Eşcinsel evlilikleri bile yasalaştıran Hollanda cinsel sapıklıkları doğallaştıran bir ülke. Ancak  insan doğası bütünüyle piçleştirilemeyeceği için olumlu bir adım atarak rıza dışı görüntü yayınlamak gibi işlere ve  zora dayalı cinsel ilişkilere yasak getirmiş.

BBC TÜRKÇE’nin taze haberi şöyle:

Hollanda’da çıplak görüntülerin kişinin rızası olmadan yayınlanmasının yanı sıra “cinsel içerikli materyallerin kötüye kullanılması” suç kapsamına alındı. Yeni yasal düzenleme ile zorlama olup olmadığına bakılmaksızın rıza dışı cinsel ilişki de tecavüz olarak kabul edilecek.

Hollanda Temsilciler Meclisi, Cinsel Suçlar Yasası’nda değişiklik öngören tasarıyı, büyük bir çoğunluğun oylarıyla kabul etti.

Yeni yasa ile karşılıklı rıza olmadan gerçekleştirilen cinsel ilişki, suç kapsamına alındı.

Tecavüz veya cinsel saldırı davalarında artık karşılıklı rıza olup olmadığına bakılacak.”

İSLAM ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANMASINI YASAKLAR

Bizim amacımız her vesile ile İslam’ı öğrenip öğrenmek olduğu için bu vesile ile bazı bilgiler sunalım:

İnsanı yaratan Allah, İslam’ı da onu insanlık çizgisinde tutacak, geliştirecek ve Cennet’e yükseltecek hayat düzeni kılmıştır.

Evlilik dışında çıplak görüntü vermek veya  görüntü almak kesinlikle haramdır. Çünkü erkek veya kadın üreme organlarını başkasının yanında açığa vuramaz.

Evlilik içinde eşler birbirlerinin çıplak görüntülerini alabilirlerse de bunları teşhir etmeleri yani yayınlamaları günahtır ve aleyhte hukuki işlem yapılacak derede suçtur.

Özetlerse evlilik içinde ve evlilik dışında alınan çıplak görüntüler değil rıza dışı, rıza ile bile yayınlanamaz.

İSLAM EVLİLİKTE ZORLA İLİŞKİYE GİRİLMESİNİ ONAYLAR MI?

Rıza olsun veya olmasın İslam’da evlilik dışı ilişki olan zina ve eşcinsellik haramdır/yasaktır – büyük günahtır.

Rıza ile de olsa en az dört insanın görebileceği şekilde aleni zina ve eşcinsellik günah olduğu gibi suçtur da.

Evlilik hayatında cinsel ilişki eşlerin her biri için hem  haktır ve hem de görevdir. Eşler bu görevlerinden kaçınamazlar. Kaçınırlarsa günahkâr ve de suçlu olurlar.

Evlilikte ilişkinin karşılıklı rızaya dayalı olması da dindarlığın gereğidir. Ama taraflardan biri görevini yapmazsa ve yapmamakta da devam ederse, erkek veya kadın kendisiyle ilişkiye girilmeyen mağdur eş ne yapacaktır?

Mağdur edilen eş günahkâr olmaksızın boşama -boşanma yoluna gidebilir. Ama boşama son çaredir ve eşlerin lehine de olmayabilir.

Zina eden kadın eş yaralanmayacak şekilde hafifçe  dövülebilirse de (Nisa 4/34)  evlilikte  kadınlık görevini yapmadığı için fiziksel etkiye uğratılamaz. Ama ruhsal baskı uygulanabilir mi?

Peygamberimizi kadınlarını dövülmesini yasakladığı için İslam bilginleri kişisel olarak farklı görüşler sergilemektedirler. Bizi bir ölçüde ruhsal baskı kurulabileceği görüşündeyiz.