Zaman zannettiğimizden çabuk geçiyor, Sermayemiz her gün azalmaktadır. 

Niyazi Mısri’nin dediği gibi eğer bu sermayeyi ebedi yatırıma dönüştürmezsek çekeceğimiz pişmanlığı izah edemeyiz.

“Geçti nakd-i ömrüm etmedim bir ticaret,
Yola geldim lakin kervan göçmüş bi haber.”

"Ömür sermayesi tükendi gitti bir ebedi kazanç elde etmedim. 
Sonunda anladım ama fırsat elden gitti, geriye dönüş mümkün değildir."

Halbuki Yüce Rabbimiz bize her an yeni imkanlar, fırsatlar vermektedir. Her an göklerden üzerimize rahmet sağanakları dökülüyor. Yeter ki bize ışığın ulaşmasını engelleyen aradaki bulutları günahları çıkartalım.

İşte bu ihsan ve ikramlardan biri de, 19 Nisan Cuma’yı Cumartesi’ ye bağlayan gece ‘Berat Gecesi’dir. 

“Berat” Borçtan, günahtan ve cezadan kurtulmak ve temize çıkmak demektir.

Berat gecesi; feyizli bereketli ve Kur’an-ı Kerim’in tamamının Levh-i mahfuzdan (Allah katından) topluca bu gecede dünya semasına indirilmiş olması sebebiyle şerefli bir gece olduğundan dolayı mübarektir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Berat gecesinde şöyle dua ederdi.

“Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. “

Beratın tek sahibi şüphesiz Yüce Allah’tır. Ancak her insanın beratı da kendi elindedir. Çünkü biz kendi yaptıklarımızı bilir ve gerçek bir tövbe ile günahlardan kaçınır, Salih amellerimizle Allah’a yönelirsek Allah bize mağfiret eder. Bizim her yaptığımız amel karşılığında Allah-ü Teâlâ bize iyilik ihsan eder. Biz affedici olursak Allah da bizi affeder. Biz günahlarımızdan pişman olursak, Allah bizi doğru yola sevk eder ve kendi beratımızı ellerimizle almış oluruz. 

İşte bu gece bütün bunları düşünerek beratımızı hak edip etmediğimizin muhasebesini yapacağımız bir gecedir.

Bu gece Rabbimizden af dileyecek ve dua edeceğiz. Hep beraber Rabbimize şöyle niyaz edelim; 


“Allah’ım kalplerimizi yumuşat ve birbirimizi anlamamız için rahmetini tecelli ettir! Bize huzur ver, ülfet ver! Bize merhamet duygusu ver! Bize şuur ver, izan ver ve bizi insaftan ayırma! Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat verme ! Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla! Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.”


Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah’ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.


Berat gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetler şunlardır:


1- GÜNDÜZÜNDE ORUÇ TUTMAK 


2- SADAKA VERMEK, BOLCA ŞÜKÜR VE HAMDETMEK


3- KAZA NAMAZI VE NAFİLE NAMAZ KILMAK


Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

Berât Gecesi Namazı:

“Berât gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fâtiha’dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur. On defa İhlâs-ı şerîf okumaya kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam oldukdan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzur-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretleri’nden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini taleb ve niyaz eder.


4- KUR’ÂN-I KERÎM OKUMAK


Kurʼânʼın nüzulüyle ilgili mübârek iki gece vardır, Beraat gecesi ve Kadir gecesi. Beraat gecesi, ilm-i ilâhîden topluca zâhir olup meleklere yazdırıldığı gecedir. Kadir gecesi, fiilen indirildiği gecedir.


Allah dostları mübarek gecelerde çokça Kur’ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

5- BOLCA TEVBE İSTİĞFAR ETMEK


Allah Teâla, şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)


6- SALAVAT GETİRMEK

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir.

7- ALLAH TEÂLA’YI (C.C) ÇOKÇA ZİKİRETMEK