Eğitim hiç şüphe yok ki medeniyetleri kuran ve kalkındıran veya medeniyetleri çökerten en etkili faktördür. Eğitimi tarih boyunca önceleyen medeniyetler nice nesiller yetiştirmiş ve yetişen nesiller de medeniyeti kalkındırmıştır.

Eğitim sistemleri köklerini değerlerinden alınca toplumlar tarafından benimsenir. Aksi takdirde çeşitli ideolojik çatışmaların çıkması kaçınılmazdır. Özellikle ideolojik çatışmalar kısır döngülere sebep olmakta ve tabir yerinde "şeytan taşlamaktan salavat getirmeye fırsat bırakmamaktadır. Bu bağlamda eğitim, köklerini fıtrat değerlerinden almalı ve fıtrata aykırı olmamalıdır.

Ya Karma Eğitim? Bilimsel ve pedagojik mi? Yoksa ideolojik ve bataklık mı?

Karma eğitim Ateist Fransız devrimcilerinin ideolojik bir yaklaşım sonucu hiç bir bilimsel ve pedagojik alt yapısı ve dayanak noktası olmayan bir uygulamadır. Fransız devrimini yapan kilise karşıtı ateistlerin kiliseye karşı bir duruşun sonucudur. Yani din karşıtlarının tepkisel uygulamasıdır.

Karma Eğitimin Bazı Zararları

Kız ve erkeklerin öğrenme, hafıza depolama gibi bazı faktörler açısından farklı oldukları tespit edilmiştir. Karma eğitim tek tip olduğundan zarar veriyor. Bu durumda kız öğrenciler ve erkek öğrenciler ayrı eğitim görmelidir.

Aynı sınıfta sosyal ve psikolojik baskıya karma ortamda maruz kalan kız ve erkek öğrenciler kendini ifade edememekte ve zamanla sosyal yönünü kaybetmektedir. Asosyal olabilmektedirler.

Yapılan çalışmalar hem imam hatiplerde hem batıda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda okudukları bölgelerde kız ve erkek öğrencilerin başarı düzeyi daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Karma okullarda özellikle kızlar İstismar, taciz ve bazen tecavüze uğramaktadır.

Mütedeyyin bir kısım aileler çocuklarını istismar ortamı olması sebebiyle okula göndermemektedir. Bu durumda devam ve eğitim-okullaşma sorununun önemli bir sebebi de ideolojik karma eğitimdir.

Dil, biyoloji, kimya gibi derslerde kızlar daha yetenekli iken fizik gibi sayısal ve sportif derslerde erkekler daha başarılı durumdadır.. Kız ve erkek öğrenciler aynı derse tabi tutulunca iki grup da dezavantajlı konuma düşüyor.

Daha birçok problem içeren ideolojik karma eğitim batının tabiri ile karaya oturdu. Adil değil. Demokratik değil. Neslimizi harcıyor. En çok da kız çocukları istismar ediyor.  Hem ekonomik hem sosyal hem de psikolojik olarak kızları eziyor. Erkekleri harcıyor.

Karma eğitimi savunanlar tamamen ideolojik bataklıklarından dolayı savunuyorlar. Bilmsel anlamda ellerinde

Bizim teklifimiz şu:

Madem demokratik hukuk devletiyiz, o halde okul öncesinden üniversiteye kadar;

A) Kız okulları

B) Erkek okulları

C) Karma Okullar açılsın. İsteyen veli çocuğunu istediği okula gönderebilmelidir. Bu adaleti sağlayacak. Eğitimin kalitesini artıracak.

Karma eğitimi savunanlar cehaleti veya istismar arzusu gereği savunur. Bilimsel olmayan, tamamen ideolojik ve zarar veren karma eğitimi savunmak asla iyi niyet taşımaz. Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin kız okullarını açmak konusunu açınca mecliste bile saldırgan tutum sergileyen ve tehdit dili kullananların bu ruh halleri karma eğitim tezlerinin çürüklüğünden geliyor. Yıllarca Müslüman mahallesinde salyangoz sattılar. Müslüman aile çocuklarını karma ortamda harcadılar. Taciz ve istismara sebep oldular. Karma eğitim nice çocuğumuzu harcadı. Daha fazla çocuğumuzu harcamasına müsaade etmemeliyiz. Şimdi bir yiğit Bakan çıkmış bilimsellik ve pedagojik olmayan karma eğitime alternatif kız okulları açacağız diyor. Bu demokratik devletin gereği değil mi? Ama dertleri başka. Bizler sayın bakanın arkasındayız. Yanındayız. Destekçisiyiz.

Diğer taraftan bu azgın azınlığa şunu sormak isterim: Siz çocuğunuzu karma eğitimli okullara gönderdiniz de engel olan mı oldu? Nedir bu telaşınız? Siz karma okullara gönderin biz fıtrata uygun kız ve erkek okullarına gönderelim. Hani demokrattınız? İnsan hakları sadece size mi işleyecek? Hadi ordan… Tehdit edeceğinize çıkalım istediğiniz programda tartışalım. İdeolojik değil bilimsel tartışalım. Saldırarak değil medenice konuşarak. Tabi bilimsel gerçeklerin karşısında ideolojik körlüğünüz dayanırsa.

Nesli İhyâ Medeniyeti İnşâ mefkûremize ulaşmanın bir yolu da kız ve erkek çocuklarımızı fıtratına uygun karma olmayan okullarda okutmaktır. STK’lar, eğitimciler, uzmanlar bu konuda halkı aydınlatmalıdır.

…Devamı gelecek…

Adnan Kalkan
Eğitimci-Sosyolog ve Psikoloji Bilimi Uzmanı
[email protected]
Youtube: Adnan Kalkan
Twitter: adnankalkan01