25.03.2020, 19:11

Vallahu Hayru'l Makiriin

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
"Ve mekeru ve mekerallah vallahü hayrul makirın."
"Düzene koyuldular, Allah da düzenlerine karşılık cezalarını verdi. Allah, düzencilere ceza verenlerin hayırlısıdır."
Hep oyunlar oynadılar,hep tuzaklar kurdular.Yazının başlığını oluşturan Ayet-i kerimenin sahibinin sözünü ,ya bilgisizliklerinden ya da Firavun gibi güç hastalığına tutulma problemlerinden dolayı unuttular.Unuttukları için de hep yanıldılar.
Yanıldıklarını, bundan dolayı yenildiklerini ve yenileceklerini "Kâinatın Sahibi" hep bildirdi; ''Oku'' emrine, "düşünmez misiniz,akletmez misiniz?" emrine muhatap olma şerefine nail olunmuş ,bu şereften bihaber olan gariplere,biz zavallılara.
İşte, bundandır ki burada problem olan zalimler yığınından öte,bu kutsal mesajın temsilcilerinin bu mesajdan habersiz oluşları. Öyle bir habersiz oluş ki:korku ayaklarına sinmiş ve tüm oyunlara malesef kurban olmuş ya da edilmiş durumdalar ve böyle devam ederse nice Suriye,nice Irak,nice Afganistan, nice Filistinlerimiz olacak.
Oyunları:
1.Kardeşi Kardeşe Kırdırtma Oyunu.
Tarih boyunca sayısız örneklerini yaşadık. (İslam devletlerinin kendi aralarındaki savaşlar,mezhep çatışmaları,İslam ülkelerindeki kardeşlik hukukuna aykırı eşitsizlikler sonucu planlanan ayrılıkçı ayaklanmalar...vb)
İslâm düşmanlarının "en dehşetli oyunu" Müslümanları birbirine kırdırmaktır. Maalesef tarih boyunca bunu çok yaptılar.
Hep birlikte Allah'ın ipine -kitabına, dinine- sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun -bu- nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz.(3:103)
2.Rızık İle Korkutma.
Dış borçlar, IMF,Dünya Bankaları,bilmem kimin planları...
Ve bu argümanlar ile denetim altına alınan ,kullanılan Müslümanlar.
Allah dilediğine rızkı genişletir, dilediğine daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinip,şımardılar. Oysa dünya hayatı ahiret yanında basit bir faydalanmadan başkası değildir. (13:26)
Nice canlı vardır ki, kendi rızkını taşıyamaz. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O, -işiten ve dualara icabet eden-Es-Semi’ -her şeyi bilen- El-Alîm’dir. (29: 60)
De ki: “Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kimdir?” De ki: “Allah’tır! Biz veya sizler ya hidayet üzere ya da apaçık bir sapıklık içerisindeyiz. Birimiz hidayet üzereyse, öteki mutlaka sapıklık içinde olmalıdır. Ben, Rabbimden bir hidayet üzere olduğuma göre, geriye tek seçenek kalmaktadır.” (34: 24)
3.Musibetler İle Korkutma.
Bugünlerde yaşadığımız Korona Virüs ve bu mihverde gelişen olaylar ,işitilen sözler insanın içini titretiyor.Bu kadar mı Allah'tan uzaklastık diyorum, sen bize merhamet et Ya Rab !!
Bize sormayacak mı yoktan var eden?
Hani ben sizin Rabbinizdim? Hani iman etmiştiniz ? Her şeyin benden geldiğine ve geleceğine inanıyordunuz !
Cevabımız ne ola ???
Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalar; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa "Bu Allah’tan" derler, başlarına bir kötülük gelince de "Bu senden" derler. "Hepsi Allah’tandır" de. Ne oldu bu adamlara ki bir türlü sözü anlayamıyorlar!
(Nisa-78)
Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter.(Nisa-79)
Ve ben diyorum ki gelin hep birlikte öncelikle:
1.Ve mekeru ve mekerallah vallahü hayrul makirın.
Düzene koyuldular, Allah da düzenlerine karşılık cezalarını verdi. Allah, düzencilere ceza verenlerin hayırlısıdır.
2.La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.
Senden başka ilah yoktur. Sen eksikliklerden uzaksın ve yücesin. Ben zalimlerden oldum!
Düşünebilen Şehirler İnşa Edeceğiz İnşallah.
Selam ve dua ile.

Yorumlar (3)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@