Bir sürü  anket ve hepsi yarış  halinde. Yarış  ve rekabet güzel  aslında  ancak bu anket şirketlerinin  hiç biri halk için  çaba ortaya koyma derdinde değil.  Ya mevcut  yönetime  yakın  yada muhalif.

Oysa halk hangi liderin  ve ona bağlı  kadronun olmasını  hep belirli  şartlara  bağladı.  Halk seçtiklerini  hep uyardı.  Uyarıları  dikkate alanlara  destek olurken;dikkate almayanları bazen tatlı sert ,mesajın hiç alınmadığını  görünce ise bir daha   mesaja dahi gerek kalmayacak şekilde  cezalandırmayı tercih  etmiştir  hep.!

Güçlü  Sistem-İlkesel Duruş -Güçlü Lider

1. Sosyal dengeyi gözetmeyen adaleti aşk  edinmeyen, alçak  gönüllü  olmayan, geldiği  yeri  unutan her liderin ve kadroların  tarih sahnesindeki yerini  görmemek için duygusal yetkinliğinide yetirmiş  bir   ama olmak gerek.

Bilim, tecrübe ve liyakat ışığında sistem kurmalı, sistemin prensiplerle işlerliğini sağlamalı. Sistem %70, prensipler %20, liderlik %10.

2. Sistemi inşaa  etmek ve kurallara bağlı  ilkesel bir duruşa  sahip olmak yetmez. Uyumu sağlamak  önemli.   Halk bazen  tepki koyabilir. Halkı  susturmak enerji birikimini olumsuz manada tetikler.  Tüm  yöneticilere , danışmanları  tarafından volkanik bölgelerdeki patlamalar nasıl  olur ile ilgili  sosyolojik gerçekliği  hatırlatacak  düzeyde  bir sunum mutlaka hazırlanmalıdır.

Yönetim olarak; hizmet için konulan sistemin işlemesini sağlayan, teşkilat olarak halka hizmeti gerçekleştiren, halk ile kurum arasında oyunbozan değil belki fedakârca davranıp halk ile kurumu buluşturan olmalıdır. Başkan ise halk, teşkilat ve kurumu beraberce yöneten orkestra şefi olmalıdır.

“İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa, kıyamete kadar bu suyun kıyılarını bekleriz.”                                                                      

Arif Nihat Asya

“Hayatta öğrenilmesi en zor şey, geçilecek ve yakılacak köprüleri birbirinden ayırt edebilmektir.”            

David Russel

“Bilginlerle beraber düşünmeli, halkla beraber hareket etmeli.”      

Berkley

3. Yönetimde prensipler hâkim olmalı ve bu prensipler daima kontrol edilmelidir.

Yönetim  duygular  ile  değil  prensipler ile idare edildiği zaman güç  kazanır. Bugün  yaşadığımız  en temel sorun bu değil  midir?

Bağlayıcı  bir anayasal düzen  yok. Suç  ve ceza, başarı  ile ödül  mekanizması  oluşturulmadığı için sürekli  bir endişe  hali.

Din- vicdan özgürlüğü, kültürel  özgürlük...kesin kurallar ile garanti altına alındığında  toplumsal kaygılar  son bulur. Toplumsal kaygılar  son bulduğu  zaman siyaset :

a) Ekonomik ilerleme ve yeni yatırımlar (ulaşım, iletişim, tarım-hayvancılık ,sanayi hamleleri)

b)Eğitimde  yapılacak yatırımlar,

c)Teknolojik ve bilimsel yatırımlar,

d)Savunma sanayinde yapılacak  yatırımlar,

e)Sosyal adalete uygun bölüşüm  programları...

Üzerinden  şekillenir.

Bu halkın: Anayasal güvenceyi  sağlayacak  bir kahramana ihtiyacı  var.!!

Bir bireyi: Dini inancı, dili,rengi,ırkı  ve devletin bölünmez bütünlüğünü  bozmadığı  sürece  sahip olduğu  düşünce  dünyasından  dolayı  aşağılamak  en yüksek  cazalar  ile yanıt  bulmalı ki haddini aşmak  olmasın.  Ülkemde  hala gerici kavramının  kullanılması,  dini kıyafetlerin  sürekli  gündem  olması, dil, ırk  ve mezhep  ile ilgili  aşağılanma  nasıl bir trajedidir? Nasıl  bir zulümdür?

Stephan Covey’e göre 4 prensip: “Güven, Eşitlik, Doğruluk, Ahlâk.”

4. Sistemin çıkmazlarını  ortaya koymak.

4. Murat dönemini çoğu  kişi okumuştur  okul yıllarında. Başa  geçer  geçmez  yaptigi ilk iş:  Islahat raporları hazırlatmak olmuş.  Yapılacaklar  önceden  tespit edildiğinde  verimlilik kaçınılmaz  olur. Haftalık, aylık  ve yıllık  raporlar  işlevselliği  artırır.  Özellikle sistemin bütün birimlerine yönelik , iç yapılarını, işleyişlerini, yanlışlarını ve noksanlarını tetkik edip , varsa eğer sorun, bunlardan  nasıl kurtulacağına yönelik  isabetli bir rapor hazırlamak veya hazırlatmak,  ortaya koymak ve buna göre hareket etmek başarıyı  kaçınılmaz  hale getirtir.

Hastanın hastalığı bilinmeden ilaç verilmez, verilirse fayda yerine zarar verebilir.

5. Sistemin istişare ile denetimi  kuralsızlıkları ortadan kaldırır.  En azından  en minimal seviyeye düşürür. Lider herkese güvenir  ama aynı zamanda  kimseye güvenmez. Her birim ile ayrı  ayrı  görüşmeler  esastır.  Her birimin bir ayrı icra kurulu olmalıdır ki sistemsel  denetim güçlü  olabilsin. Bu durum çok zor olmasa gerek.! Danışmanlar üzerinden  bir sistem beraberinden birden çok sorunu derinlikli tetikler. Tebdil-i kıyafet  nedir  sorusunu yeniden sormak gerekiyor.  Anlaşılmayan  her bilgi ezber özelliği  dışından  bir şey  ifade etmez.

Lider her hafta belli olmayan bir gün ve özellikle de sabah ilk saatte sistemi kontrol etmelidir. Lider önceden o birimler hakkında detaylı bir bilgi sahip olmalıdır ki ne soracağını bilebilsin.

Bildirmeden ve yapabilecek seviyeye ulaştırmadan iş ve başarı istemek yanlıştır.Bunun çaresi, öğretmek ve eğitmektir. Zira öğretim olmadan eğitim olmaz, eğitim olmadan da öğretim kalmaz.

“Gerçek adam görevini, küçük adam çıkarını düşünür.”

 King Dize

6. Kamuoyu anketleri  zorunlu bir kurala  dönüştürülmelidir.  Demokrasi kamuoyu yoklamaları  ile fayda veren bir sisteme dönüştürülebilir.  Aksi taktirde sadece seçim  dönemi  halkı  dikkate almak halka rağmen  demokrasi  olur. Oysa halk için  olan demokrasi, değer  katar ve  güçlendirir.  Kamuoyu yoklamaları  halkın  tepkisini  hayırlı  bir şekle  yönlendirmede  en etkili silahtır.  Halk isyanlarının  olduğu  tüm  yönetimler  incelendiğinde  halktan uzak olmak ve halkı  dikkate almamak  temel  sebeptir. Danışmanlık  üzerinden  idare sorunlardan kaçıştır.

Ahilik teşkilatını  incelemek çok mu zor?

Tebdil-i kıyafet  anlayışını  derinlikli incelemek  çok mu zor?

Kamuoyu yoklaması  işte  bu sorunlara temel çözümleyici olur.

Her lider ve kadrosunun  unutmaması gereken en temel gerçeklik:

Siyaset halk için  yapılır.   Oy veren vermeyen  herkese hizmet  zorunluluktur.  Ayrıştırmak  ve gruplaştırmak   suçtur  ve bunun sonucundan herkes payına  düşeni  mutlaka alır.!

Yasasin tam bağımsız  güçlü  Türkiye.