir alıntı yapalım:

Selçuk Kozağaçlı

6 Kasım 2012 Salı günü Fatih Altaylı’nın yönettiği Teke Tek programına katıldım. Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı da benim gibi katılımcıydı.

‘İdam Cezası’ konulu bu programda konuya İslâm açısından yaklaştım. Rabbimizin açık Kur’ânî hükmüyle, İslâm’ın kasıtlı katiller için af ve tazminat seçenekli ölüm cezası koyduğunu açıkladım. (el-Bakara2/178)

Siyasi amaçlı ölüm cezası verilemeyeceğini dile getirdim. İlk defa burada karşılaştığımız ve beni ilgiyle izleyen Selçuk Kozağaçlı, program sonrasında beni sarılıp kucakladı ve ‘ seni daha önce niye tanıyamamışız hocam ’ diyerek de takdirlerini ifade etti.

Benimle, DHKP-C terör örgütüne üye olmakla suçlanıp ceza alan ‘Selçuk Kozağaçlı’yı birleştiren çizgi, hiç şüphesiz Allah’ın varlığımıza kodladığı İslam ile örtüşen fıtrat değerleridir.

İnsanın halikı ve İslam’ın vazıı Allah olduğu için beşeri yorumlarla kısırlaştırılmayan İslâm, insan fıtratıyla örtüşür, asla çelişmez. Maddî veya mânevî zaaflarına  mağlup olmayan insanın varacağı yer İslâm’dır. Çünkü İslâm yalnızca dünya hayatını değil ebedî hayatı da kuşatıyor ve Cennet ile taçlandırıyor.

 Biz Selçuk Kozağaçlı’ya bakarken, Uhud’da Müslümanları çökerten ve yakın geleceğin Seyfullah’ı/Allah’ın adalet kılıcı olacak olan Halid b. Velid’i görmek, çağrıştırmak istiyoruz. Gelecekte 12 Eylül benzeri  darbeleri  ve iç savaş tahriklerini  engelleyecek olan, bizim bu gibi birleştirici ve kaynaştırıcı yaklaşımlarımız olacaktır. “

Selçuk Kozağaçlı’yı Gerçekten Tanımam Bilmem

Bu yazımın amacı Selçuk Kozağaçlı’yı aklamak değildir, ama medyada gezinirken tutukluluğunun devam ettiğini öğrenince yüreğim sızladı. Sızlaması da doğaldır. Çünkü ben Müslümanım ana ilkelerim adalet ve merhamettir.

Kendi öz iradesiyle  en aşağılara ve Cehennemi çukurlara yuvarlanabilir ise de en güzel kıvamda yaratılan  insan olarak herkes bizim fıtrat kardeşimizdir. Temel haklar ve özgürlüklerimize mütecaviz bir zalim  olmadıkça her insan adalet gösterilmeye ve iyilikler yapılmaya layıktır. Bu benim tercihim değil Rabbimizin buyruğudur. (Mümtahine 7-8)

Tutuklu olan Selçuk Özağaçlı’yı yazımızdan anlaşılacağı üzere tanımam; “Müslüman mıdır-materyalist veya deist midir, zalim midir- mazlum mudur? ”  bilmem.

Bilmem de İslam’ı savunduğum için beni yedi defa Devlet Güvenlik  ve de  Ağır Ceza mahkemelerinde yargılayan bu jakoben laik düzen, bir insanı mahkum etti ve içerde tutuyor  diye de onu asla suçlu görmem. Fiili tecavüzü olmayan kişinin inancı ve yaşam tercihlerinden ötürü suçlanılması ve mahkum edilmesini de asla onaylamam. Çünkü inancımı oluşturan İslâm’da Cennet’i seçme hürriyeti gibi  Cehennem’e yönelme özgürlüğü de vardır. Sorgulayacak otorite de yalnızca Allah’tır.

Ne var ki bize düsen herkes için adalet istemek, merhamet göstermek ve hidayet dilemektir.