1947 yılına kadar İslam dünyasının bir “Yahudi sorunu” olmadığına dikkat çeken Kavlak, " İngiltere’nin cebriyle Filistin’e yerleşen bu ırk, her ne kadar Almanya’dan kaçtıkları gemide açtıkları pankartla, “Almanlar evimizi yıktı, siz gönlümüzü yıkmayınız” diye yazmışlarsa da, o topraklara konar konmaz korkunç bir Müslüman katliamı yapmaktan çekinmediler. Ve İslam dünyasının ithal bir “Yahudi sorunu” oldu." ifadelerini kullandı.

Kavlak, Yahudi olmayanları bir köle olarak gören Yahudilerin zihin dünyalarını referans aldıkları metinlerle özetledi.

“Onların her şeylerini tamamen yok et, ve onları esirgeme; erkekten kadına…çocuktan emzikte olana…öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür (I. Samuel, bab: 15:3 s, 286)”

“İhtiyarı, genci ve ere varmamış kızı ve çocuklarla kadınları helak için vurun, gözünüz esirgemesin ve acımayın (Hezekiel, bab:9,5-6 s, 794)”

İsrail'in Orta Doğu'daki varlığının Batı'nın korumasına muhtaç olduğunu kaydeden Kavlak, ibrenin İsrail aleyhine döndüğünü belirterek "İsrail üzerindeki korumanın kalkması İsrail’in bitmesi demektir. Çünkü İsrail kendi şehirleri içinde hiçbir Müslümanla başa çıkamaz. Bir İslam devleti İsrail’e savaş ilan etse Batının şemsiyesi olmadan varlıklarını bir dakika sürdüremezler." ifadelerini kullandı.

Bülent Deniz yazdı: Nerede bu Ebu Ubeyde ve Muhammed Dayf? Kozmik Cenk! Bülent Deniz yazdı: Nerede bu Ebu Ubeyde ve Muhammed Dayf? Kozmik Cenk!

Kur’an’ın tabiriyle iki kere fitne çıkaracakları bildirilen Yahudi milletinin (İsra,17/6-7), yine aynı haber içinde yok edileceği de haber verilmiş diyen Kavlak, sözlerini şöyle noktaladı:

Sünnetullah tabir ettiğimiz külli kanunlar muvacehesinde  Alemlerin Rabbinin elbette bir hikmeti vardır. Ve bu hikmetin de ihmal etmeyip sadece imhal ettiğini yani mühlet verdiğini de bilmekteyiz. Elbette Allah’ın vaadi gerçekleşecektir. Fakat bu gerçekleşme Sünnetullah dairesinde vuku bulacaktır. Kim bilir belki de  Alemlerin Rabbi, bir milletin uyanmasını dilemiştir de o milletin kendi ruhundaki aslanı unutmuş hafızasını yerine getirmek için bu Filistin hadisesi cereyan etmektedir.

BY-BY İSRAİL Makale: BY-BY İSRAİL