17.01.2019, 17:46

Din Bezirgânlarına dikkat!

Bismillahirrahmanirrahıım

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mümin kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

Din Bezirgânlarına dikkat!

Hak; “zaman ve şartlara göre değişmeyen doğrunun adıdır.” Batıl ise; “zaman ve şartlara göre değişmeyen yanlışın adıdır!” prensibi gereği emir ve yasaklarıyla, helal ve haramlarıyla değiştirilemez ve değiştirilemeyecek ‘’Çağlar üstü tek Hak yol İslam’dır!’’ gerçeğine rağmen, hala Yüce Dinimizin İlkelerini tartışmaya devam eden günümüz Bel’amları, âlim müsveddeleri olan Din Tacirleri ne yapmak istiyor?!

Hedefleri nedir?

Hangi odakların taşeronlarıdır?

Müslüman ülkelerin perişanlığı, açlığı ve sefaleti, kafir toplumlar karşısında zilleti zirve yapmışken Afgan, Arakan, Filistin, Irak, Suriye vs. gibi işgal edilmiş ülkelerin acı çileleri artarak devam ederken; Bizans, Osmanlı kuşatmasındayken papazların; meleklerin dişi mi erkek mi olduğunu tartışmasına benzer konularla uğraşması örneğinde olduğu gibi bugünde bazı din taciri, Bizans ve Haçlı’nın ekmeğine yağ süren bir kısım bezirgânların, Bel’amların kürsüde ve medyada anlattıkları arızi, lüzumsuz, sözde ‘’dini’’ konularla akılları karıştırmaya ve gündem saptırma ihanetlerine devam ettiklerini görüyoruz!

Piyasada çeşit çeşitler!

Al birini vur ötekine!

Aklımı koru Allah’ım! Ne hezeyanlar ve İslam’a ne iftiralar!

’Allah Teala geleceği bilmez’’ diyen hainden ‘’Kur’an bize yeter! Sünnete gerek yok’’ diyene!

’Kader yoktur!’’ diyenden ‘’Kafirlerde cennete girecekler! La İlahe İllAlah demek yeterlidir’’

”Allah’a iman kafidir. İslam İlkelerini hayata ve hayatımıza uygulamaya gerek yoktur!’’ diyen Deist (Laik) sapıklara kadar!

Aman Allah’ım kimlere kaldık!

Türlü iftiralarıyla İslam’a yönelenlerin kalplerine şüphe mikropları saçıyorlar! Kitleleri etkilemeye çalışıp, itikadı bozuk nesiller oluşsun diye çalışıyorlar!

İnsanlara duyurmak için Peygamberlere indirilen İslam Dini dün nasıl; Rahip, Haham ve Papazlar eliyle Peygamberler devre dışı bırakılarak Budizm’e, Yahudiliğe ve Hristiyanlığa dönüştürüldüyse bugünde; Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh vb. aveneleri gibi Bel’am Âlimler eliyle son Din İslam’ı yaşanamaz hale dönüştürme oyunlarına halen devam ediyorlar!

“Bir mü’min erkek veya bir mü’mine kadının, Allah (cc) ve Resulü (sav) bir emir ve hüküm verdiklerinde artık kendi görüşüne dayanarak aksi yönde bir tercihte bulunması kesinlikle söz konusu olamaz! Şunu iyi bilin ki, her kim kendisinde böyle bir hak görerek Allah'a ve Resulüne başkaldıracak olursa doğru yoldan apaçık sapıklığa düşmüş isyankârlardır! (Ahzab S.36 )

“Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra Peygambere karşı çıkan ve müminlerin takib ettiği İslam yolunu terk ederek başka yollara sapan kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yer ve ne korkunç bir son! (Nisa S.115)”

"Yeryüzünü aydınlatan ilahi davet, dürüst ve erdemli insanlar tarafından kabul gördükten ve iman nuru tertemiz gönüllere yerleştikten sonra, mü'minleri yeniden inkâra sürüklemek için Allah'ın dini hakkında yanıltıcı propagandalarla, asılsız iddialarla tartışmaya girişenlere gelince; onların bütün itirazları ve ileri sürdükleri sözde delilleri, Rabb'leri yanında geçersizdir! Ve gerçekleri bilerek çarpıttıkları için onları Allah tarafından bir gazap ve şiddetli bir azap beklemektedir!"(Şura S. 16)

"Çirkin iftiralarla İslam'a saldırarak Allah'ı gazaba getiren ve O’nun Peygamberini inciten münafıklara ve kâfirlere gelince, Allah onları dünyada da ahirette de lanetine uğratmış ve o mel’unlar için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır!" (Ahzab S. 57)” vb. Ayet-i Kerimelerinde işaret edilen “Kur’an indiği çağa hitab eden tarihsel bir kitaptır! Vahiy Peygambere inzal olmuş ve Resul O vahyi konjonktüre göre ifade etmiştir ve hatta ayetlerin bir kısmı Peygamberin kendi sözleridir!!!” gibi (Haşa) iftiraları yaymak suretiyle müsteşriklerin ve Misyonerlerin uşaklığına soyunarak Allah’a ve Resulüne ihanet eden Din Bezirgânlarına (Tacirlerine) ve Tahripçilerine karşı çok dikkatli olmalıyız!

Başta Diyanet Teşkilatımız olmak üzere, Muhlis ve Mü’min Âlimlere düşen görev İslam Dinimizin ana kaynağı Kur’an-ı Kerim ve O’nun ilk uygulayıcısı Hz. Muhammed (s.a) Efendimize ve talebeleri Ehl-i Sünnet Âlimlerine karşı yapılan ve yapılmakta olan çirkin saldırılara göğüs germek, reddiyeler ve Ehl-i Sünnet çizgide tefsir, fıkıh, kelam, hadis konularında doyurucu, izah edici ve oyunları bozucu bir akıl ve ilimle, iftiralara karşı toplumu tv’lerden, sosyal medyadan ve her platformdan bilinçlendirmektir!

Din Bezirgânlarının alçakça ve şerefsizce iftiralarına devam ettikleri malum Radyo ve Tv’leri boykot ederek Halkımızı Diyanet Tv’ den Dini konuları öğrenmeye teşvik etmeliyiz!

Her Cuma hutbede aslını okuduğumuz "Hiç kuşkusuz Allah ve Melekleri Peygambere çok önem ve çok değer verirler! Allah, Peygamberine karşı çok merhametlidir; O’na daima sevgiyle yönelir, O’nu över, işlerini bereketli kılar, ismini yüceltir ve O’nun üzerine Rahmetini indirir. Melekler de Peygamberi çok severler, O’nun en yüce makamlara ulaşması İslam'ın ve Müslümanların üstün gelmesi için Allah'a dua ederler. O’nun şerefini gözetmeye, şanını yüceltmeye özen gösterirler. O halde, Ey inananlar! Sizin kurtuluşunuz için her şeyini feda eden bu peygamberin izinden yürüyün, tüm gücünüzle davasını destekleyin, O’na saygı duyun, O’nu yüceltin; Böylece Siz de O’na Salat edin ve O’na tüm kalbinizle, esenlikler dileyerek içtenlikle selam edin!"(Ahzab S. 56 ) İlahi mesajının manasını da okuyarak Peygamber düşmanlarının oyunlarını bozmalıyız!

Ve aklını başkalarına ipotek eden gafillerin kurtuluşunu sağlamalıyız!

Allah’a kul, Resulü Hz. Muhammed (s.a) Efendimize Ümmet olanlara ve izinden gidenlere selam olsun!

Anayasamız Kur’an-ı Kerim, uyum yasalarımız Sünnet-i Seniyye ve yönetmenliklerimiz İctihad-ı Ulema ve Kıyas-ı Fukaha yolunda yürüyenlerin Allah (cc) daim yar ve yardımcısı olsun!

Salı Akşam saat 20.30’da Akit TV Canlı Yayın programı “Milli Diriliş” te buluşmak dileğiyle Allah’a emanet olunuz.

El birliğiyle maddi ve manevi çalışmalarımızla oluşacak sadece İslami İlkelere bağlı Bağımsız Türkiye’mizin yeniden dünya nöbetini beşli çeteden alması, Fethin sembolü Ayasofya’mızın açılması, Mescid-i Aksa’mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun.

Selam, sevgi ve dua ile…

Şevki Yılmaz

www.sevkiyilmaz.net

www.habervakti.com

Twitter:

@sevkiyilmaz

 Facebook:

@sevkiyilmaztr

@sevkiyilmaz1955

DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ:

Yorumlar (2)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@