Toptan sarılalım yüce Kuran'a şiiri sözleri:

Toptan sarılalım yüce Kur'ana,
Çünkü rahmet inmez ayrı durana,
Müminler İslama karşı durana,

Biraz öfkelenip kafayı taksa,
Esir mi olurdu mescidi aksa,

İslam toprakları oldu kan gölü,
Akan bütün kanlar Hak için aksa,

Esir mi olurdu mescidi aksa,

Bulunmaz mı çare, nedir bu illet,
Böyle hayat sürmek ne büyük zillet,
Müslümanım diyen bu kadar millet,

İslam gözü ile kendine baksa,
Esir mi olurdu mescidi aksa