13.08.2019, 23:20

Yeni Dünya Düzenini Kim Kuracak?

3. Dünya Savaşı başladı, öldürücü ve yıkıcı bir şekikde devam ediyor. Ortadoğu altüst ve hercümerc olmuş durumda. Bazı şehirlerde taş üstünde taş kalmamış, büyük insan kıyımları yapılmakta. 

Arakan, Doğu Türkistan, Filistin, Afrika, Kafkasya, Türkmen coğrafyasının, bundan az kalır yanı yok!

Mazlum İslam coğrafyalarının ve ardından vahşet kabusları yaşayan yeryüzünün ve insanlığın rahata kavuşması elbette kolay olmayacaktır.

Yeniden Büyük Türkiye'nin inşacısı, kadim medeniyet değerlerimizle beslenen Kızılelma mefkûresine sahip, geçmişi temiz ve geleceğinden emin olduğumuz, Yalnız Hakk’ın rızasını gözeten, işbilir, liyakatli, samimi, beklentisiz adanmış adamlar, taşın altına elini koymuş tüm gayretleriyle dünyanın dört bir yanında kutsal bir hazla çalışmaktalar.

*      *     *

Yaşadığımız biyolojik mevsimler gibi, manevi mevsimler de vardır. 

Bu çağ, artık Müslümanların ilkbaharı, emperyalist zalimlerin de sonbaharıdır. 

Müslümanların önünde yaz, küresel sömürü düzenlerinin sahipleri olan İslam düşmanı şer güçlerin önünde de kış vardır.

Vahye ve hikmete dayanan, Hakkı ve adaleti üstün tutan Hakikat Nizamı’nın yeniden kurulmasını, hiç kimse, hiç bir güç önleyemeyecektir. Buna karşı çıkan bütün şer ittifakı küresel güçler yenilecektir. 

İslam dünyası şu veya bu şekilde birleşerek “İslam Birliği” gerçekleşecektir biiznillah!

Dünyanın başına bela olan haydut İsrail, muhakkak tarihten silinecektir!

Avrupa başta olmak üzere dünya Hıristiyanları, akın akın Müslüman olacaktır inşallah!

Hakikat Medeniyeti’nde, ilim, irfan, hikmet, fazilet hakim olacaktır. Dünya, hikmetle, adaletle idare edilecektir!

Eski dünya düzeni iflas etmiştir. Yeryüzüne yeniden NUR ÇAĞI’nı ikame edecek olan yeni dünya düzeninin kuruluşuna öncülük etme görevi, bu milletin üzerindedir!...

Allah'ın irâdesi, bütün her şeye gâliptir!

Allah'ın vaad ve vaîdi, haktır!

İnanmayanlar istemese de, Allah Azze ve Celle, nurunu tamamlayacaktır!

Bu tarihi sorumluluğumuzu hatırlatarak, öncelikle ülke yönetimini elinde bulunduran siyasetçilere, bürokratlara, sonra da stk lara ve tüm müslümanlara, bu bilinci, hayatın merkezine koymalarını tavsiye ve temenni ediyorum…

Fi Emanillah

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@