Global resetçilerin pek çok projeksiyonu bir şekilde kamuoyuna mal oluyor malumunuz… Bunlardan biri de mülk edinmeyi lağvedip her şeyin kiralandığı bir düzenin inşası… Aslında bu kiralama mevzuu çok uzun zamandır devreye soktukları bir enstrüman… Adamlar işe adam, akıl ve ruh(?) kiralamakla başlamışlar asırlardır… O kadar çok kiralıkları var ki! Her coğrafyada, her meşrepte, her sıfatta ve her duruma uygun seçenekte…

Kiralık adam deyince Yusuf KAPLAN üstadın “tasmalı çekirgeler” tanımlamasını zikretmeden geçemem… Veya rahmetli Muhsin YAZICIOĞLU’nun “sürülmüş tarlalar” ifadesini… Nefsini, kibrini kendine kılavuz görenlerin düşeceği çukur, en nihayet kiralık sıfatını taşımaktır. Üstad Necip Fazıl Sahte Kahramanlar ve Babıali adlı eserlerinde derinlemesine bu kiralık mevzuunu işlemiş… Ait olduğu, içinde neşv-ü nema bulduğu bir iklimin hilafına bir hale savrulmanın psikolojisi ne menem bir alçalış! Tarihimiz, bu hususta maalesef kendini sürekli tekrarlamak gibi bir garabet sahibi… İşin tuhafı… Bu kadar marazi hal sergileyenleri çıkaracak şartları sürekli var kılacak bir döngüyü kıramamış olmamız.

Cemil Meriç, “Bilinmeyen bir düşman, bilinen on düşmandan daha tehlikelidir.” derken;  Attila İlhan ise “Türk aydınlarından bazıları Batı’nın manevi ajanıdır; şimdi o aydınlar haysiyetten önce banka hesabına dikkat ediyorlar.” çıkışıyla günümüz tabiriyle kiralık, kadim ve şaşmaz ifadeyle münafıklık müessesesinin(?) görünmez görünürlüğüne dikkat çekmişler. Tahliller eski de olsa vakıa aynıyla kaim… Hatta modern(?) usullerle daha da çetrefilleşen, şaşırtmaktan yana kondisyonunu kaybetmeyen bir müessese olarak serpilmeye devam ediyor.

Pusulasını şaşırmışlardan çektiğini kimseden çekmemiş bu memleket… İzmler çöplüğünden beslenip, oportünizm ve Makyavelizm kazanında kaynayıp, suret-i haktan görünüp aramıza karışanlar ve nifakın bin bir çeşidiyle karıştıranlar yok mu? İfsadın doruklarında soludukları, enaniyet ve tezatmış gibi görünse de bendelik havasını ciğerlerinin en ücra köşesine kadar çeken bu güruh için… Satır ayırmaya ve nefes tüketmeye değer mi bilemiyorum?

Bu güruh… Bu topraklarla bağı olduğu konusunda her daim bir şüphe uyandıracak zikzaklarla ele verir önce kendini… İlk bakışta konduramazsın… Suizan mı ediyorum diye düşünür… Vardır bir hikmeti deyip izlemede kalırsın…

Bu güruh… Tam sobelenecekken mutlaka tumturaklı ve trajik bir izahatla paçayı sıyırabilir.  Hatta bu durumu, sarsılan pozisyonunu tamirat yönünde değerlendirip… Bir çöküşten yükselişe çevirebilecek kadar sanat(?) sahibi olabilir. Kervankıran yıldızı misali zaman zaman safdil grupları da heybesine koyacak imkân ve kabiliyet de sergileyebilir.

Bu güruh… Geçmişte benzer ifsad ehlinin ruhen genetik takipçisi olup, boynuz kulağı geçer tabirinin hakkını vermekte de hâdimi olduklarını pişman etmez. Pirincin içindeki beyaz taşlara bile taş çıkartabilir. Son kullanma tarihi dolana kadar şer ellerin yedeğinde vaktini bekler.

Bu güruh… Bu toprakların mutluluğunu kaldıramaz. Bu toprakların insanının yüzünü güldürecek her gelişme kanına(?) dokunur. Hayra götürecek her yolu çaktırmadan dikenlerle donatmaya ayrı bir ihtimam gösterir. Ölü evinde ağlar, düğün evinde oynar. O kadar akışkan bir kimliktir ki içine girip de şeklini aldığı kaplar bile hayret eder bu güruha…

Bu güruh… Ulu ağaçlara musallat olmuş ökse otları gibidir. Kendi yeşil rengini korumak için… İçin için kurutur koca çınarları… Asalak tabirine rahmet okutacak kadar zarara teşnedir. İçinden çıktıklarının başına taç olmak varken… Yâdellerin paspası olmayı bir halt zanneder.

Bu güruh… Hep tepeden bakar… Çalımıyla dev aynalarında ebadını arttırır. Gün batımlarında biraz daha görünür kılar kendini… Boyuna göre daha da uzama temayülünde olan gölgesiyle…

Her şerde bir hayır vardır düsturunca… Zor zamanların… Sıkıntılı vakitlerin… Mücadeleci ve sabırlı olunması gereken zamanların en büyük hayrı da… Bu güruhun iyot gibi ortaya çıkmasına vesile olmasıdır.

Evet, olup bitenlere bakınca… Bu güruhun nicelerinin farkına varıyor ve tespit edebiliyoruz elhamdülillah… Ökse otlarının yapraklar dökülünce daha net tespit edilebildiği gibi…

Rabbim… İfsad mekanizmalarının aparatı olarak vazife yapan… Kod adı: Ökse otu olanların… Yolunacağı günleri de gösterir inşallah!