23.09.2021, 22:18

İktidarımıza“Acil Manevi Eylem Planı!”

Bismillahirrahmanirrahıım

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd; Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mümin kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

Allahımızın sayısız nimetlerinin başında O’na ve Dini İslam’a iman, sonra şükrün yani teşekkürün gereği kulluk görevi gelir! Kısa bir müddet Dünya Misafirhanesinde kalacağız. Hepimiz bu Dünya Okulunun talebeleriyiz!

Yememiz, içmemiz sadece insan vücudunun sağlıklı olması içindir! Midelerin doyması nefislerin helal yoldan tatmini için Maddi imkânları adil bir biçimde sağlamak Aile ve Devletlerin nasıl göreviyse İnsanın Ruhunun ve Kalbinin sevgiyle huzurla doldurulması görevi de aile ve Devletindir!

Nesillerimizde Maddi bağımlığının artarak devam etmesi, Cinsi Sapık ahlaksızlığının teşvik edilerek  yaygınlaştırılması, Devletin temeli olan Aile Yuvalarının artarak yıkılmaya devam etmesi, ‘’kadını koruma görüntüsü ve pozitif ayrımcılık’’ söylemleri altında eşinden ve yavrusundan koparılması, toplumda siyasi, ticari ve ahlaki güvenin hızla azalması, yalanın, aldatmanın, hilekârlığın adeta adet haline gelmesi manevi yangınların artmaya devam ettiğinin çalan alarm zilleridir!

Milletinizden bu yangınları söndürmek üzere vekâlet alan İktidarımız önce İnsan Hak ve Hürriyetlerine  Zalimlerce konan tüm Manevi Yasakları yasaklayarak hepimizi sevindirdi elhamdülillah.

İnancımıza konan başta başörtüsü yasağı olmak üzere tüm yasakları kaldırdı! Okullarımızda Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi ve Ahlak derslerinin öğretilmesinin önünü açtı!

İmam Hatib Okullarımızın önündeki Üniversitelere girişteki katsayı zulüm engelinin kaldırılmasını,

Kesintisiz Eğitime son verilerek Meslek Okullarının Orta kısımlarının açılmasını, Hafızlık eğitiminin yaygınlaştırılmasını lütfeden Allahımıza hamd ve İktidarımıza teşekkür ediyoruz!

Artık Mehmetçiğimizin nöbette olduğu Ordumuzdan, dün olduğu gibi namaz kılanlar ve eşi Örtülü olanlar İhraç edilmiyor elhamdülillah!

Bütün bu Manevi tedbirlere rağmen, kurayla rastgele atanan bazı öğretmenler, dertsiz ve davasız bazı devlet adamları, Bürokrasideki bazı malum kriptolar eliyle  çıkartılan zulüm yasaları sebebiyle Manevi yangınlar hala söndürülemedi! Bilakis artarak devam ediyor!

Fert ve toplumların Dünya ve Ahiret yollarını dengeli döşemeyen iktidarların, hababam sınıfı nesil eliyle düşürülmesi kaçınılmazdır!

İktidarımızı bu ve benzeri tecrübeler ışığında acilen aşağıdaki Manevi tedbirleri almaya davet ediyoruz;

- Reis-i Cumhurumuzun ifade ettiği gibi ‘’dindar nesil’’ olmasa olmazımız olmalı! Mukeddesatın ne olduğunun şuurunda bir jenerasyon için kollar sıvanmalı ve insanımızı acilen, ölümle başlayacak olan sonsuz hayatımızın yurdu, ahiret ve ahiretin torpilsiz mahkemesindeki büyük buluşma duruşma gününe  hazırlayacak sohbetleri okullarımızda, medya ve  sosyal medyada yaygınlaştırılmalıdır!

- Sadece sohbetler yetmez, kitaplardaki teorilerle yetinilmeyerek Manevi Ahlaki Eğitim Tatbikatları yapılmalı. Pratik uygulamalara geçilmelidir.

- Okullarımızda veli tercihine bırakılan Kur’an-ı Kerim, Siyer’i Nebi ve Ahlak derslerinin acilen mecburi olması sağlanmalıdır!

-Nesillerimizi ahlaken çökertmeye devam eden “Karma Eğitim!” yangını belasına son verilmelidir! Bir çok dünya ülkesinde uygulama örnekleriyle toplu taşıma Kız ve Erkek ayrı kompartımanları olduğu gerçeği dahi varken okullarımızda da artık Pilot bölgeler ve okullar oluşuturularak ‘’KIZ-ERKEK AYRI OKULLAR’’  uygulamasına en azından aşama aşama geçilmeli ve bu yönde talepleri olan vatandaşlarımızın hassasiyetleri gözetilmelidir.

- Gönül Doktorlarımızdan, Baş Öğretmenlerimizden Hz. Mevlana’nın “İnsan yetiştirme! İnsanı yetiştirecek İnsan yetiştir!” uyarısına uyularak rastgele Öğretmen alımı felaketine son verilmelidir! Nesillerimizi teslim edeceğimiz Öğretmenler mutlaka ehil, emin, sadık kadroların yapacağı Mülakatla alınmalıdır!

- İşleri güçleri yok sanki görevleri Aile Yuvalarını yıkmakla görevli görüntüüs veren Feministlerin ve Masonların tepkilerine aldırmadan evlilik ve doğum teşvik programları maddi ve Manevi destekle artırılmalıdır!

- En küçük bir tartışmayla kocalara konan kendi tapulu evine gelememe ‘’evden uzaklaştırma’’ uygulaması gözden geçirilmelidir!

- Resmi Nikâhsız evlilikleri teşvik eden Süresiz Nafaka zulmü acilen kaldırılmalıdır!

- Resmi Nikâhları olmasına rağmen daha evvel genç yaşta evlendiği için Cezaevlerinde yatan binlerce mazlum mahkûm affedilerek yavrularına ve eşlerine kavuşmaları sağlanmalıdır!

-AK Partisi İktidara gelmeden önce Zinayı suç saymaktan çıkaran 2002 yılındaki Anayasa Mahkemesi Kararı yeni bir kanunla hükümsüz bırakılmalı ve Kadın ve Erkek Cinayetlerinin en mühim sebeplerinden biri olan Zina başta olmak üzere, Cinsi sapıklığın tümüyle pedofiliden enseste ve insan istismarına kadar tamamı ağırlaştırılmış suç sayılmalıdır!

-Firavun Sihirbazlarının günümüz temsilcilerinin Medya ve sosyal Medya Sihirbazları eliyle yaptıkları sınırsız kontrolsüz yalanları, iftiraları, Aile yuvalarını dinamitleyen ahlaksızlıkları acilen önleyici İlmi ve Hukuki tedbirler alınmalı. Ve bu Sihirleri bozacak Musa’nın Asa’sı mesabesinde Milli ve Manevi değerlere bağlı Medya ve Sosyal Medya güçlendirilmelidir!

- Dindar nesil projesi kapsamında Diyanet İşleri personeli güçlendirilmeli, fahri ve vekil imamların şartları mutlaka iyileştirilmelidir.

- Diyanet İşleri mensubu kıymetli müftü ve hocalarımızın kürsü dokunulmazlığı güçlendirilerek deizm, ateizm vs beşeri ideloji ve akaidi sapmalara karşı söylem ve eylem motivasyonu arttırılmalıdır.

- Siyonist Yahudi füzeleri olan Esrar, Eroin Bonzai gibi Uyuşturucuyla İlmi, Siyasi ve Hukuki Mücadele artırılmalı. Neslimizi yaşarken Hayattan koparan bu zıkkımları Üretenleri ve satanları ve göz yumanları Cinayet suçuyla müebbet Cezaya mahkûm edici yasalar acilen çıkarılmalıdır!

-Çek, Senet, Telefon, Kuyumcu vs. dolandırıcılarına mağdur ettiği mazlumların haklarını ödeyinceye kadar Hapis cezası getirilmeli. Hırsızın ve soyguncunun çaldığı çırptığı yanında kar kalması zulmü önlenmelidir!

-İktidara gelişimizde en büyük emeği olan STK ve Sendikalarımızla, Davamızın İlkleriyle ve bilhassa Ülke genelinde İlmiyle amil Muhlis Kanaat Önderlerimizle İstişareleri artırmalıyız!

İktidarımızın doğrularına destek yanlışlarına uyarı görevimize her zaman ve şarta devam edeceğiz İnşallah!

“Onların İşleri aralarında istişareyledir” İlahi emrini tatbik etmeyi Allah(c.c), hepimize lutfetsin. Amin!

Nefsimizde, Ailemizde ve Ülkemizde “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması, Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun.

Selam, sevgi ve duayla...

Şevki Yılmaz

www.sevkiyilmaz.net

www.habervakti.com

Twitter: @sevkiyilmaz

Facebook:  @sevkiyilmaztr    @sevkiyilmaz1955

İnstagram: sevkiyilmaztr

Yorumlar (1)