Göçebe yaşam tarzını seçen halk olarak bilinen yörükler, Anadolu'da yaylak ve kışlak hayatı yaşıyor.

Anadolu halkının çok önemli nüfus çoğunluğunu oluşturan yörükler, göçebe yaşam tarzını seçiyorlar. Yörükler, Türkiye'de yaylak ve kışlak bulunurken, Balkanlar'daki Türkler arasında da yüksek miktarda yörük olduğu belirtiliyor. Rumeli Yörükleri, Kocacık Yörükleri, Naldöken Yörükleri, Vize Yörükleri gibi gruplara ayrılıyor. Bugün Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya'nın dağ köylerinde hala yaşamlarını sürdürüyorlar.

Gordion düğümü nedir? Gordion düğümü nedir?

OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDAN GELİYOR

Kökeni Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan yörükler, Anadolu ve Rumeli’de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan Oğuz Türklerine verilen ad olarak da biliniyor. Bunlara, Türkmenler adı da veriliyor. “Cesur, muhârip, iyi yürüyen, eli ayağı sağlam” gibi manaları ifade eden 'yörük' kelimesi yerine, 'yürük' kelimesi de kullanılıyor.

OĞUZ BOYLARI İÇİN ÖZEL İSİM OLDU

Umumî olarak konar-göçer hayat yaşayan bütün topluluklar için kullanılan bu isim, daha çok göçebe Oğuz boyları için özel isim oldu. 11'inci yüzyılda Orta Asya’dan göç eden ve göçebe hayat yaşayan Oğuzlar; İran’dan geçerek, Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu’ya geldiler ve burada da eski hayat tarzlarını aynen devam ettirdiler. İlk zamanlar Türkmen adıyla anılan Oğuzlar'ın bir kısmı, daha sonra yerleşik hayata geçti. Anadolu’nun İslamlaştırılıp Türkleştirilmesi sırasında Oğuz boyları, Anadolu’nun her tarafına yayıldı. Bir kısmı yerleşik hayata geçerek Türkmen adını aldı; bir kısmı da göçebe hayatını sürdürüp yörük ismiyle anıldı. Osmanlıların Rumeli’ye geçişinden sonra, yörüklerin önemli bir bölümü de Rumeli’ye göç ettirildi.

GEÇİM KAYNAKLARI KOYUN VE KEÇİ

Yörüklerin başlıca geçim kaynakları koyun ve keçi olarak biliniyor. Çünkü göç sırasında, küçükbaş hayvanlarla yer değiştirmek daha kolay geliyor. Yörük aşiretleri ve obaları isimlerinde genellikle koyun ve keçi kelimelerini barındırıyor. "Karakeçili", "Sarıkeçili" gibi isimler yer alıyor. Aynı zamanda Koyunlu Yörükler diye bilinen Akkoyunlu ve Karakoyunlu aşiretlerinin isimleri, bu obaların nerede yaşadıklarını da belli ediyor.