"Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" döviziyle toplanan G20 Zirvesi'nin deklarasyon metni, 'Yeni Dünya düzeni'ne hizmet eden birçok küresel dayatmayı içeriyordu.

Yılmaz, bu dayatmalara dikkat çekerken önemli uyarılarda da bulundu.

Şevki Yılmaz yazdı: Asım'ın beklenen neslini yetiştirmek! Şevki Yılmaz yazdı: Asım'ın beklenen neslini yetiştirmek!

Yılmaz, G20'nin temasına dair şifreleri de okurlarının takdirine sundu:

  • Geçen Hafta Hindistan’daki G20 zirve toplantısında Siyonistler yine ihanetlerini Tek Dünya! Tek Aile! Tek Gelecek! sloganlarıyla zırvaladılar!
  • ''TEK DÜNYA'' dedikleri Tek Devlet İsrail!
  • ''TEK AİLE'' dedikleri İsrail’den başka her ferd ve aile tahrip ve tahrif ettikleri Tevrat’a göre sadece Yahudilerin kölelerdir!
    Yahudi olamayan tüm İnsanlar Yahudilerin müsaadesi kadar yerler, evlenirler ve yaşarlar! Onlara göre bir tek aile vardır onlar ve onlara tabi olanlar.
  • ''TEK GELECEK'' dedikleri Yeni Dünya Düzenini kurma adına İsrail İmparatorluğunun kurulması hedefi için yukarıda sadece bir kısmını sıraladığımız ihanetlerinin gerçekleşmesinin geleceği için çalışmaktır!

Yılmaz, söz konusu küresel çağrılara karşı  "İç ve dış gündemlerle çok zor durumda olduklarını bildiğimiz İktidarımıza ve Reisimize uyarıcı tavsiyelerimizle hatta bu tip dayatma kanunlara Meclis'te RED oyu vererek gücümüz yetmediğinde gerek siyasi partiler ve gerekse STK'lar ve vatandaş biraraya gelip Anayasa Mahkemesine itiraz ederek destek olmalıyız!" uyarısında bulundu.

Gizlenen asıl gündem! Makale: Gizlenen asıl gündem!