06.07.2018, 16:01

Madde Bağımlısı Kadrolara Dikkat!

Tüm dünyanın ezilen ve sömürülen halklarının umudu haline gelen Türkiye’miz seçimini yapmış, sistemini değiştirmiş, liderine olan güvenini yenileyerek emin adımlarla yoluna devam etme kararı almıştır. Bu süreçte; gerek oluşturulacak kabinede görev alacak Bakanlar ve gerekse kongreyle yenilenecek AK kadroların doğru isimlerden oluşturulması tabiî ki tarihi önemdedir. Bu duruma bir katkı olması mahiyetinde olduğunu düşündüğümüz 23 Şubat 2018 tarihli “Madde Bağımlısı Kadrolara Dikkat!” başlıklı yazımızı önemine binaen tekrar ilginize arzediyoruz.

Bir ülke için en büyük tehlike nesillerimizin uyuşturucu bağımlılığı tehlikesine karşı tedbir almayan iktidarlar ve bürokrasi içindeki madde bağımlılarıdır!

Bunlar uyuşturucu bağımlısı değil, mal ve makam bağımlılarıdır!

Biz, madde bağımlısı deyince sadece esrar, eroin vs. uyuşturucu kurbanı mazlum gençler aklımıza geliyor!

Bu mazlum gençlerimizin asıl katilleri; mal ve koltuk bağımlısı olan madde bağımlılarıdır!

Bu malkolik ve makamkolik madde bağımlıları siyasetin içinde olduğu gibi bürokrasinin içinde de hâlâ ihanetlerine devam ediyorlar!

Hâlâ bu madde bağımlısı hesabî kadrolar maalesef yeterince tasfiye edilmemiştir! Din ve Vatan aşığı mana bağımlısı hasbîleri ezmeye, dışlamaya devam ediyorlar! Bu madde bağımlıları şeytanı aratmayacak hile ve ayak oyunu entrikalarla partilerin teşkilatlarında önemli görevleri kaparlarken, meclisimizde ve bürokrasimiz içinde hâlâ arz-ı endam ediyorlar!

Mal ve makamlar onlar için insanlığın huzur ve mutluluğuna vasıta değil, kendileri ve avaneleri için birer çıkar gayesi haline dönüşmüş durumda!

Bu maddeperestler; 

Mal ve makamları ateşten gömlek birer emanet göreceklerine hayatın gayesi sanırlar!

Sineğin kanadı kadar değeri olmayan mal ve makamlara bağımlılık uğruna öz kardeşlerini bile mağdur ederek zulüm yapmaktan zevk alırlar!

Bu madde bağımlısı kadrolar; umumun menfaatini, hususun menfaatine tercih edeceklerine, bir avuç mutlu ve putlu azınlığın çıkarlarını umumun faydasına tercih ederler!

Kardeşlerine kuyu kazmaktan, ayak oyunu yapmaktan zevk alırlar! Yalan, iftira ve şantaj huylarıdır! Adeta meslekleridir! Mal ve makamkolik madde bağımlılarının tarikatı, mezhebi ve partisi çıkarlarıdır! Daha çok iktidar bahçesinden otlanırlar!

Onları ayıklamak ve temizlemek çok zordur!

Bukalemun gibi renkten renge, şekilden şekile girerler! Dalkavuklukta ustadırlar! Liderleri değil onların şahsında çıkarlarını alkışlarlar!

Mal ve makam ellerinden gidince, uyuşturucu bulamayan alkolik ve  esrarkeşler gibi her tarafa saldıran şizofren bir hastaya benzerler!

Dün alkışladıklarını çekinmeden yuhalarlar hatta Sadettin Köpek gibi ellerine fırsat geçse, lideri devre dışı bırakmak için iç ve dış ihanet merkezleriyle işbirliği dahi yapmaktan çekinmezler!

Devletimizin, iktidarımız eliyle güçlenmesini istiyorsak; hak ve adaleti “çıkarları için uygulattırmak istemeyen” bu madde bağımlılarını görevlerinden arındırmalıyız! Ve nefsimizden başlayarak hepimizi maneviyat bağımlısı yaparak mutlaka tedavi ettirmeliyiz!

Tarih boyu Emevi gibi kısa ömürlü devletler, içindeki “ahiretin hesap gününden korkmayan” madde bağımlısı, çıkarcı, menfaatperest, hasta kadrolar yüzünden çökmüştür!

Cihan Devleti Osmanlı’nın çöküşü de bu mal ve makamkolik madde bağımlısı ehliyetsiz, liyakatsız ve sadâkatsız kadrolar yüzünden olmuştur!

Tarihe iz bırakmış liderlerin en tehlikeli suikastçılarının da, etrafındaki bu mal ve makam tiryakisi, madde bağımlısı dalkavuklar olduğunu asla unutmayalım!

Ülkemizin dört bir yanının iç ve dış düşmanlar tarafından işgal edilmek istendiği bu Büyük Milli Mücadelemiz olan İstiklal Savaşımızda Allah’tan (cc) yardım ve zafer istiyorsak mal ve makam aşıklarını acilen heryerden tasfiye etmeliyiz!

15 Temmuz direniş mücadelesinin din ve devlet aşığı, mâna bağımlısı direnişçi kahramanlarını her yerde görevlere getirmeliyiz!

Din ve vatan fedaisi maneviyat bağımlısı hasbîleri, zoru ve sıkıntıyı görünce kaçan madde bağımlısı hesâbilere acilen tercih etmeliyiz! Çünkü maneviyat bağımlıları şehadet tiryakileridir!

Mal ve makamları tüm insanlığın zulüm ve zalimlerden kurtuluşu için basamak gören, araç gören ehil, emin ve sadık hasbî kardeşlerimizdir! Atılsalar da, itilseler de, unutulsalar da pireye kızarak vatan yorganını asla yakmazlar!

Mağdur dahi olsalar, ağaç kabuğu yeme pahasına; liderine ve devletine asla isyan etmezler! Özel kalemde bekletildiği için kızan, devrinin Mekke müşrik iktidarının başkanı Ebu Süfyan’a Hz.Ömer (r.a)’in “Tabii ki bekleyeceksin, çünkü bu makama girme ve dertlerini dinleme önceliği muhacir ve ensarındır!”cevabı beraber yürüyüp beraber ıslandığımız ilklere sahip çıkmamız ve hasbîlerle kadrolaşmamız için hepimize ders ve küpe olmalıdır!

Yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerimizde ne acı ki hesâbilerin, hasbîleri nasıl dışlamaya devam ettiklerini hayretle ve ibretle şahid oluyoruz!

Sınırlarımızda mana bağımlısı milletimizin maddi ve manevi destekleriyle devam eden ve edecek olan hasbîlerin savaşı, yaklaşan seçimlerin  ganimetkolik madde bağımlısı adayların eliyle hezimete dönüştürülmesinden korkuyorum!

Bu her dönem üşüşen maddeperest hesâbi kenelerden kurtulmanın tek yolu, hasbî  tabanın üyeler çapında adayları tespit seçimidir! Tavanının her zaman yanında olan hasbî tabana güvendir! Zira, tabanın adayı tabana, tavanın adayı tavana hizmetkar olur!

Önce nefsimize, sonra hepimize; imanî ve ihvânı bu uyarı ve tavsiyelerimizi elimizle ve dilimizle yapmaya devam ediyoruz! Ve edeceğiz İnşallah! Allah (c.c), korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail kılsın! Etrafımızdaki madde bağımlısı ehliyetsiz, liyakatsız ve sadakatsiz hesâbi dalkavukları uzak, ehil, emin ve sadık din ve vatan bağımlısı hasbîleri yakın eylesin!

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@