Din Vatan ve Millet uğrunda mücadele edenlerin içinde daima hasbiler ve hesabiler olmuştur! Ve Kıyamete kadar da olacaktır!

Yani hiçbir menfaat beklemeden mal ve canlarını fadaya hazır gönül erleri HASBİLERle, çıkarları için koşan ve sadece sinekler gibi Mal ve Makamlara konan hesab adamları HESABİler!

Tartışmasız Liderlerimiz Peygamberlerin bile çile dönemelerinde yalnız hasbiler var iken, iktidarlarının  ganimet dönemlerinde saflara hesabiler de katılmışlar!

Sevgili Peygamberimizin çile ve işkence dolu Mekke’deki davet ve tebliğ döneminde hesabi kişi bulamazsınız!

O dönemde Müslümanların Safında gözümek demek, bedel ödemek yani dayak yemekti.

Hesabiler o dönem niçin gelsinler ki?

Çünkü dayak yemek var! Kaymağın yağını yemek yok ki!

Ama Sevgili Peygamberimiz ve hasbi Ashabının Medine döneminde hesabiler ne büyük fitnelere sebeb oldular!

Bedir, Uhud gibi Dinimizi ve Devletimizi koruma Savaşlarının tamamında Mücadeleyi sabote ettiler.

Müslümanları yarı yolda bıraktılar!
Kimi hesabiler de Feto gibi Düşmanların saflarına katıldılar!

Her Zaferden sonra da utanmadan, “Size; evlerimizin emniyeti yoktu onun için katılamadık ve biz de siz yokken Medine de nöbet tuttuk çoluk çocuklarınızı koruduk, bize de ganimetlerden (imkanlardan) verin” dediler!

Müslümanlar, bu Münafıkların fitne fesadından çektikleri manevi eza ve cefayı Mekke Dönemindeki müşriklerden bile çekmemişlerdi!

İfk hadisesi gibi iftira, şantaj ve zorluk günlerinde kaçmak gibi tuzaklar hep bu hesabilerin nifaklarıydı!

Hz. Ömer (r.a)’in Şehadetine kadar başarılı olamayan ve arzuladıkları mal ve makamlara konamayan bu hesabiler Hz. Osman (r.a) İktidarında yaşlılığından ve aşırı merhametinden yararlanarak getirildikleri makamları kullanarak fitne ve fesadın kapısını açmayı başardılar!

Hem de Fetö vb. grublar gibi elde ettikleri mal ve makamlar eliyle bu ihanetlerini acımasızca yaptılar!

Ve önce kendilerini bu makamlara getiren Hz. Osman (r.a)’ı şehid ettiler!
Sonra Cemel Vakasını tezgahlayarak Sahabeyi bile birbirine savaştırdılar!

Sonra Muaviye’nin etrafını saran hesabiler Sıffın Savaşındaki korkunç tezgahlarından sonra da bizzat İlmin Kapısı, Allah›ın Arslanı Hz. Ali’yi kendi hesabi askerleri Harici zındıkalarına şehid ettirdiler!

Hasbiler; makamlara talib olmadılar!

Hesabiler; makamları elde etmek için devamlı hesab içinde oldular! Ve makamlarla mallarına mal kattılar!

Hasbiler; darlık, yokluk zamanında gözükürler ve hatırlanılırlar!

Hesabiler; Medine hurmalıkları gözükünce yani zaferden sonra gözükürler! Darlık zamanında sıvışırlar!

Hasbiler; Silahlara göğüslerini siper, Tanklara da Cesetlerini takoz yaparlar!
Hesabiler; Sokağa çıkacakları saatin hesabını yaparlar!

Sis bulutlarının ve zulüm karanlıklarının bitmesini beklerler!

Hasbiler; Beraber yürüp, beraber ıslandıkları yollarda vefasızlığa uğrasa da Öncülerini asla terk etmezler! Çünkü Din, Vatan uğruna sırf Şehadeti umarak Allah rızası için  yürürler! 

Hesabiler; Yollarda yürümediklerinden hiç ıslanmadan ve utanmadan hasbileri tasfiye ettirerek mal ve makamlara ulaşırlar!

İşte 15 Temmuz!

Tıpkı daha evvel AK Partisindeki hesabi AKP’liler eliyle tasfiye ettirdikleri  hasbi kadroların yokluğundan yararlanarak İktidarımıza ve Devletimize hazırladıkları sinsi Şeytani bir tuzaktı!

Ama bu tuzağı yine Prof. Varank, Ömer Halis, Muhammed Fazıl gibi hasbiler bozdu elhamdulillah!

Hiçbi beklentisi olmayan varoşların sakinleri hasbiler Ordusu Allah’ın görülmeyen Ordusuyla el ele gönül gönüle vererek; hesabi şaytanların planlı, silahlı, uçaklı tanklı orduların hesabilerin hesablarını altüst ettiler elhamdulillah!

Hesabi Münafıklar yenildi! 

Hasbi Muvahhidler kazandı elhamdulillah!

Ama korkarım siperlerinde suskun pusuda bekleyen yeni hesabiler; yeniden hasbilerin gönüllerini kıracak şekilde mal ve makamları işgal edeceklerinden endişelerim var!

Onun için İktidar partisi, içindeki AKP’li hesabileri acele temizlemesi ve yolda beraber yürüdükleri hasbi kadroları yolda buldukları hesabilere tercih etmesi İmani, Vicdani ve İnsani görevleridir!

Bakalım tüm kadrolaşmalarda, İlçe ve İl Kongrelerinde çok özlediğimiz bu Hak, adalet, ehliyet, emanet, sadakat ve vefa değişimini görebilecek miyiz!?

Bizleri hep arkadan hançerleyen hesabileri kovup, unutulsalar da ve kovulsalar da her zaman ve şarta çekinmeden destekçilerimiz olan hasbi kardeşlerimize kavuşabilecek miyiz!?

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah (c.c), Bizi daim Hasbi Kullarından eylesin!

Paraşüt ekibi Hesabilerden de bizi daim uzak eylesin!

Amin.

Tatil olması dileğiyle Cuma bayramımız mübarek olsun!  

Selam, sevgi ve duayla..