Bismillahirrahmanirrahıım

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-î Beyti'ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Mümin kardeşlerimize, Allah (c.c)'ın ilke ve inkılabı İslam'a tabi olanlara, Din ve Vatan muhafızı Gazi ve Şehidlerimize salat ve selam olsun!

Değiştirilmesi ve kısmen de olsa kaldırılması teklif dahi edilemez tek Hukuk olan "İslam Sözleşmesi "ni okuyup uygulamak ve tebliğ etmek ''Kal-u Bela'' (evet) dediğimiz ruhlar âleminden, Dünya Âlemine gelişimizin yani yaratılışımızın ve yaşayışımızın ana gayesidir!

İlmin Kapısı, Allah'ın Aslanı Mü'minleri Emiri Hz. Ali (r.a) Efendimize göre bu İlahi Sözleşmenin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim (Bİ) –ile- harfiyle (Bismillahirrahmanirrahıım) başlayıp, en son suredeki son ayetinin Nas (İnsanlar) ile bitmesinin sebebi de budur!

Yani bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah (c.c) ile cinler ve insanlar arısında bir sözleşmedir!

Allah'ın kulları yaratıcısıyla mı sözleşme yapacak, yoksa hiçbir gücü olmayan ölüme yenilen Şeytan ve yandaşlarıyla mı?

Sözleşmemiz, ebedi olan Allah ile mi, Fani olan Şeytan ve yandaşlarıyla mı?

1 Kasım 2019 Cuma Günkü ( "Çare sadece İslam Sözleşmesi! Ne zaman uygulayacağız!" ) başlıklı yazımızın sonunda " "İslam Sözleşmesi!" içeriğinde daha neler var saymakla bitmez!

Daha da kapsamlı şekilde gelecek haftaki yazımızda İnşallah! " demiştik!

Gelişen baş döndürücü gündem sebebiyle okuyucularımızdan özür dileyerek sözümüzün ilkini bu hafta yerine getiriyoruz.

Anayasamız Kur'an-ı Kerim, uyum yasalarımız Peygamberimizin eşsiz örnek Sünnet Hayatı, yönetmeliklerimiz ise izinden gidilen salih ehl-i Kur'an ve Sünnet âlimlerimizin icma ve ictihadlarıyla oluşan ve haftalarca yazmakla bitiremeyeceğimiz İslam Sözleşmemizin olmazsa olmazı olan İmanın şartlarıyla ilgili ana sözleşme başlıklarını ise ana hatlarıyla şöyle ifade edebiliriz;

-Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza Tevhidi İmana evet, Allah'a Ortak koşulan Şirkin her çeşidine hayır! Rükû ve Secde, saygı duruşu sadece Allah'a yapılır. Fanilere asla!

''Barış'' manasına gelen İslam Nizamından başka kurtuluş yolu asla yoktur! Tek yol sadece İslam'dır!

Ferdin, Ailenin, Toplumun, Devletin ve Dünyanın barışı ve huzuru sadece İslami İlkelerle sağlanır!

İslam Düzenine alternatif çıkartılan günümüzün putları olan Deizm, Laisizm, Kamalizim, Kapitalizm, Sosyalizm, Ataizm Komünizm vs. benzeri Şeytani her rejim şirktir! Küfürdür! Allah'a ve Resulüne isyandır!

-Allah'a iman; O'nun gönderdiği Kutsal Kitapların asıllarına ve Onları tasdik eden son Kitabımız Kur'an-ı Kerim ve içindekilere İmanla gerçekleşir! Ebu Cehiller gibi Allah'a iman edip gönderdiği İslam Hukukunu reddetmek, Allah'a isyan ve İnkârdır ve en büyük şirktir!

- Elçisi ve Kulu Hz. Muhammed (s.a) en son Peygamberimizdir! O ve bütün Peygamberler Haktır ve gerçektir! Sadece Peygamberimiz ve diğer Peygamberlerin İzinden gideriz! Onlara savaş açan Firavun, Nemrut, Ebu Cehil ve benzerlerinin izinden asla!

-Devasa Âlemin yani Kâinatın tüm işleyişiyle, bizlerin kontrolüyle görevli ve zayıf, mazlum ve ezilen toplumlara destekleriyle cesaret veren' 'çok güçlü melik'' manasına gelen Melekler topluluğunun varlığına iman haktır! Ve gerçektir! İnkârı İlahi hakikatlere isyandır!

-Hepimize bir nefes yakın olan ölümümüzle başlayan Ahiretin gümrük kapısı Kabir Hayatı haktır! Ve gerçektir! Yeniden dirilip sonsuz Hayata başlayacağımız Ahiret Yurdu haktır! Ve gerçektir! Tevhidi İmanımızdan sonra namaz ve zekâtlarımızdan sorgulanacağımız, zerre iyilik ve kötülüklerimizin tartılacağı, haklının haksızdan hakkını alacağı, torpilsiz İlahi Mahkeme Günü haktır! Ve gerçektir! Aksi ise Allah'a isyan ve inkârdır! İlahi merhametin gereği mazlumların, mağdurların ve onlara sahip çıkan iyilerin, salih kulların buluşacağı mutluluk yurdu Cennet haktır!

Adaletin gereği Zalimlerin, hainlerin, gasıpların ve eşkıyaların cezalarını çekmek üzere buluşacakları Cehennem Cezaevi haktır!

-" Dileyen İman etsin! Dileyende İnkâr!" İlahi mesajıyla kendi hür ve serbest İrademizle tercih ettiğimiz hayrın ve şerrin yaratıcısı Allah'tır (cc). Hayat filmimizin önceden İlahi tespiti olan takdiri ilahi manasına gelen tüm üzüntülerin ve sıkıntıların ilacı kadere iman haktır! Zira "Amene bil'kader emine min'el keder" (Kadere iman eden, üzüntülerden emin olur!) gerçeğine rağmen

Ruhsal ve Bedensel hastalıkların ve İntiharların artmasının ana sebebi olan Kadere isyan ise Allah'a isyandır! Ve başkaldırmadır! Sonu Dünya'da ve Ahirette hüsrandır!

Allah'a Kulluk sözleşmemizin ameli ve ahlaki şartlarına haftaya ve haftalarca devam İnşallah!

Allah (c.c), kendisine kulluğun yani imanın şartı olan "İslam Sözleşmesi'ni hayatımıza, ailemize ve Devletimize İmani, ameli ve ahlaki ilke eylesin! İtirazsız ve şartsız uyan ve uygulayanlardan eylesin!

İman müessesemize yönelik kurulan tüm şeytani şer tuzakları Rahmani tuzağıyla bozsun!

Amiin!

Salı Akşam saat 20.30'da, Akit TV ve Kanal 68 TV'den canlı olarak yayınlanan " MİLLİ DİRİLİŞ!" programında buluşmak ve daha kapsamlı konuşmak duasıyla Allah'a emanet olunuz.

Hak, Adalet, İlim, İman ve Terbiyeyle oluşacak ahlak ve İrfan toplumuyla Fethin sembolü Ayasofya'mızın açılması, Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun.

Selam, sevgi ve duayla...

Şevki Yılmaz

www.sevkiyilmaz.net

www.habervakti.com

Twitter:

@sevkiyilmaz

Facebook:

@sevkiyilmaztr

@sevkiyilmaz1955