banner5

26.11.2020, 20:52

En büyük Virüs Korona değil, Faizdir!

Bismillahirrahmanirrahıım

Bizleri insan olarak yaratan, akıl nimetiyle donatan, sayısız nimetlerinin en üstünü Müslümanlardan kılan, kurduğu dünya ve diğer Âlem sofrasında sayısız nimetleriyle yaşatan ve tüm nimetlerin zerresinin hesabını hepimize bir nefes yakın olan ölümümüzle başlayan Kabir Hayatımızda ve Ahiret ’in büyük buluşma ve duruşma gününde soracak olan Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah (c.c)’a hamd ve Eşsiz Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-î Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Hocalarımıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi Olanlara, Din ve Vatan muhafızı Gazi ve Şehidlerimize salat ve selam olsun!

Kur’an-i terminoloji bize ‘’Hak ve Batıl’’ mücadelesini tarafların sembol isimleri üzerinden anlatır. Önderlerimiz Hz.Musa (as) karşısında Zalim Firavun’u, Hz. Davut (as) karşısında Zalim Calut’u, Hz.İbrahim (as) karşısında Zalim Nemrut’u, tek lider, tek önder Hz. Muhammed Mustafa (sa) Efendimiz karşısında Zalimler Ebu Leheb ve Ebu Cehiller’i…

Batıl safında fütursuzca mücadele edenlerin cesaretleri mutlaka ki cehaletlerinden, inatlarından ve hasedlerinden geliyordu. Ancak o cesaretlerini güçlü kılan çok önemli enstrümanları da vardı! Altınları! Boy boy oğul ve güçlü aşiretleri, kalplere saldıkları korkuları, sürü sürü develeri, orduları ve hepsinin varolmasının en güçlü sebebi olan sömürü düzenleri!

Bu zulüm düzenini sağlamak ve ayakta tutabilmek için sistemize ettikleri en önemli etki alanı ise Kur’an-i tabir ile Riba yani Faiz’dir! Şeytani düzenin temsilcileri vahşi faizci düzenlerini ve köle halkları sömürmek için yeri geldi vebayı, yeri geldi İspanyol gribini insanlığa musalat ettiler! Bugün bir avuç Siyonist zalim ailenin tüm insanlığa fırlattığı füzevari Korona’yı ve vahşi faizci düzeni başımıza musallat ettikleri gibi! Halbuki Kur’anı Kerim, bizi bu şeytanilere karşı meşru ticaret-alışverişle faiz arasındaki farka ve tehlikelere karşı uyarmamış mıydı?

‘’İnsanların acil paraya ihtiyaç duydukları zayıf anlarını fırsat bilerek, verdikleri borç karşılığında fâiz alıp insafsızca tefecilik yapanlar, yani ribâ yiyenler, mahşer gününde kabirlerinden ancak şeytan çarpmış ve cinnet geçirmiş kimsenin kalktığı gibi perişan bir hâlde kalkacaklardır. Bunun sebebi: “Sizin helâl gördüğünüz kâr ortaklığına dayalı borçlanmalar ve her türlü ticâret ve kira gelirleri de tıpkı fâiz gibidir. Eğer fâiz almak haramsa, bunların da haram olması gerekir. Zira ikisinde de sermayenin para kazanması söz konusudur!” demeleridir. Dikkat edilirse, kâfirler, fâizin ticâret gibi helâl olduğunu ifâde etmek için “Faiz ticâret gibidir.” demeleri gerekirken, sanki iktisadi hayatın vazgeçilmez unsuru fâizmiş de, yasaklığı tartışılan konu ticâretmiş gibi, “Ticâret fâiz gibidir.” diyorlar. Oysa Allah ticâreti helâl, fâizi haram kılmıştır. Çünkü fâiz, ticârî faaliyetlerden tamamen farklıdır. O hâlde, her kim kendisine Rabb’inden bir öğüt ulaşır dao öğüdü dinleyip tefecilikten, fâizcilikten vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir. Bu ayet inmeden önce fâiz yoluyla elde ettiği kazanç kendisinden geri alınmayacaktır. Onun âhiretteki durumu ise Allah’a kalmıştır. Allah, tövbesindeki samîmiyete ve tövbe ettikten sonraki davranışlarına göre ona hak ettiği karşılığı verecektir. Fakat kim de Allah’ın emrini hiçe sayarak yeniden fâizciliğe (bilhassa tefeciliğe ) dönerse, işte onlar da cehennem halkıdır ve sonsuza dek orada kalacaklardır! Faizden vazgeçmeyenler, bunun cezasını sadece âhirette görecek de değiller: Allah, fâiz ve tefecilikle elde edilen kazancı, yani ribâyı bereketsiz kılar, sadakaları ise kat kat artırır. Nitekim, fâiz ve tefeciliğin yaygınlaştığı toplumlarda, çıkarcılık ve bencillik duyguları egemen olur. Sürekli sınıf çatışmaları, anarşi ve sosyal bunalımlar yaşanır. Karşılıksız yardım ve iyiliklerin yaygınlaştığı toplumlarda ise, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duyguları hakim olur. Refah ve zenginlik, toplumun her kesimine yayılır. İşte bu yüzdendir ki, fakirlere verilen sadakalar cennet nîmetlerine, fâiz kazançları ise cehennem azâbına sebep olacaktır. Çünkü Allah, nankörlüğe batmış günahkârların hiçbirini sevmez.’’ (Bakara Suresi 275-276- Meal ve Kısa Tefsiri)

Battığımız bu nankörlük çukuru Korona virüsüne ve o virüsün yaptığı etkiye mi benzer? Korona 6 aydır bize musallat edildi ve başımıza işler açtı, halbu ki Riba-Faiz virüsü öyle mi! Son yüzyıldır tüm yoksullukların, savaşların, darbelerin hatta Cihan Devletimizin çökertilmesinin asıl sebebi değil mi? Hadi ehl-i Salib’i anladık peki ya biz Müslümanlar, cami cemaati, hacılar bize ne oluyor? Oysa Rabbimiz : “Ey inananlar! Kat kat artırarak fâiz yemeyin! Gerçi azı da, çoğu da haramdır fakat sıkıntıya düşenlere fâizle borç verip, ödemeyi geç yaptığı zaman da fâizini kat kat artırarak tefecilik yapmak, fâizciliğin en çirkinidir. O hâlde, Allah’tan gelen ilkeler doğrultusunda dürüst ve erdemlice bir hayat sürerek fâizin, tefeciliğin her çeşidinden titizlikle sakının ki, birey ve toplum olarak hem dünyada, hem de âhirette kurtuluşa erebilesiniz. (Al-i İmran Suresi 130) diyerek bizi uyarmamış mıydı? Hem ‘’eziliyoruz’’ diye ağlayacağız feryat edeceğiz ve hem de ezen çarkın dişlileri iyi çalışsın diye yağını ellerimizle faiz düzenin bankalarına paraları yatırarak sağlayacağız! Aklımız mı tutuldu? İman tutulaması mı yaşıyoruz?

Allah AŞKINA ne yapıyor nereye gidiyoruz? Dün, Ben-i İsrail’e ültimatom veren Allah (cc) bizlere mi torpil yapacak? Şu uyarıya da mı okumadık?: ‘’Ayrıca, kendilerineTevrat’ta açıkça yasaklanmış olmasına rağmen fâiz yedikleri ve her türlü hilekârlığa başvurarak insanları sömürdükleri için, onları alçaklık ve perişanlığa mahkûm ederek hayatın bir çok güzelliklerinden mahrum bıraktık. Âhiretteki cezalarına gelince: Onlardan inkâr edenlere, can yakıcı bir azap hazırladık!’’ (Nisa Suresi 161) HafazanAllah! Ya Rab! Tövbe ettik! Sana sığındık! İman ettik ki Riba haramdır! Zannettik ki faiz alarak mallarımız-altınlarımız artacak halbuki ateşimize odunu artmış.

Allahım! Okuduk ilahi mesajını ve bir kez daha anladık:

‘’İnsanların ticâret malları içinde artacağını düşünerek verdiğiniz fâizli borç para, —rakamsal olarak artmış gibi görünse de—Allah katındaki ilâhî ölçülere göre hiçbir şekilde artmaz; Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için ekonomik ve sosyal bir kulluk görevi olarak verdiğiniz zekât malları ise, hem toplumsal barış, huzur ve dayanışmayı temin ederek, hem de size Allah’ın hoşnutluğunu ve cennet nîmetlerini kazandırarak tam bir hayır ve bereket kaynağı olur. Evet, fâizden kaçınan ve zekâtlarını güzelce verenler var ya, işte, gerek dünya kazancını, gerekse âhirette alacakları ödüllerini kat kat arttıranlar, bunlardır. (Rum Suresi 39)”

Kişi, toplum ve devlet olarak, tabandan tavana yayılacak bir şuurla, Diyanetimizin, Eğitim Bakanlığımızın, Gençlik-Spor ve Aile Bakanlığımızın başı çekerek şuurlandırmasını başlatması gereken Faiz Düzenine Hayır Kampanyası, Korona kampanyasından az mı önemlidir! Haşa! MASKE-MESAFE-TEMİZLİK önemliyse; FAİZE MASKE, HARAMA MESAFE VE GÜNAHLARDAN TEMİZLİK zamanı gelmedi mi? Korona’dan bin beter, faiz belasının her türlüsünden bizi koru Allahım! Faizsiz, sömürgenin bittiği, adaletli paylaşım ve helal ticaretin kıtaları aştığı günleri bize göster Allahım! İktidarımıza bu belayı kökten kaldıracak İktisadi ve Siyasi gücü lutfeyle Allahım! Amin

Hak, adalet, ehliyet, merhamet, ilim, iman, irfan, İhsan, İhlas, edeb, terbiye ile eğitilecek Din ve Vatansever nesillerimizin kuracağı “Tam Bağımsız Süper Güç Türkiye” eliyle “İslam Sözleşmesi”nin uygulanması, Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun.

Selam, sevgi ve duayla...

Not: Mevsim geçişi nedeniyle yaşadığımız yorgunluk ve halsizlik zafiyeti nedeniyle canlı yayın Milli Diriliş programına iştirak edemediğimizden; arayıp hal hatır soran ve dua eden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizlere ve tüm hastalarımıza dualarınızı esirgemeyiniz.

Salı Akşam saat 20.30’da Akit Tv ve Kanal 68 Canlı yayın “Milli Diriliş!” Programında buluşmak üzere inşAllah, Allaha emanet olun!

Şevki Yılmaz

www.sevkiyilmaz.net

Twitter: @sevkiyilmaz
Facebook: @sevkiyilmaztr
Facebook: @sevkiyilmaz1955
Instagram: instagram.com/sevkiyilmaztr

Yorumlar (7)
yılmaz 2 ay önce
Amin.HAYIRLI CUMA alar. güzel sağlıklı günler.
Uygun yeşilalan 2 ay önce
GEÇMİŞ OLSUN ALLAHŞİFALAR VERSİN
ALLAHA EMANET OLUN
Halil KOCAOĞLU 2 ay önce
Muhterem hocam geçmiş olsun rabbim şifa versin fi emanilleh
Refik AKÇİÇEK 2 ay önce
Hocam geçmiş olsun Allah acil şifalar versin.
Hayırlı Cumalar Allah’a emanet olunuz.
Refik AKÇİÇEK 2 ay önce
Hocam geçmiş olsun Allah acil şifalar versin.
Hayırlı Cumalar Allah’a emanet olunuz.
Mustafa Doğan 2 ay önce
Cenab-ı Allah acil şifa versin inşAllah. Pek muhterem efendim.
İsmail erbaş 2 ay önce
Sa,hocam en büyük sıkıntı elbette caizdir !!! Bütün kötülüklerin anasıdır !!!- lakin anodolu toplumu olarak ilim,bilim birbirine ortak eylemez isek ,her konudaki iki zıt ucu ebbedi ortadan kaşdıramayız !? - bütün güzellikler ve anlayış,saygı !!!!!! İlim,bilim,irfan sahibi insanların var olmasıyla !!!- bakınca ne güzel elma verdi ağaç yerine mevlam negüzel sistem kurmuş,bir çekirdekten bir ağaç ve dallarında farklı,tat,renk,ve büyüklükte nice nimet,bu gözle bakıp yorumlama elbette toplumun kendi içindeki toplanmayı hızlandıracak tır da !!! Bu işler başı olacak malum eğitim,öğretim,müfredat ortadauken !!!- bakanların ismi değil ,sistemin değişmesi öncelik olmalı.,saygılarımla,çalışmalarınızda başarılar dilerim,slm,duaile.
7
açık
Günün Anketi Tümü
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Namaz Vakti 21 Ocak 2021
İmsak 06:48
Güneş 08:17
Öğle 13:20
İkindi 15:51
Akşam 18:14
Yatsı 19:38
Günün Karikatürü Tümü
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12