Neden Din Dersleri Seçilmeli? Son Tarih 10 Şubat

Gelişen bilim ve teknoloji beraberliğinde seküler dünya hayatını da getirdi. Seküler dünya hayatı ise inancı zayıflattı ve gençliğin inanç krizine girmesine sebep oldu. Özellikle Dijital oyunlar ve kontrolsüz sosyal medya bazen açıktan bazen de sübliminal-bilinçaltı mesajlarla gençliğin imanına zarar vermektedir. Bu ve bunun gibi birçok sorunsal duruma maruz kalan gençlik, inanç krizi yaşamaktadır.

Din En İyi Fen ve En Büyük Motivasyon Kaynağıdır

Hız, haz ve ayartıya maruz kalan günümüz gençleri, bir nevi freni patlamış araç gibi çevreye ve kendine zarar verebiliyorlar. Din insanı kötülükten alıkoyan en etkili frendir. Gençliği olumsuzluklardan kurtarıp onları kötülüklerden uzak tutacak yegane unsur yine dindir.

 Diğer taraftan amaçsız, idealsiz, hedefsiz, bencil olarak yetişen gençliği şevke getirecek, hayata anlam yükleyip hayatını idame etmek için gayrete getirecek olan tek unsur yine dindir.

Seçmeli Dini Dersler

Ortaokul ve lisede “Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler ve Peygamberimizin Hayatı” derslerini öğrencilerimize seçtirip hem dünya hem de ahiret hayatlarını kurtarmaya çalışmamız gerekiyor. Bu konuda çocuklarımıza, akrabalarımıza ve çevremize yön vermemiz yani onları yönlendirmemiz gerekiyor.

     

Seçmeli Dersler Listesinde Dini Dersler Yoksa Dilekçe Yazın

Seçmeli dini dersleri seçmek için okul müdürlüğü tarafından sunulan listeden seçim yapmanız gerekiyor. Ancak son zamanlarda bir kısım okul idarecilerinin öğrencilere seçmeli dini dersler listesini içinde dini dersler olmadığı haliyle dayattığı bilgisi yayılmıştır. Okul idaresi dini dersleri seçmeli dersler listesi olarak sunmadığı takdirde, evvela okul idaresine dilekçe yazın. Kabul görmediği takdirde Milli Eğitim İlçe ve İl müdürlüklerine başvuru dilekçesi yazmanızı tavsiye ederiz. Çeşitli bahanelerle diğer öğretmenlere zaten yeteri kadar ders saati olan fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi dersleri din dersinden daha önemli görmek kabul edilemez. Öğretmen yokluğu bahanesine sığınan idarecileri uyarmak gerekir. Nitekim ders seçildikten sonra ilçe ve il bünyesinde her türlü o derse girecek öğretmen bulunacaktır. Bu konu basit bir konu değildir. Hem dünya hem ahirette söz konusu olan çocuklarımızın muhafazası için hayati bir öneme sahip konudur.

Dini Dersler Zorunlu Olmalı

İnsanın dünyasına etki edecek olan din derslerinin zorunlu olması söz konusu iken, hem dünya hem de ahiretine etki edecek olan din derslerinin seçmeli olması ve halkının büyük bir çoğunluğunun Müslüman olan bir ülkede böyle bir sistemin kurulması kabul edilir bir durum değildir.

Din dersleri zorunlu hale getirilip bu dersleri seçmek istemeyenlerin dilekçe vermeleri söz konusu olmalıdır.

Sınavda Din Derslerinden Soru Sorulmalıdır

LGS sınavında din derslerinden yani din kültüründen 10 soru sorulmaktadır. Ancak bu soruların kat sayısı fen, matematik ve Türkçenin çok çok gerisindedir. LGS'de din derslerinin sorularının kat sayısı fen Türkçe ve matematik seviyesine çıkarılmalıdır. Böylece gereken önem düzeyine çıkarılmış olmalıdır. Diğer taraftan YKS sınavında en az 40 soru sorulmalıdır. Böylece gençlerin az da olsa dinini öğrenip hem dünyasını hem ahiretini olumlu yönde şekillendirebilmelidir.

 

Tercih tarihleri uzatıldı: Son Tarih 10 Şubat

Normalde 20 Ocak’ta seçmeli derslerin seçme işlemi sonlanırken yapılan bir duyuru ile seçmeli derslerin son seçim tarihi 10 Şubat olarak güncellendi. Ocak ayı içerisinde seçmeli derslerin seçim işlemini bitirmekte fayda var.

2022 Yılında Seçmeli Dersleri Seçme İstatistikleri:

Ortaokullarda 6 milyon öğrencinin;

2.891.442 öğrenci Matematik,

2.006.698 öğrenci yabancı dil,

1.963.581 öğrenci bilim uygulamaları,

1.208.822 öğrenci spor ve fiziki etkinlik,

861.838 öğrenci yazarlık ve yazma becerileri,

807.327 öğrenci Kur'an'ı Kerim,

675.083 öğrenci okuma becerileri,

645.257 öğrenci Peygamberimizin Hayatı,

414.340 öğrenci zeka oyunları,

355.653 öğrenci Temel Dini Bilgiler derslerini seçmişler.

 

Liselerde 6 milyon öğrenciden;

1.761.762 öğrenci sosyal etkinlik,

1.373.915 öğrenci matematik,

910.507 öğrenci coğrafya,

627.267 öğrenci biyoloji,

595.863 öğrenci fizik,

594.241 öğrenci kimya,

452.165 öğrenci Temel Dini Bilgiler,

439.801 öğrenci Peygamberimizin Hayatı,

433.348 öğrenci matematik derslerini seçmiş.

Adnan Kalkan