İnsan Hayatı, senaryosunu Allah’ın ve kendisine cüzî irade verilen insanın yazdığı; yönetmenliğini Peygamberlerin üstlendiği; kayıt ve çekim işlemlerini ilgili görevli meleklerin yaptığı; erkek ve kadın her ergin kişinin baş rolüne çıktığı ve ilişkide olunan insanların figüranlığına soyunduğu bir filmdir.

Bu film Kıymet Günü büyük sorgulamada izleyeceğiz. Ödülü de Cennet veya Cehennem olacaktır.

İslami inançlarım çizgisinde böylece inandığım için sinema ile yakından ilgiliyim.

İnsanî, bir diğer anlatımla İslâmî değerleri konu edinecek sinemanın farz-ı kifaye olarak ilgi alanımızda olması gereğine de inanırım.

Bir sinema sanatçısı olarak Tarık Akan’ın ölümünden sonra şimdi de bir diğer sinema sanatçısı olan Cüneyt Arkın’ın ölümüne şahid olduk.

Tarık Akan

Tarık Akan hakkında bilgi edinebildiğim için okuduğunuz sitemiz olan Mirat Haber’de şöyle yazmıştım:

“Tarık Akan’ı yakından tanımamakla birlikte varlığından haberdardım. Ölümünün ardından bir belgeselini izledim ve yazılanları okudum. İnanç ve yaşam olarak İslâmî bir çizgisi olmadığı apaçık. Ancak Allah’ın yarattığı fıtrat çizgisini kısmen de olsa koruyabildiği bir gerçek. Bunun içindir ki ülkemizin ve insanımızın mutluluğu için fıtratı doğrultusunda kendince bir adalet arayışı içinde olmuş, bunun için de bedel ödemiş.

Hz.İsa’nın diliyle “Allahım! Azaplandırırsan onlar senin kullarındır …” (Maide 118 ) demekten başka yapabileceğimiz bir şey yok.

Cüneyt Arkın

Cüneyt Arkın hakkında bir bilgim yok.  Bu sebeple söyleyecek sözüm de yok. Ama onun cenazesinde ayakta dikilecek ve cenaze namazına katılmadan  iri iri laflar edebilecek sanat adamları! çok.

Rabbimden,  aralarından ölümden ibret alarak doğru yolu bulacak ve sanatını bir iman ve erdem adamı olarak toplumun yararına kullanacak kişiler çıkmasını dilerim.

Öleceğimizi Biliriz de…

Herkes öleceğini bilir. Bilir de bilinmek istenmeyenler var.

Bütün varlıkların yaratıcısı ve yaşatıcısı olan Allah’a ve ölüm ötesi ahiret hayatına imanla  kulca bir hayat yaşayanlarla yaşamayanların âkibeti aynı olmayıp farklı olacak.

İnsanlık tarihi boyunca onbinlerce  peygamberin vahiy yoluyla Allah’tan alıp  bildirdiği hakikatlerin özü şudur:

“Allah, kendisine iman eden  ve insanlık çizgisi olan İslamî doğrultuda  iyi işler yapanların günahlarını bağışlayacağını ve pek büyük bir mükafat olan Cennet ile mükâfatlandıracağını vaat etmiştir.
Bildirilen hakikatleri  inkâra şartlanmış olanlar; bildirilerimiz, emirlerimiz ve yasaklarımız olan âyetlerimiz yalanlayanlar se  Cehennem ateşine mahkum olacaklardır.” (Maide 9-10)

EbedÎ mutluluğa özlem duyanlar ve Cehennem’in olmadığını,  olsa da ona dayanaklı olacaklarını sananlar, işte ölüme doğru koştuğunuz hayat önünüzde…

Özgürce isterseniz  Cennet’i , dilerseniz Cehennem’i  seçebilirsiniz. Ama sakın ha toprağa karışarak yok olacağınızı sanmayın. Kaybedenlerden olursunuz.