Vazgeçmek kelimesi TDK'ye göre nasıl yazılır?

Vazgeçmek kelimesinin doğru yazımı "vazgeçmek" şeklindedir. Farsça vāz + Türkçe geçmek şeklinde türemiştir.

Vazgeçmek kelimesi ne anlama gelir?

1. -den Kendi hakkı saydığı bir şeyi artık istemez olmak.

2. -den Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapmaz olmak:

"Ben bu sevdadan vazgeçmez iken / Gizli gizli haber salıp durmasın" - Halk türküsü

3. -den Niyetten veya karardan dönmek, caymak:

"Günün bu son hazzını çıkarmadan ondan niçin vazgeçeriz?" - Abdülhak Şinasi Hisar