Liseli bir Danışmanım yanıma geldi oturdu. Fakat kafası allak bullak olmuştu. Nezaketen sordum, kafasının çok karışık olduğunu, neredeyse kafayı yemek üzere olduğunu söyledi. Sebebini sorduğumda ise okuldan geliyorum, bugün din kültürü dersi vardı. Din kültürü öğretmeni derste bütün kâinatı yaratanın ve yönetenin Allah olduğunu söyledi. İnsanları, hayvanları, bitkileri Allah'ın yarattığını söyledi. Daha sonra biyoloji dersine girdik. Biyoloji öğretmenimiz ise canlıların yaratılışını anlatırken, hepsinin evrim sonucunda meydana geldiğini ve sürekli evrilerek günümüze kadar geldiklerini, bundan sonra da evrimin aynı şekilde devam edeceğini söyledi. Beni şaşırtan ise ilk insanın maymun olarak yaratılması ve değişe değişe günümüzdeki insana evrildiği bilgisiydi. Ben hocama ilk insanın peygamber olduğunu Din Kültürü öğretmeninin bize söylediğini anlattım. Öğretmenimiz buna karşı çıktı. İlk insanın maymun olduğunu ve bütün bilimsel çalışmaların evrimi desteklediğini söyledi. Bilimsel çalışmalar deyince ben sustum. Ama yıllardır hem annem babam hem de din kültürü öğretmenim ilk insanın bir peygamber olduğunu bana anlatmıştı. Hangisi doğru? Kafayı yemek üzereyim demişti.

Yıllardır bilimi ideolojiye kurban eden bir kesim vardır. Darwin teorisi referans alınarak insanın Evrim sonucu günümüze geldiği ve ilk atalarının maymunlar olduğu bilgisi evrimci daha ötesinde ateistlerin dayanak noktası olmuştu. Oysa ne buldukları maymundan geldiğine kanıt olarak gösterdikleri müze kafatası ne de dayanak noktası olarak aldıkları Evrim ağacı bilimsel anlamda hiçbir karşılığı yoktu. Lakin ateistlerin en iyi yaptığı iş olan cerbeze, algı yönetimi ve manipülasyon ile Darwinizm’i yani evrimi ve ateizmi günümüze kadar getirdiler. Bu da neslimizi inançsızlığa götüren bir etken oldu.

Bilim ve din(İslâm) asla birbiriyle çelişmezler. İki türlü kitap vardır. Biri ayet-i tekviniye yani kâinat kitabı diğeri Kuran-ı Kerim’dir. Dolayısıyla bütün kâinat ayeti tekviniye olması sebebiyle zaten bilimin temelini teşkil etmektedir. Din ve bilimi birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ancak ateistler ve evrimciler ideolojilerine bilimi kurban ederek dinden koparmaya çalışıyorlar.

Ateistler ve evrimciler mesela insanın elini, elindeki damarları, kanı hatta deriyi incelemenin bilimsel olduğunu kabul eder. Lakin eli yaratanı bilimsel kabul etmezler. Bu şuna benzer: Sanatı kabul edip, sanatçıyı inkâr etmek, kitabı kabul edip yazarı inkâr etmek. Yani yaratılan kâinatı kabul edip yaratanı inkâr ediyorlar. Bu ise akla ve bilime aykırıdır.

İşte bu kesim bilime en büyük zararı vermektedir. Bilimi kendi ideolojilerine kurban ederek özünden koparmaktadırlar. Bunu gören inançlı bilim adamları bilime özüyle anlatıp bu ateist grubun elinden bilimi kurtarmak ve insanlığa faydalı hale getirmek sebebiyle "Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongreleri" başlattılar. Bilim ideolojiden öte, hakikate hizmet ederse insanlığa faydalı olur. Ama kör ideolojilere kurban edilirse ancak insanlığa zarar verir. Uluslararası bilimler ışığında yaratılış kongreleri hakikat üzere bilimi insanların hizmetine sunmaya çalışmaktadırlar.

Bediüzzaman hazretleri tabiriyle; "Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit; birincisinde taassub, ikincisinde hile, şübhe tevellüd eder" (Münazarat - 86) hakikatiyle din ve bilim bir bütündür.

Uluslararası bilimler ışığında yaratılış kongreleri 7.si bu sene Bitlis Eren Üniversitesinde 19-21 Ekim 2023 tarihinde yapılacaktır.

Davetli Konuşmacılar arasında Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Âdem Tatlı, Prof. Dr. Şener Dilek, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Prof. Dr. Kazım Uysal, Prof. Dr. Ömer Akın, Prof. Dr. İlkay Erdoğan bulunmakla beraber ulusal ve uluslararası düzeyde alanında yetkin çok sayıda bilim adamı  yer alacaktır.

Kongre Konuları

-Fen bilimleri

-Din bilimleri

-Sosyal bilimler

-Ders kitapları müfredatı

-Yazılı, görsel, sosyal medya, olarak belirlendi.

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr.

Yusuf SANCAK     (Kongre Başkanı)

Bitlis Eren Üniversitesi

Prof. Dr.

Koray KÖKSAL (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Bitlis Eren Üniversitesi

Prof. Dr.

Abdulhak Halim ULAŞ

Prof. Dr.

Adem DURSUN

Prof. Dr.

Ahmet Zafer TEL

Prof. Dr.

Ali ALAŞ

Prof. Dr.

Ali Osman BELDÜZ

Prof. Dr.

Atila DOĞAN

Prof. Dr.

Ekrem KÖKSAL

Prof. Dr.

Fatih SATIL

Prof. Dr.

Fevzi ÖZGÖKÇE

Prof. Dr.

Hasan AKAN

Prof. Dr.

İhsan Güngör ŞAT

Prof. Dr.

Köksal PABUÇCU

Prof. Dr.

Murat ÜNAL

Prof. Dr.

Orhan ERDOĞAN

Prof. Dr.

Şahmurat ARIK

Prof. Dr.

Veysel GÜLLÜCE

Doç. Dr.

Ahmet KAVLAK

Doç. Dr.

Kasım TAKIM

Doç. Dr.

Mehmet GÖKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi

İbrahim ÇEMBERLİTAŞ

Opr. Dr.

Selçuk ESKİÇUBUK

Uzm. Psk.

Adnan KALKAN

 

 Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

Prof. Dr.

Abdulhak Halim ULAŞ

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr.

Adem DURSUN

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr.

Ali ALAŞ

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr.

Ali Osman BELDUZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr.

Atila DOĞAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr.

Cihat YAŞAROĞLU

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr.

Ekrem KÖKSAL

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Prof. Dr.

Ercan KAYA

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr.

Fatih SATIL

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr.

Fevzi ÖZGÖKÇE

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr.

Hasan AKAN

Harran Üniversitesi

Prof. Dr.

Hasan ÖZÇELİK

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr.

İhsan Güngör ŞAT

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr.

Köksal PABUÇCU

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Prof. Dr.

Mehmet ÇİFTÇİ

Bingöl Üniversitesi

Prof. Dr.

Murat ÜNAL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr.

Necdet ÇAĞIL

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr.

Orhan ERDOĞAN

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr.

Osman ÇAKMAK

İstanbul Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr.

Rahmi KASIMOĞULLARI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr.

Sebahattin BAYRAM

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr.

Şadi EREN

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr.

Şahmurat ARIK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr.

Şükrü Hakan ATALGIN

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr.

Veysel GÜLLÜCE

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr.

Yunus ÇENGEL

University of Navada

Prof. Dr.

Yunus Emre GÖRDÜK

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr.

Ahmet Zafer TEL

Iğdır Üniversitesi

Prof. Dr.

Zekeriya ALTUNER

Emekli

Prof. Dr.

Zeki EKER

Emekli

Prof. Dr.

Erhan PİŞKİN

Dicle Üniversitesi

Doç. Dr.

Kasım TAKIM

Harran Üniversitesi

Doç. Dr.

Mehmet GÖKTAŞ

Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr.

İbrahim ÇEMBERLİTAŞ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr.

Mehmet Fatih ORHAN

American University of Sharjah

Dr.

Rosseni DIN

University Kebangsaan, Malaysia

Dr.

Sujiat ZUBAIDI

University of Darussalam Gontor

Dr. 

Susilorini SUKAMTO

University Islam Sultan Agung, Indonesia

Uzm.Dr.

Selçuk ESKİÇUBUK

Emekli

Psk. Uzm. 

Adnan KALKAN

Yürütme Kurulu

Doç. Dr.

Ahmet ÖZDEMİR (Yürütme Kurulu Başkanı)

Bitlis Eren Üniversitesi

Doç. Dr.

Kubilay DEMİR

Doç. Dr.

Vedat TÜMEN

Doç. Dr.

Veysel ERAT

Doç. Dr.

Musa TURŞAK

Doç. Dr.

Mehmet ALTIN

Dr. Öğr. Üyesi

Cihan ÖNEN

Dr. Öğr. Üyesi

Edip YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi

Ferhat KAYA

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Zakir SARIKAYA

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Ali SEVGİ

Dr. Öğr. Üyesi

Nurullah İRVEN

Dr. Öğr. Üyesi

Şerafettin OKUTAN

Öğr. Gör.

Erhan DİNCER

Öğr. Gör.

Mahmud TEKİN

Öğr. Gör.

Nurten Ebru ÖZDEMİR

Arş. Gör.

Esra Nur TUNÇ

Danışma Kurulu

Prof. Dr.

Âdem TATLI

Prof. Dr.

Ferit İZCİ

Prof. Dr.

İsmail KOCAÇALIŞKAN

Prof. Dr.

Kazım UYSAL

Prof. Dr.

Nevzat TARHAN

Prof. Dr.

Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU

Prof. Dr.

Selahattin ÇELEBİ

Sekreterya

Dr. Öğr. Üyesi

Kerim ÖZBEYAZ

Arş. Gör.

Cevat DOĞMAÇ

Arş. Gör.

Yakup DİLBİLİR

Arş. Gör.

Yunus AKYÜZ

Akademisyenlere çağrı!

7. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi'ne" bildiri göndermek isteyenlere, özet gönderme son tarih 22 Eylül 2023, değerlendirme son tarih 25 Eylül 2023 tarihidir.

Tam metin gönderimi 1 ekim 17 Kasım 2023'tür.

Ayrıca Bitlis'te bulunan Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar özellikle gençlerin katılımını sağlamaları rica olunur. Gençlerin inançsızlık, bataklığında kıvrandıkları şu süreçte bilimler ışığında yaratılış kongreleri zihinleri bulandıran inançsızlığa sebep olan birçok soru ve soruna cevap ve çözümdür. Gerek eğitimcilerin gerek akademisyenlerin ve özellikle gençlerin katılımını sağlamaya çalışmalıyız. Nesli İhyâ Medeniyeti İnşa mefkûremize ulaşmanın bilimsel çabası olan uluslararası bilimler ışığında yaratılış kongrelerine bekleriz. Ayrıntılı bilgi için https://www.beu.edu.tr/diger/kongre-sempozyum/vii-uluslararasi-bilimler-isiginda-yaratilis-kongresi takip edebilirsiniz.

Adnan Kalkan
[email protected]
Twitter: @adnankalkan01
YouTube: Adnan Kalkan