(Farsça) Aynı memleket, şehir, il yada köyden olan kimse, memleketli, hemşehrilik.  Arkadaş, ahbap anlamında hitap sözüdür. Hemşehri sözcüğü, hem ve şehirli kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. "Hem" Türkçe' deki -daş ekinde olduğu gibi beraberlik ve ortak alanları kullanma, anlamı olan sıfatlar kurmak için kullanılır. Şehri ise; şehir kelimesinin orta hece düşmüş halidir. Bu şekilde dikkate alındığında hemşehri kullanmak doğrudur ki; TDK' da bu şekilde geçmektedir. Ancak halk arasında sıklıkla hemşeri olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Hemşeri derneklerinin her  alanda olduğu  gibi, siyaset alanında da  etkinlikleri  mevcuttur. Hatta çok önemli misyonları  yüklenirler. Dayanışma  ve beklenti  her alanda olmalıdır. Bu insanın doğasında olan bir gerçektir.

Bu açıklamadan sonra; Memleketimizin çeşitli yerlerine, şehrimizden, sayısız nedenlerden dolayı göç etmiş olan, aynı şehrin, aynı toprağın, insanları; göç ettikleri yerlerde, bir araya gelerek, bir çatı altında toplanarak, çeşitli yardımlaşma, tanışma, bir olma amacı, taşıyan dernekler kurmaktadırlar. Ellerine, yüreklerine sağlık. Böyle hayırlı işlere devam etsinler. İnsanlar göç ettikleri yeni yerlere giderken; kendi toprağından birçok şeyi de, beraberinde, taşındıkları yerlere götürmektedirler. Yeme, içme alışkanlığından; giyme, davranma, alışkanlıklarına kadar; kendi şehrini temsil etmeyi, gurur kaynağı olarak kabul etmektedirler. Kimilerine göre; pek de anlamsız gibi gelen bu dayanışma, bir olma çabaları; aslında alkışlanacak, takdire şayan hareketlerdir. İnsanlar sosyal olarak; kendi topraklarında var olan özelliklerini, yeni taşıdıkları topraklara da taşımaya çalışmaktadırlar. Bundan önemlisi, birliktelik, dayanışma, birbirinden haberdar olma, gibi sosyal hayat açısından önemli olan; ortak hal içerisinde olmaktadırlar.

Her ne kadar; taşınılan topraklar, Vatan toprağı olsa da; hemşehri olmanın tadı ve coşkusu bir başkadır. İnsanların sosyal hayatın tüm etkinliklerinde, birlikte ve beraber olmalarını temin etmektedir. Sevinçte, kederde, sağlıkta, darlıkta, hep yanındayım, mesajı insanlar için önemlidir. Bu dayanışma beraberinde, bulunduğun yerde tutunmayı, ayakta durmayı sağlar. Yalnızlığı, terk edilmiş olma duygusunu, memleket hasretini azaltır. Beraberlik zamanlarında; aynı memleketin insanları ile, o toprağın kokusunu, sıcaklığını hissettiğini anlar. Bir anlık da olsa; memleket toprağında olduğunu sanır. Bunlar güzel duygulardır. İnsanı, insan yapan özelliklerdir. İnsanca yaşamayı, hedef alan birlikteliklerdir. Kesinlikle ayrıştırmayı değil, çoğulculuk içerisinde bir olmayı hedeflemektedirler. Asıl olan; Vatan toprağıdır. Bunun, şuurunda olan insanlardır. Ben bu vesile ile; bu tür derneklere emek veren, tüm insanları ayakta alkışlıyorum. Yeter ki; amaçlar iyi niyet olsun. Kötü ve yanlış amaç seçilmesin.

Bu organizeler aynı zamanda yaşadıkları yer neresi olursa olsun, doğdukları  coğrafya ile ilişkilerini kesmek  istememektedirler. Doğdukları topraklara sahip çıkmayı kendilerine görev edinmişlerdir. 

Öncelikle inançları gereği yüreklerinde hissettikleri manayı, her zaman korumayı hedeflemişlerdir. Geleneklerinden kopmamışlardır. Töre, adet, anane, gibi değer  yargılarına her zaman sahip çıkmışlardır. Bu anlamda tarihlerine ve atalarına bağlıdırlar.

Bugün şehrimizde  hizmet eden Hayat Ağacı derneği  yaptığı yardımları ile öne  çıkan, bu alanda  hizmet eden bir kuruluştur. Çok önemli bir görevi  yürütmektedirler.   Geniş açıdan baktığımız zaman bu kuruluşun destekçilerinin bazılarının il dışında yaşayan insanlarımız olduğunu görmekteyiz. Hatta yurt dışında örgütlenen hemşeri derneklerimiz, muntazam olarak her yıl yardımlarına devam etmektedirler. Ayrıca memleketlerine çeşitli alanlarda yatırım yapmayı hayata geçirmektedirler. Okul, Cami yaptırandan, burs verenden, hasta hane  yaptırandan, yol, çeşme, köprü, sanayi yatırımı yapana kadar... Sürekli bir gayret içerisindedirler. Çünkü kendi doğdukları  coğrafyaya  aidiyet hissetmektedirler.  Bunlar güzel dayanışma örnekleridir. Vatan ve Millet  aşkı ile doludurlar.

Her yöre, kendi folkloruna, halayına, oyununa sahip çıkmıştır. Yörelerinin  türküleri bunların mühürleri  sayılır... Memleket havası estirir... Yapılan festivaller, kutlamalar bunların canlı örneğidir.

Bu amaçla; Şehrimiz insanının çeşitli şehir ve mekanlarda; kurmuş oldukları bu tür derneklerin, başarılı olmalarını temenni ediyorum. Gurbette; bir memleket havası estirmenin, bir memleket kokusu tattırmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu tür dernekler, bir nebze de olsa; memleket hasretini, kendi hemşerilerine gidermek amacı ile; çaba sarf etmektedirler. Kendi toprağının insanına; yalnız değilsiniz, yanınızdayız mesajını vermektedirler. Bu mesajı, alan insanlar açısından ne kadar önemli olduğunu anlamak için; o anı yaşamak gerekir. Kelimelerle ifade edilmez. Tekrardan, bu tür faaliyetlerin içerisinde olan tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Başarıları her alanda daim olsun... Birliktelikleri, beraberlikleri örnek olsun. Bu beraberliklerle, her alanda başarıları yaşayan insanlar olsunlar... Sağ olunuz, var olunuz...

Bu birlikteliklerden beklenen dayanışma, kaynaşma, hemhal olma gayretlerini çok önemsiyorum. Bu kaynaşmanın dayanışmanın siyasi alanda da bir karşılığı olmasını beklememiz, gayet doğaldır. Bugün milyon sayısına yaklaşan Sivas doğumlu insanın yaşadığı İstanbul'da yerel anlamda bu şehrin toprağında yetişmiş kardeşlerimizin yerel yönetimlerde olmasını istiyoruz, bekliyoruz... Çünkü bunu hak ettiğimize inanıyoruz...

Yakın zamanda Yeni Kapı etkinlik alanında yapılan SİVAS günleri, o alanda yapılan etkinliklerde ziyaretçi açısından her zaman en önde gelen olma özelliğini  korumaktadır. Rakam olarak değerlendirdiğimiz  zaman, İstanbul'da yaşayan hemşeri sayımız, Sivas'ta yaşayan hemşeri sayıdan daha fazladır.

O halde bu mega şehirde  bu rakamla ifade edilen çoğunluğun bir karşılığının  beklenmesi  gayet doğaldır. Çalışma hayatından, hizmet sektöründen, esnaf girişimcilerinden oluşan bir milyona ulaşan hemşerimizin beklentisi, yerel anlamda bu şehrin insanının yönetici kadrosunda yer almış olması gerçeğidir. Üstelik nüfus etkinliğine nüfus dairesi açısından baktığımız  zaman bu rakamın çok daha yukarılarda olduğunu  görmekteyiz...

Hadi siyasi partilerin yöneticileri, bu gerçeği görerek karar verme iradenizi kullanmanızı bekliyoruz...