Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd, Başöğretmenimiz, Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehli Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Mümin kardeşlerimize, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılâbı İslam’a tabi olanlara, Din ve Vatan muhafızı Gazi ve Şehidlerimize salât ve selam olsun!

Geçen haftaki Cuma yazımızda belirtiğimiz İslami Sözleşmenin fert, aile ve topluma karşı davranış ölçülerimizi belirleyen Ahlaki İlkelere gelince;

''Hulk'' kökünden gelen (Ahlak) kavramı kişinin yaratılış karakteri ve özelliğidir!

Ve “Her doğan İslam Fıtratı üzerine doğar!” yani kişinin özünde aslında hep sadakat, dürüstlük, iyilik, merhamet, yardımlaşma gibi güzel ahlaki özellikler vardır!

Aile, Toplum ve Devlet; nesilleri bu güzel ahlak ilkeleriyle yetiştirir veya bu güzel erdemleri kaybettirerek nesilleri ifsad ettirmenin sorumluları olur!

(İslami İlkelere İsyan Âlemi) olarak son iki asırdır bu İslami Ahlak ilkeleri yerine Tanzimat ve Lale Devirlerinde hızla artan ve Devrimlerin ihanetiyle zirveleşen kıyafet yani şekilcilikle ve batılılaşma modalarıyla zamanımızı israf edince sevgi, saygı, sadakat, dürüstlük, maddi ve manevi temizlik gibi Ahlaki değerleri kaybeden bir nesil oluştu!

Biz sadece kötü yola düşmüş eşini aldatanlara veya fuhuş bataklığına düşenlere ahlaksız gözüyle baktık! Ticarette, Siyasette, Yargıda, Bürokrasi de Medya da dolandırıcılığı, yalancılığı, yolsuzluğu, iftirayı gıybeti, yuva yıktırmalarını meslek edinmiş ahlaksız nesilleri de kendimizin yetiştirdiğini unuttuk!

Asırlar önce yaşamış Şair Fuzulinin “Selam verdim, rüşvet değildir deyü almadılar!” diye tarif ettiği ahlaksız bir Nesil!

Büyüğüne saygıyı, küçüğüne sevgiyi kaybeden ahlaksız bir Nesil! Ana babayı evinden alıp huzur evi diye muzur evine gönderebilecek ahlaksız bir nesil!

Bayramlarında bile evin kapısını kapayıp, otellerde geçirecek kadar Misafirperverlikten uzak ahlaksız bir nesil!

Ticaretinde dolandırmayı, sakat malı sağlam satmayı, malı eksik tartmayı-satmayı, mahkemelerinde yalan şahitlikle ve haksız kararlarla mazlumu rüşvet karşılığında ağlatmayı çağdaşlık gören ahlaksız bir nesil!

İlim tahsili için gittiği okulunu terk ederek vatanına, vatandaşına, askerine-polisine silah sıkmak için dağa çıkmayı özgürlük zanneden ahlaksız eşkıya bir nesil!

İslam Medeniyeti'nin hâkim olduğu çağlarda; sevgi, saygı, cömertlik, temizlik, merhamet dürüstlük vs. gibi güzel ahlak erdemlerinden uzak nesiller okumayan cahillerden çıkarken, son üç asırdır ahlak değerlerini yitirmiş (hababam nesil) maalesef okullarımızda okuyanlardan çıkıyor!

Kişinin yaratılışındaki güzel ahlak ilkeleriyle eğitilecek İlim, İman ve Ahlak nesli yetiştirmedikçe, Adalet Saraylarıyla, çoğaltılan Ceza evleriyle, Ceza Kanunlarıyla bu ahlaki erozyonu hiçbir İktidar önleyemez!

Peygamberlerden olduğu söylenen Çin'li meşhur düşünür Konfüçyüs’ün beş bin evvel dediği gibi

“Ahlaklı İnsanların olduğu Ülkede Yasalara ihtiyaç yoktur! Ahlaksız İnsanların yaşadığı Ülkede de Yasalara İhtiyaç yoktur!”

“Ey Resulüm! Sen, yüce bir ahlak sahibisin!” (Kalem S.4) ilahi mesajında ve her şeyde olduğu gibi Ahlaki ilkelerde de örneğimiz ve Önderimiz olan Sevgili Peygamberimizin “Ben güzel Ahlakı tamamlamak için görevlendirildim!” buyurduğu

İslam ahlakını yaşayan bir nesli yetiştirme seferberliğini acilen başlatmalıyız!

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimiz ’in;

“Benim Ümmetim her günahı işleyebilir ama yalan asla söyleyemez”

“İnsanları aldatan benden değildir”

“İçinde akraba olmayan zekatı Allah kabul etmez”

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir!”

“Nikâh Dinin yarısıdır!''

''Nikâh benim sünnetimdir!''

''Kim, nikâh sünnetimi terk ederse benden değildir!”

“Aranızda selamı yayın!”

“Bir Mü'min, Mü'min kardeşine üç günden fazla dargın durması asla helal değildir!”

“Temizlik İmandandır”

''İnsanlara karşı güler yüzlü olmak ve Yoldaki eziyet veren taşı bile kaldırmak sadakadır!” uyarılarıyla yetişen güzel ahlaklı bir nesil!

Düşmanlarının kendisine emanet ettikleri kıymetli emanetleri hicret ederken sahiblerine teslim ettiren, Ciğerpare torunlarını kollarına alarak minberde hutbe okuyan, kendini taşlayanlar için bile dua eden, kuşu öldüğü için üzülen çocuğu bile taziyeye giden, Yahudi Cenazesi geçerken ayağa kalkan, Zina için izin isteyen genci kızmadan ve kovmadan nasihatle vaz geçiren, suçunu itirafa gelen genci ''suçunu kimseye anlatma ve git tövbe et'' diyerek geri gönderen, eşlerine ve hiç kimseye bir kere olsun sert bir cümle dahi söylemeyen bir rahmet ve şefkat Peygamberinin izinden giden güzel ahlaklı bir nesil!

Puta tapan müşrik babasına bile “Canım Babacığım” diye hitab eden, ateşe atıldığında çekinmeden korkmadan devrin zalimlerine karşı; ''Allah’tan başka İlah yoktur! O, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır'' diyen Hz. İbrahim Atamızın izinden giden güzel ahlaklı bir nesil!

“Ben görmesem de beni gören, gözetleyen ve tüm davranışlarımı kaydettiren Allah'ın kuluyum'' şuuruyla yetişecek ahlaklı bir nesil!

“Yalan söyleyen, sahtekâr, yere tüküren, çöp atan, yolda yürürken misvak kullanan, sakız patlatan, yemek yiyen ve büyüğüne karşı saygısızlık eden, hayvanlara eziyet eden vb. ciddiyetsiz kişilerin Mahkemelerde Şahitliğini kabul etmeyen eşsiz İslam Nizamının ahlakıyla yetişen güzel ahlaklı bir nesil!

“Allahım! Ebeveyn ahlakı, eş ahlakı, evlad ahlakı, kardeş ahlakı, akraba ahlakı, komşu ahlakı, idare ahlakı, iş ahlakı, ticaret ahlakı, temzilik ahlakı, kardeşlik ahlakı gibi İbadetleri öğrenmemiz ve yaşamamız için Bize yardım eyle!”

Amiin!

Salı Akşam saat 20.30'da, Akit TV ve Kanal 68 TV’den canlı olarak yayınlanan “MİLLİ DİRİLİŞ” programında buluşmak ve daha kapsamlı konuşmak duasıyla Allah'a emanet olunuz.

Hak, Adalet, İlim, İman ve Terbiyeyle oluşacak ahlak ve İrfan toplumuyla Fethin sembolü Ayasofya'mızın açılması, Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun.

Selam, sevgi ve duayla...

Şevki Yılmaz

www.sevkiyilmaz.net

www.habervakti.com

Twitter:

@sevkiyilmaz

Facebook:

@sevkiyilmaztr

@sevkiyilmaz1955