Bismillahirrahmanirrahıım

Doğumuyla şereflendiğimiz Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimize Bizi Ümmet kılan Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-î Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Mümin kardeşlerimize, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara, Din ve Vatan muhafızı Gazi ve Şehidlerimize salat ve selam olsun!

Geçen haftaki Cuma Yazımızda İmani İlkelerden bahsetmiştik! Allah’ın Varlığına, birliğine, Yaratıcı, Yaşatıcı ve Yöneticiliğine İman edenler yani İnananlar, O’nun emir ve Yasaklarına boyun eğerek “Kesin hakikatlerle yüz yüze kalacağın Ölüm gerçeğini tadıncaya kadara Rabbın olan Allah’a kulluk et!”(Hicr S.99) emri ilahisine boyun eğerler!

İman; İnanmak yani güvenmek, Mü'min ise Allah’a güvenen (Teğabun S.13) ve kendisine güvenilen kul manasınadır!

Başöğretmenlerimiz Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimizi ve diğer Peygamber (s.a ) Efendilerimizi tanımak ve Onların Kulluk Planındaki yaşayarak gösterdiği İbadi (Kulluk) görevlerini yerine getirmek Allah’a imanın, İnancın yani güvenin gereğidir!

Allah’a İmanının sevginin ve saygının ispatı ibadettir! Abd (Kul) kökünden gelen İbadet, Kulların Allah’a karşı, Kulların Kullara karşı ve hatta Kulların canlı cansız tüm yaratılanlara karşı sorumlulukları, hakları, ödevleri, dersleri ve vazifeleri manasınadır! Ve İbadet hayatımızın her safhasını kaplar! Ve İbadetler;

Bedeni İbadetler!

Mali İbadetler!

Hem Beden hem Mali İbadetler!

Sadece Cihad İbadetine mahsus Hem beden hem mal hemde Can ile yapılan İbadet! diye dört bölümdür!

Ve bu ibadetlerinde özeti;

“Halıkı ta’zım, mahlûka şefkat ve güzel ahlak!” tır! (Manası; Yaratıcımız Allah’a saygı, hürmet ve kulluk!, Yaratılanlara şefkat ve merhamet! Ve tüm siyasi, sosyal ve ticari ilkelerde güzel ahlak!)

Barış Manasına gelen İslam; Tüm İnsanların Akıllarının, Canlarının, Namuslarının, Mallarının ve İnançlarının dokunulmazlıklarını sağlayan Dini ilkelerin adıdır! Müslüman Allah ile barışan, fert, aile, toplum barışının tesisi için Çalışan ve İslam’ın İbadet İlkelerini yaşamak, yaymak ve korumak için mücadele eden kişidir!

Kulun Allah’a karşı sorumluluklarına Ameli Kulluk ilkeleri, Kulun Kullara ve diğer Varlıklara ait sorumluluklarına da Ahlaki ve sosyal Ameli İlkeleri diyoruz! Ve hepsi de sevgi, saygı, şefkat ve merhametin gereğidir!

İslam Sözleşmemizin yazmakla bitirilemeyecek Ameli Kulluk ilkelerin en önemlisi Cihad, Namaz, Zekât, Hac ve Oruç gibi emredilen İbadetleridir! Ve İslam Binasının temel ana direkleridir!

Uygulanması Devlet eliyle her Müslümana farz olan Medeni Aile Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Muamelat vs. diğer İslami Hukuk İlkeleri bu beş temel ana direkler üzerine kurulur ve ancak bu beş temel ilke ile korunur! Ve uygulanır!

Ve Allah ve Resulüyle savaşmak olan Faiz, İhtikar, karaborsa vs.. gibi Ticarette sahtekarlık, Zina, Fuhuş, Kumar, Alkol, Esrar Eroin Kıtal vs. gibi kaçınılması emredilen yasaklara itirazsız uymamızda İslam Sözleşmemizin Ameli kulluk ilkelerimizin ana prensipleridir!

Namaz, akıl sahibi İnsan ve Müslüman olma nimetinin, Zekât ve Hac; mal makam nimetinin, Oruç; sağlık, sıhhat nimetinin, Cihad Dinimiz İslam’a ve Vatanımıza sahib olma nimetlerinin Sahibi olan Allahımıza karşı şükür yani teşekkürüdür! “ “Hepiniz kulluk görevlerinizi yaparak Allah’a yönelin. Kulluk bilinci ve sorumluluğu gereği Emir ve Yasaklarına karşı gelmekten sakının! Namazınızı dost doğru kılın! Müşriklerden olmayın…”( Rum S.31)

Tüm İbadetlerin ana hedefi;

Salat (Namaz)’ın Türkçe manasında olduğu gibi Allah’a karşı aşırı Sevgi ve Saygıdır! Saygı duruşudur! Sadakattir! Azabından Korunmadır! Günahlarımızdan Arınmadır! Duadır! Yakarış ve Yalvarıştır! Şeytanlara uzak sadece Allah’a yakın(Mukarreb) kul olabilmeyi başarabilmektir! Her emrine ve Yasağına Secde ederek boyun eğmektir! Dünya, Kabir ve Ahiret'te ki Hayatımızı Cennete çevirmektir!

Üstadımız Necib Fazıl (r.a)’ın “Dünyayı verseler iki gözünü vermezsin! Sana bu iki gözü bedava verene niçin secde etmezsin” dediği gibi tüm ''ibadetleri yapmak ve emir ve yasaklarına uymak Kulun Allah’a secdesidir!'' ( Hac S.77)

“ Allah'ın sana verdiği nimetlere şükürle Ahiret yurduna hazırlan! Dünyadan da nasibini unutma’ Allah sana nasıl iyilik yaptıysa sende zekâtla sadakayla, infakla yani ihsanla İnsanlara iyilik yap! Zekatı, Sadakayı, İnfakı, Hayrı ve ihsanı terk ederek bozgunculuk yapma. Terörist olma! Zira Allah teröristleri ve bozguncuları sevmez!” Kasas S.77)

Hz. Âdem (a.s)’in yaratılışını kabul manasına Secdeyi reddeden Şeytan pişman olmayıp isyanını savununca İblisleşti. Yani Rahmeti ilahiden Ümidini ebedi kaybetti!

İsyan edip tövbe etmeyen ve günahını savunan Şeytan kuluna torpil yapmayan Allah (c.c),isyan ettikten sonra tövbe ederek pişman olmazsak İnsan Kulları olan bizlere mi torpil yapacak!

Akıllı İnsan; İşini şansa, tesadüfe ve af umuduna bırakmadan Dünya Hayatında yaşarken Allah’a ve Kullarına ait hak ve görevlerini yerine getirmek için gayret edendir!

İslami Sözleşmenin aile ve topluma karşı davranış ölçülerimizi belirleyen Ahlaki İlkelere gelince Haftaya İnşallah!

“ Allahım! Seni anmak, Sana teşekkür etmek ve sadece Sana Kulluk görevlerimizi en güzel şekilde yapmak için Bize yardım eyle!” Amiin!

Salı Akşam saat 20.30'da, Akit TV ve Kanal 68 TV’den canlı olarak yayınlanan “MİLLİ DİRİLİŞ” programında buluşmak ve daha kapsamlı konuşmak duasıyla Allah'a emanet olunuz.

Selam, sevgi ve duayla...

Şevki Yılmaz

www.sevkiyilmaz.net

www.habervakti.com

Twitter:

@sevkiyilmaz

Facebook:

@sevkiyilmaztr

@sevkiyilmaz1955