Boşama ve boşanmanın Allah’ın emirleri ve yasaklarına uygun ve geçerli olanını açıkladık.

Boşama ve boşanma hakkını eşlerden alıp yargıya vermek, boşama nafakasını süresiz kılmak, ergenlik öncesi çocukları evlendirmek ve boşamak, boşamayı örneğin kişilere ve gelecek olaylara bağlamak, üç evlilik ve boşama hakkını birden kullanmak, kadını bir iddet döneminin ikinci ve üçüncü temizlik devresinde  boşamak, İslamî yasalara aykırılıkla boşamayı ve boşanmayı ibadet olmaktan çıkarıp ahlakiliğinden soyutlamak gibi laik boşanma düzeninde ve geleneksel fıkhımızda görülen işlemler Allah’ın boşama-boşanma kanunlarını çiğnemektir, onları hafife almaktır; insan doğasının içselleştiremeyeceği şekilde fıtrata aykırılıktır. Dolayısıyla haramdır ve geçersizdir.

“Boşsun, Boşsun, Boşsun” Örneği

Mesela  henüz yapılmayan evlilikleri de içine alacak şekilde “üç defa boşsun, boşsun, boşsun” diyerek  birden üç boşama yapmak  Kur’ân’a aykırı olduğu gibi Sünnet’e de aykırıdır. Çünkü Peygamberimiz Kur’ân’a bağlı olduğu için böylesi bir boşama yapıldığı kendisine bildirilince derin bir öfke duyarak şöylece kükremiştir:

Henüz ben daha aranızda iken Allah’ın ayetleri/ hükümleri ile oynanıyor mu? (Mişkâtü’l-Mesabih Hn. 3292, et-Tac  2/341)
 Birden Üç Boşama Akıl Tutulmasıdır

Aslında üç evlilik ve boşamak hakkını birden  kullanma İslam’ın kaldırdığı bir cahiliyet uygulamasıdır, yaşamda hiçbir karşılığı  yoktur ve de akıl tutulmasıdır. Henüz gerçekleşmemiş olan ikinci ve üçüncü evliliklerin boşamasını kabul, akıl tutulmasından başka başla nasıl açıklanabilir ?

İslam evlilik ve boşamayı üçle sınırlandırdığı ve iddeti getirdiği için Kur’ânın öğrettiği şekilde boşamanın sonunda kadın yaklaşık üç ay iddet bekler. Daha sonra eşler birbirleriyle yeniden evlenebilirler.

Birden üç boşamada da yaklaşık üç ay sürecek  iddet vardır. Üstelik eşler birbirleriyle yeniden evlenemezler. Zaten bunun için haram ve geçersiz kılınmıştır.

İslam Boşama -Boşanma Hukuku İbadettir ve Ahlakidir

Kurallarını Allah’ın koyduğu İslamî boşama-boşanma düzenini uygulama ibadettir. Bu konuya açıklık getirmiştik.

İslam, Kur’ân ile boşama-boşanmanın Marûf üzere yapılarak ahlakileştirilmesini de öğütlemektedir.

Ahlaki ruhtan yoksun mevcut ilkel laik yaşam ve yasalar içinde  genelde tek taraflı boşanma kararı alarak yargıya giden eşler mahkeme içinde ve dışında birbirleri aleyhinde konuşabilmekte, birbirlerini suçlayabilmektedirler. Çocukları etkileyecek şekilde onların paylaşımı çekişmesini yaşayabilmektedirler. Oysaki Yüce Kitabımız Kur’ân-i Kerîm’de boşanmayı konu alan Talak sûresinin ikinci âyetinde iki defa yer verilerek Marûf üzere boşanmamız şöylece emredilmektedir:

“ Eşlerinizi boşadığınız ve beklemeleri gereken (üç temizlik dönemi İddet) sürelerini bitirdiklerinde onları Marûf ölçüler içerisinde nikâhınız altında tutun veya onlardan Marûf ölçülere göre ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. İşte bu, Allah’a ve ahiret gününe inananlara verilen öğüttür. Kim Allah’ın boşanma ile ilgili kurallarına uyarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder.”

Marûf  Kuranda evrensel kural anlamına kullanılan bir kavramdır. Bir diğer anlatımla Marûf, İslam Dini’ne, ortak akla ve ilmî verilere uygun söz, davranış ve iştir. Marûf’un konumuz bağlamındaki anlamı da budur; karşılıklı saygılar içinde boşanmamızdır.

Ayrıca boşanma sonrasında kadına boşanma tazminatı verilmesi, çocuklar yanı sıra anne ile babanın zarar görmemesi, süt emme çağında olan çocukların emme veya memeden kesilmesi, boşanma sonrasında çocuğunu emziren anneye nafaka verilmesi ya da süt annesi tutulmasıyla ilgili kararların da Rabbimiz tarafından  Marûf ölçülere göre danışma ve dayanışmalı birliktelik içinde alınması emredilmiştir. (Bak. Bakara 233;Talak 6-7)

Boşama -Boşanma Ahlâkımızı Korunması Gereği

Boşanabiliriz ama boşanmamız bizi düzeysizliğe değil erdemli davranışlara yönlendirmelidir. Çünkü Marûf olan boşama-boşanma  ölçülerine bağlılık bizim için ibadettir ve Cennet’e girme sebebidir. İbadettir çünkü Rabbimizin emridir, ibadet olduğu için de her ibadet nitelikli iş gibi Cennet’e giriş sebebidir.