Toprak nedir? Toprak nasıl oluşur? Toprak çeşitleri nelerdir? Kayaçların çözülme türleri nelerdir? Toprağın oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir? 

TOPRAK NEDİR? NASIL OLUŞUR?

Kayaçların (kaya, taş) ve minerallerin parçalanma, aşınma sonucu oluşan tanecikler ile organik maddelerin bir karışımıdır. Bu karışım toprağın mineral ve bitki-hayvan artıkları ile birlikte zenginliğini ifade eder.

Toprağın üst tabakası insan, bitki ve hayvanların beslenmesinde temel kaynaktır. Bir gram toprakta milyonlarca canlı bulunmaktadır.
Humusça zengin olan kısım toprağın üst tabakasıdır. Bilimsel anlamda toprak bir karışımdır.

Toprak ayrıca hava ve su içerir. Keza topraktaki organizmaların yaşayabilmeleri için havaya ve suya ihtiyacı vardır. Hava, su ve organik maddeler bitki, bakteri, mantar ve solucanlar ile böcekler gibi küçük hayvanların toprakta yaşamalarını mümkün kılar. Topraktaki tüm canlılar ve bu organizmaların hayatta kalmak için kullandıkları temel materyaller, toprak ekosistemini oluşturmaktadır.

İlginizi Çekebilir.  Yeni Yıl İndirim Kampanyaları ve Hediye Seçimi

Toprağın Oluşumu

Toprak, Jeolojik süreçler içerisinde (milyonlarca yıl) kayaların kırılması, aşınması ve taşınması ve çeşitli hayvan ve bitki organizmalarının çürümesiyle ortaya çıkan parçaların karışımından oluşur. Topraklar,çok yakın çevrelerde bile değişik renk ve bileşime sahip olabilirler. Bunun nedeni toprağı oluşturan farklı kayaçlara ait taneciklerdir. Toprağın cinsi kayanın yapısı ile yakından ilgilidir. Bunun yanında toprak çeşitlerini belirleyen başka faktörler de vardır. Bunlar canlıların, arazinin topoğrafik durumu ve iklimdir. Toprağı oluşturan parçaların başka yerden rüzgar ve yağmurlar nedeniyle taşınıp bulundukları yerlerde çökmesi söz konusudur.

TOPRAĞIN OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

TOPRAK ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Toprak türklerini 3 başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar:

1- Zonal (Yerli) topraklar.

2- Azonal (Taşınmış) topraklar

3- İntrazonal topraklardır.