Nureddin Yıldız Hoca; şerefini, onurunu ve haysiyetini müminlere sadaka olarak bağışlayan Ulbe bin Zeyd'i böyle anlattı.