Seçimbilim nedir? Seçimbilim uzmanlarının çalışma alanları nelerdir? Seçimbilim (psephology) kelimesinin etimolojisi...

Seçimbilim nedir? Seçimbilim uzmanlarının çalışma alanları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal sen hiç heveslenme, Erdoğan bu ülkede hizmet etmeye devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal sen hiç heveslenme, Erdoğan bu ülkede hizmet etmeye devam edecek

Seçimbilim, siyaset biliminin bir dalıdır. Seçimler, oy kullanma modelleri ve seçmen davranışı araştırmaları ile seçim sonuçlarının önceden tahminini kapsayan bir alandır.

"Seçimlerin ve oylamalarıın nicel analizi" seçimbilimciler tarafından yapılır.

Seçimbilim, oy kullanma niyetleriyle ilgili düzenli kamuoyu yoklamalarının, seçim sonrası büyük anket araştırmalarının, küçük alanlar için nüfus sayımı istatistikleri verilerine ulaşmanın ve gelişkin veri analizi ile modelleme paketlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte siyaset sosyolojisinde bir uzmanlık alanı haline gelmiştir.

Terim, 1948'de Birleşik Krallık'ta WFR Hardie tarafından, arkadaşı RB McCallum'un seçim çalışmalarını tanımlamak için bir kelime istemesinden sonra ortaya çıktı. Terimin ilk yazılı kullanım 1952'dedir. 

Kelimenin etimolojisi

Psephology, yani siyasetbilimi; adını eski Yunanlılar oy vermek için kullandıkları çakıl taşlarından, Yunanca "psephos" çakıl kelimesinden almıştır.