Yahudilik öğretisi, ötekileştirdiği insanlar için “goy” tabirini kullanır. Tahrif edilmiş Tevrat’ta da bolca geçen bu kelime, Arap, İngiliz, Kürt, Türk, Fransız, Hindu fark etmeksizin, İsrailoğulları dışındaki tüm insanları tavsif etmek için sarf edilir. Goy ifâdesinin çoğul şekli olan Goyim, Talmud kaynaklı Yahudi inancına göre aslı hayvan olan insan demektir. 

Bu konudaki anlayışa göre, Yahudiliğin biricik Tanrısı Yahve (Yehova), özenle bezenle Yahudi ırkını yaratmış, ardından da onlara layıkıyla kölelik etsinler diye goyimi yaratmış. Goyimlerin şekilleri hayvansı ve çirkin olduğundan üstün ırk olan Yahudilerin bundan rahatsız olma durumu ortaya çıkmış. Bu goyimler görüntü kirliliği oluşturmasınlar diye, bir güncelleme ile insan kılığına sokulmuşlar (!). Bundan ötürü gerçek insanlar sadece ve sadece Yahudilerdir. Uzun lafın kısası tüm Goyimler, yani Yahudi olmayanlar, Yahudilere hizmet etmek için yaratılmışlardır.

Bu ifâdeler, pek çok kimseye garip ve uçuk iddialar gibi gelebilir. Fakat gerçek şu ki, Siyonist Yahudilerin kahir ekseriyetinin sıkı sıkıya bağlı olduğu bakış açısı maalesef bu şekilde. Kaldı ki goy ve onun çoğul hâli olan goyim ifâdeleri, Tevrat’ta tam 560 defa bu anlamıyla kullanılmaktadır.

Müslüman, Hristiyan, Budist, ateist fark etmeksizin bütün goyimler çalışacak, saban sürecek, hasat biçecek; Yahudiler de bir efendi gibi oturup yiyeceklerdir. Yahudi olmayan goyimlerin yaratılmasının asıl vazifesi işte budur. Köleliğe boyun eğmeyenler öldürülmeyi hak eder. … Binlerce yıldan bu yana muharref Tevrat’ın yüzlerce yerinde satır satır tekrarlanıp duran dünya görüşü, bu türden akıl almaz düşünceleri vaz eder. Tevrat’ta geçen goyim kavramından ne anlaşılması gerektiğini örneklendiren bazı ifâdeler şu şekilde:

Bütün Yahudiler kral çocuğu olarak doğar. (Shabbat, 67a)

Yalnız Yahudiler insandır. Goyim ise hayvandır. (Keribot, 6b)

Goyim’in en iyileri bile öldürülmelidir.  (Avodak/Zara, 26b)

Goyimin Yahudi kaynaklarındaki anlamını enine boyuna irdelerken insanın aklına Darwin Teorisi geliyor ister istemez. İnsanların maymundan türediğini iddia eden Darwin’in Yahudilikteki Kabala öğretisinden etkilenmiş olmasını ihtimal sınırlarının dışında tutmamak lazım. Zira Darwin’in bir Yahudi torunu olduğunu tam da bu noktada hatırlamakta fayda var.

Goyim ile ilgili bu söylenenlere Yahudiler içerisinde sınırlı sayıdaki bir kısım marjinal Yahudinin inandığını ve böyle düşündüğünü düşünmek, fena hâlde bir yanılgıya sebep olacaktır; çünkü şu anda İsrail’i yönetenlerin bizatihi kendisi bütün goyimleri yeryüzünden süpürmek veya onları köleleştirmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Gazze’deki soykırıma gerekçe uydurmaya çabalayan Siyonist İsrail’in savunma bakanı Yoav Gallant, İsrail’in eski BM temsilcisi Dan Gillerman ve Haham Meir Mazuz’un “Filistinliler insanlık dışı hayvanlar. Gazze’de biz, bu hayvanlarla savaşıyoruz.” şeklindeki açıklamaları, insanlığın nasıl hastalıklı ve bir o kadar da ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ortaya koymaya yeter.

Yahudilerin, insan değil hayvan olarak gördükleri biz goyimlere karşı var olan gerçek bakışlarını en iyi karakterize eden kişi, İsrail eski baş hahamı Ovadia Yosef (1918-2013). İsrail devletinden bile daha yaşlı olan bu hahambaşı, Siyonist hükümetlerin politikalarında o kadar etkili birisiydi ki 2013’te öldüğü zaman cenazesine 800 bin kişi katılmış. Tören sırasında yaşanan izdiham nedeniyle yüzlerce kişi yaralanmış. Ovadia Yosef, Siyonistlerin tüm katliamlarını stratejik olarak planlayan isimlerin başında geliyordu. 2010’da verdiği bir vaazda söylediği sözler, Siyonizme iman etmiş bütün Yahudilerin ortak inancının yansımasıydı:

Goylar, bize hizmet için doğarlar; yalnızca İsrail halkına hizmet için. Bunu yapmazlarsa dünyada yerleri yoktur. İsrail’de ölümün hükmü onlara her zaman geçmiyor. Yahudi olmayanların da herkes gibi ölmeleri gerek. Ama gelin görün ki, Tanrı onlara uzun ömür veriyor. Neden mi? Düşünün ki, eşeğiniz öldü. Ne olur? Para kaybedersiniz. Çünkü o hizmetkârınızdır. İşte onun için ömürleri uzun. Yahudiler için iyi çalışsınlar diye. Yahudi olmayanlar neden gerekli? Çünkü çalışacaklar, ekip biçecekler. Biz de efendi gibi oturup yiyeceğiz. Goyların yaradılış sebebi budur.

Yeryüzünü goyimlerden temizlenmesi işini üstlenen Hahambaşı Ovadia Yosef, SHAS (Tevrat’ın Sefarad Askerleri) olarak bilinen aşırı radikal Siyonist partinin kurucusu ve ruhani lideriydi. 1984 yılında kurduğu SHAS, o gün bugündür koalisyonların küçük ortağı olarak bütün İsrail hükümetlerinde yer almış. İster sol eğilimli İşçi Partisi, ister milliyetçi muhafazakâr LİKUD çoğunlukta olsun, fark etmez; iktidara kim gelirse gelsin Ovadia Yosef’in çizdiği plana sadık kalmak zorunda ve goyimleri yok etmek için çalışmak zorundadır.

Tecilli Siyonist başı Ovadia Yosef’in yetiştirmelerinden olan eski İsrail başbakanı İzak Şamir’in bir konuşmasında serd ettiği düşünceleri, gerçek bir Yahudinin, Yahudi olmayan “öteki” ulusları nasıl algıladığını bütün yalınlığıyla özetler. Siyasi açıdan yetkin bir ağızdan çıkan ve olağan şartlarda diğer ulusları ayağa kaldırması gereken bu sözler, Siyonistlerin gizli dünya hâkimiyeti sayesinde beklenebilecek bir tepkinin önüne geçer:

Ağaçlardan inen insanlardan meydana gelen ulusların, dünya liderliğini üstlenmeleri kabul edilecek bir şey değildir.

Bugün Gazze’de bütün uygar dünyanın gözü önünde yaşanan soykırım trajedisi, bu hastalıklı zihniyetin ürünüdür. Asla unutmayalım ki İsrail, sadece Gazze’deki mazlumları değil, yeryüzündeki her insanı, tüm insanlığı goyim olarak kabul ediyor. Eline geçen ilk fırsatta goyimleri köleleştirmeyi, köleleştiremezse öldürmeyi arzuluyor. Zira tahrif edilmiş Tevrat’ın emirlerine göre, boyun eğmeyen bir goyimi öldürmek değil, öldürmemek suç. Sırasıyla Filistin, Lübnan, Suriye, Ürdün, Irak ve nihayet Türkiye’deki goyimleri etkisiz hâle getirip Tanrı’nın kendilerine vaad ettiğini iddia ettikleri Arz-ı Mev’ud idealini gerçekleştirmek İsrail’i yöneten Siyonistlerin tek hedefi. Bu hakikatleri bilmeyenler, İsrail’in Müslüman Araplardan veya Filistinlilerden nefret ettiklerini, onları o bölgeden uzaklaştırmak istediklerini zannederler. Oysa durum bundan çok daha vahim. Onlar sadece Müslümanlardan değil tüm diğer inanç mensuplarından da nefret ederler. Onlar sadece Arapları değil, diğer tüm milletleri de dışlarlar. Onlar sadece Filistin’e değil, tüm Arz-ı Mev’ud topraklarına hâkim olmak isterler. Eğer şu an bize doğrudan ilişmiyorlarsa, bu sadece ve şimdilik sıramız gelmediğindendir.