30.09.2021, 21:15

İmam Hatip’leri imha değil, ihya ve ıslah etmeliyiz!

Bismillahirrahmanirrahıım

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd; Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mümin kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

Çocuklarımla beraber; mensubu ve mezunu olmaktan Allah’a hamd ettiğim Firavun zulümlerini ve sihirlerini yıkan Hz. Musa’nın (a.s) asa’sı misalidir İmam Hatip Okullarımız!

Harf Devrimiyle, İslam Medeniyetinden mahrum bırakılan Osmanlı torunlarının yeniden dirilişinin ana ocağıdır İmam Hatip Okullarımız!

Çetin bir mücadeleyle ve çok ağır bedeller pahasına kurulmuştur İmam Hatip Okullarımız!

Yıllarca Üniversite kapılarının yüzüne kapandığı ama sabırla O zincirleri kırmayı başaran azimdir İmam Hatip Okullarımız!

Sadece Türkiyemizi değil, Dünya’yı saran gönül doktorları ve Cumhur resimiz gibi ülkemizi yöneten nice yöneticiler yetiştirmiştir İmam Hatip Okullarımız!

Başta Vatikan’daki Papa’nın bizzat talimatıyla ve İçimizdeki Piyonlarının Raporlarıyla Emperyalist ve Siyonistlerin hedefi haline getirtilerek darbelerle defalarca kapatılmasına rağmen yeniden filizlenmeyi başarmıştır İmam Hatip Okullarımız!

Ancak;

Darbelerle önü kesilemeyen, yükselişi önlenemeyen İmam Hatip Okullarımızın İnanç, Amel, Milli ruh ve şuurdan yoksun yetişmelerini sağlamak yani içini boşaltma planlarının dün olduğu gibi bugünde bazı kripto idareci ve öğretmenler eliyle uygulanmakta olduğunu üzüntüyle takip ediyoruz!

Dinimiz İslam’ın değişmez ve asla değiştirilemez esasları olan Kur’an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye, İcma ve Kıyas Hükümlerine saldırmaya devam eden bu bir avuç Batıni ve Harici grub yönetici ve öğretmenin İmam Hatip Okullarımızda ve bir takım ilahiyat mecralarında talebelerimizi ifsad etmeye devam ettikleri acı bir hakikattir! Hatta diğer Okullarımızda da Din Derslerine giren bir kısım sapkın öğretmenler eliyle de bu tahribata devam edilmektedir!

Oryantalistlerin maddi destekleriyle organize edilen Hadis-i Şerifleri ve Ehl-i Sünnet’i İnkâr şirkin ve Laisizmin maskelenmiş adı olan Deizm, Faşizm (Irkçılık) vs. şeytani cereyanlarının Okullarımızda ve İlahiyatlarda talebelerimizi zehirlemeye devam ettikleri süreçte çare okulları imha ve İfna değildir! İmam Hatip Okullarını kapatmak Papa’nın, Siyonistlerin ve kontrollerindeki İşid, PKK, Batıni, Mu’tezile ve Harici kafaların ekmeğine yağ sürmektir!

Haşereler için nasıl bina yakılmaz ve yıkılmazsa içimizdeki bir avuç Din Taciri keneler içinde İmam Hatip Okullarımız asla kapatılamaz!

Okullarımızı İfsad planlarını bozmanın tek İlacı imha değil, yeniden ihya ve Islahtır! Rastgele, kura ile öğretmen atamalarına son vererek bizzat mülakatla seçerek Öğretmen alımını acilen başlatmaktır! Ve Puanlamayla Müdür ve yardımcısı atama yöntemine son vermektir!

“Köpeklerin salınıp taşların bağlandığı” meydanda susturtulan Ehl-i Sünnet çizgisindeki İlmiyle âlim, muhlis ve Mürşidi Kamil Âlimlerimizin bu Okullardaki sohbetlerine acilen başlatmaktır!

TRT, Diyanet TV ve aynı çizgideki tüm Milli Medyamızda da Okullar arası talebe münazararlarını ve sohbetleri acilen başlatmaktır!

İktidarımızın nimetleriyle zıkkımlanıp İktidar aleyhine, Devlete ve Ehl-i Sünnet’e düşman nesil yetiştirmeye devam eden malum derini odakların acilen maddi musluklarını ve bürokrasideki güçlerini kesmektir!

Bu ve benzeri tavsiyeleri icra için görev başında olan Din Eğitimi Genel Müdürümüze ve Diyanet İşleri Başkanımıza itimadımız tamdır! İşbirliği içinde Projeleriyle ve Ehl-i Sünnet çizgisindeki ekibiyle bu bir avuç batıni ve harici ifsad şebekesinin oyununu bozmaya devam edeceklerdir.

Asrımızın en büyük vebası, kanseri ve korona Virüsleri olan inkâr, esrar, eroin, alkol, moda vb. yollarla uyuşturucu müptelası olmuş nesillerimizin kurtulmaları İmam Hatip Okullarımızdaki Asım’ın nesli eliyle olacaktır İnşallah!

Temelleri 1950’li yıllarda Üstadlarımız Celal Öktem, Tevfik İleri, Mahir İz, Ömer Nasuhi Bilmen, Ali Haydar Efendi, Muhammed Zahid Kotku, Mahmud Sami Ramazanoğlu merhumların ve vb. Hasbi bir avuç İrfan ve İrşad sahibi Gönül Doktoru kadroların eliyle atılmış İmam Hatip okullarımız, Medreselerimiz ve Kur’an-ı Kerim Kurslarımız Kıyamete kadar içimizde ve dışımızda ki hesabilerin hesaplarını, Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye ‘ye dayalı İslami Eğitim ve Öğretim Planıyla mutlaka bozacaktır İnşallah!

Allah (c.c), Din-ü Devlet, Mülkü Millet Muhafazası için çalışanların daim yar ve yardımcısı olsun! Müesseselerimizi ve nesillerimizi İmha ve İfna yerine ihya ve İslah etme yolunu seçme hikmet, feraset ve basıretini hepimize lutfetsin! Amiin

Nefsimizde, Ailemizde ve Ülkemizde “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması, Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun.

Selam, sevgi ve duayla...

Şevki Yılmaz

www.sevkiyilmaz.net

www.habervakti.com

Twitter: @sevkiyilmaz

Facebook:  @sevkiyilmaztr    @sevkiyilmaz1955

İnstagram: sevkiyilmaztr

Yorumlar (2)