Ders kitaplarının içeriğinin Yaratıcıdan uzak olması ve kendi kendine oluyor imajı çizmesi yani ateist ders kitapları ile ilgili yazı serimizin 5.sini Sosyal Bilgiler kitaplarına ayırdık.

Ders kitapları içeriğini düzeltmeden NESLİ İHYÂ MEDENİYETİ İNŞÂ etme mefkûremize kavuşamayız.

SOSYAL BİLGİLER 4. SINIF KİTABI

DOĞAL VARLIKLAR KENDİLİĞİNDEN Mİ OLUR?

Sami Tüysüz’ün yazdığı Sosyal Bilgiler 4. Sınıf ders kitabında yaratılan unsurların kendiliğinden olduğunu söylüyor.

Dağ, ova, deniz, ırmak, göl, toprak, bitkiler, hayvanlar doğal unsurlar olarak tarif ediliyor ve “Kendiliğinden olur.” deniyor. (s.71)

Köprü, yol, ev, masa, sandalye gibi varlıkları insan yapıyor. Doğal varlıkların kendiliğinden oluşması fikri inanca aykırıdır. Nitekim kâinatta kendi kendine yani Allah’ın iradesi dışında hiçbir şey hareket edemez.

SOSYAL BİLGİLER 5 
DERS KİTABI DOĞAYI TANRILAŞTIRIYOR
YARATICININ ADI ANILMIYOR

Anadol Yayıncılık tarafından yayınlanan Sosyal Bilgiler 5. sınıf ders kitabının yazarları, Allah’ın yarattığı birçok şeye “kendi kendine oluyor” süsü vermektedir.

“Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar doğal varlık olarak nitelendirilir. Yurdumuz doğal varlıklar bakımından oldukça zengindir. Doğal varlıklar kendiliğinden oluşur, insanlar tarafından bu varlıklar sonradan keşfedilir.” ( s. 40)

Tabiattaki doğal afetlerde kendiliğinden olduğu ifade ediliyor:

“Doğada kendiliğinden meydana gelen, can ve mal kaybına neden   olan olaylara doğal afet denir.”  (S.81)

“Doğal  afetlerin özellikleri şunlardır:  Gerçekleşmesinde canlıların etkisi yoktur.” (S. 81)

Doğal varlıklar Allah’ın tekvini ayetleridir. Nasıl kendi kendine gerçekleşebilir? Doğal afetler kendi kendine nasıl meydana gelip kayıplara sebep olabilir? Mikail aleyhisselam bizzat Allah’ın yarattığı kâinat olaylarından görevli melek değil mi? Allah yerine nedereyse bütün kainatı yaratıcı hükmüne geçirmek akıl dışıdır. Oysa Allah cc her şeyi bir mizana göre yaratmıştır.

SOSYAL BİLGİLER 7

KENDİLİĞİNDEN Mİ ORTAYA ÇIKIYOR, ALLAH MI OLUŞTURUYOR?

Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde insan etkisi dışında kendiliğinden ortaya çıkan özelliklere faktörler denir.  ( S. 122)

Yerleşim yerleri, bütün olarak Allah tarafından meydana getirilen kâinat hazırlığı sonucu oluşturulur. Hava, su, toprak, bitki ayry ayrı ve tek elden yaratılır. Allah’ın Ehad ve Vahid isimlerinin tecellisidir. Hem ayrı ayrı yaratıyor hem de tel elden bütüncül hale getiriliyor. Nasıl kendiliğinden denebilir?

DEPREM DOĞA OLAYI

Yer katmanlarında oluşan şok dalgalarının sebep olduğu doğa olayına deprem denir.” (S. 234)

Peki, bu şok dalgalarını kim yarattı? Olaydan bahsedip Olayı yaratandan bahsetmemek akıl karı değildir.

DÜNYANIN OLUŞUMU VE DEĞİŞİM

COĞRAFYA 9

DEMİR DOĞAL SÜREÇTE OLUŞMUŞ

Biyosferin (canlılar âlemi) bir unsuru olan insan, yaşadığı doğal ortamda birtakım yaşamsal aktivitelerde bulunur. İnsanın ihtiyaçlarını karşılamak için doğal ortamda yapmış olduğu yaşamsal aktivitelerinin tümüne beşerî olay, beşerî olayların gerçekleştiği yaşam alanına ise beşerî ortam denir. Örneğin doğal süreçler ile oluşmuş demir madeninin insanlar tarafında yer altından çıkarılması, kullanıma hazır hâle getirilmesi ve demir madeninden yeni ürünler elde edilmesi süreci beşerî bir olaydır. (Coğrafya 9, s.18)

Dünyamızın oluşumundan insanların tarih sahnesine çıkışına kadar olan süreçte dünyanın coğrafi özellikleri birkaç defa değişmiştir. Belirli dönemlerde dünyamızın doğal dengesinin bozulmasına bağlı olarak bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. (S. 232 )

Dünya üzerinde çok çeşitli hava olayları oluşmaktadır. Bu hava olaylarından bazıları oluştuğunda doğal afet durumuna gelebilen olaylardır. (S. 233)

Kâinatı yaratıp genişleten Allah’tır. Doğal afetleri yaratan Allah’tır. Bunu öğrencilere doğrudan olduğu gibi verebilmeliyiz. Allah kavramını kullanmamak ateizmin ekmeğine yağ sürmektir.

Demir doğal süreçlerle mi oluşmuş, yoksa insana hizmet edecek olan demiri yaratan Allah mı? Bütün elementleri yaratan ve insanın hizmetine sunan Allah’ı ders kitaplarında anmamak ve yaratıcı olarak göstermemek kabul edilir bir durum değildir.

Talim ve Terbiye Kurulu Üyelerine Sesleniyorum!

İdeal olanı evrensel olarak görüp, dinimize ve maneviyatımıza aykırı olanı tercih etmek doğru değildir. Seküler ve ideolojiyi bilim olarak bize sunan, bütün eğitim sistemini malumat yani bilgi üzerine kuran seküler batıyı referans alarak NESLİ İHYÂ MEDENİYETİ İNŞÂ etme mefkûremize ulaşamayız. Nitekim batıda malumat olan bilgi var yani her şey akıl üzerine bina edilmiştir. İrfan ve Hikmet ise yani kalp ve ruh ihmal edilmiştir. Biz kitaplarımızı sırf evrensel diye batıya göre değil kendi milli ve manevi değerlerimize yönelik yazmalı ve yeniden medeniyetimizin inşasına çalışmalıyız. Yani çizilen yola girmek yerine yol çizmek rolünü üstlenmeliyiz. Bize biçilen gömlek bize göre değilse giymek zorunda değiliz.  Bu anlamda ders kitabı içeriklerinin büyük bir önemi vardır. Talim Terbiye Kurulu kitaplara onay verirken buna dikkat etmelidir. Nitekim hem büyük bir sevap hem büyük bir günah mesleğini icra etmektedirler.

Adnan Kalkan

Eğitimci Yazar/Sosyolog/Aile Danışmanı
adnankalkan01 @gmail.com